Interessant

Wie waren de Ariërs? Hitler's Persistent Mythology

Wie waren de Ariërs? Hitler's Persistent Mythology

Een van de meest interessante puzzels in de archeologie, en een die nog niet volledig is opgelost, betreft het verhaal van de veronderstelde Arische invasie van het Indiase subcontinent. Het verhaal gaat als volgt: de Ariërs waren een van de stammen van Indo-Europese sprekende, nomaden die in de droge steppen van Eurazië woonden.

Aryan Myth: Key Takeaways

 • De Arische mythe zegt dat de Vedische manuscripten van India, en de hindoe-beschaving die ze schreef, werden gebouwd door Indo-Europees sprekende nomaden die de Indusvallei beschavingen binnenvielen en veroverden.
 • Hoewel sommige nomaden misschien het Indiase subcontinent hebben bereikt, zijn er geen aanwijzingen voor een 'verovering' en er is voldoende bewijs dat de Vedische manuscripten ontwikkelingen van eigen bodem in India waren.
 • Adolf Hitler coöpereerde en ondermijnde het idee, met het argument dat de mensen die India binnenvielen Noordse mensen waren die zogenaamd de voorouders van de nazi's waren.
 • Als er überhaupt een invasie plaatsvond, waren het Aziaten, geen Noordse mensen.

Ergens rond 1700 v.Chr. Vielen de Ariërs de oude stedelijke beschavingen van de Indus-vallei binnen en vernietigden die cultuur. De beschavingen van de Indusvallei (ook bekend als Harappa of Sarasvati) waren veel beschaafder dan welke paarden-nomade ook, met een geschreven taal, landbouwmogelijkheden en een echt stedelijk bestaan. Ongeveer 1200 jaar na de veronderstelde invasie schreven de afstammelingen van de Ariërs, zo zeggen ze, de klassieke Indiase literatuur, de Vedische manuscripten en de hindoe-religie genoemd.

Adolf Hitler en de Arische / Dravidische mythe

Adolf Hitler verdraaide de theorieën van archeoloog Gustaf Kossinna (1858-1931) om de Ariërs naar voren te brengen als een "meesterras" van Indo-Europeanen, die Noord-Amerikaans van uiterlijk zouden zijn en direct voorouderlijk voor de Duitsers. Deze Noordse indringers werden gedefinieerd als direct tegenovergesteld aan inheemse Zuid-Aziatische volkeren, Dravidians genaamd, die verondersteld werden een donkere huid te hebben.

Het probleem is, meestal, zo niet al dit verhaal - "Ariërs" als een culturele groep, invasie van de droge steppen, Noordse uitstraling, de Indus-beschaving wordt vernietigd, en, zeker niet in het minst, de Duitsers die van hen afstammen - is fictie.

Ariërs en de geschiedenis van de archeologie

In een artikel uit 2014 in de moderne intellectuele geschiedenis geeft de Amerikaanse historicus David Allen Harvey een samenvatting van de groei en ontwikkeling van de Arische mythe. Harvey's onderzoek suggereert dat de ideeën van de invasie voortkwamen uit het werk van de 18de-eeuwse Franse polymath Jean-Sylvain Bailly (1736-1793). Bailly was een van de wetenschappers van de Europese Verlichting, die worstelde om te gaan met de groeiende berg bewijsmateriaal die haaks staat op de bijbelse scheppingsmythe en Harvey ziet de Arische mythe als een uitloper van die strijd.

In de 19e eeuw reisden veel Europese missionarissen en imperialisten de wereld rond op zoek naar veroveringen en bekeerlingen. Een land dat veel van dit soort verkenningen heeft gezien was India (inclusief wat nu Pakistan is). Sommige zendelingen waren ook antiquair door avocatie, en een dergelijke kerel was de Franse zendeling Abbé Dubois (1770-1848). Zijn manuscript over de Indiase cultuur maakt vandaag een ongewone lezing; de goede Abbé probeerde te passen in wat hij over Noach en de Grote Vloed begreep, met wat hij las in de grote literatuur van India. Het paste niet goed, maar hij beschreef destijds de Indiase beschaving en leverde behoorlijk slechte vertalingen van de literatuur. In haar boek 'Claiming India' uit 2018 betoogt historicus Jyoti Mohan ook dat het de Fransen waren die voor het eerst beweerden Aryan te zijn voordat de Duitsers aan dat concept meewerkten.

Het was het werk van de Abbé, in 1897 in het Engels vertaald door de Britse Oost-Indische Compagnie en met een lovend voorwoord van de Duitse archeoloog Friedrich Max Müller, dat de basis vormde voor het Arische invasieverhaal - niet de Vedische manuscripten zelf. Geleerden hadden al lang de overeenkomsten opgemerkt tussen het Sanskriet, de oude taal waarin de klassieke Vedische teksten worden geschreven, en andere op het Latijn gebaseerde talen zoals Frans en Italiaans. En toen de eerste opgravingen in de grote Indus Valley-site van Mohenjo Daro in het begin van de 20e eeuw werden voltooid, en het werd erkend als een echt geavanceerde beschaving, een beschaving die niet in de Vedische manuscripten wordt genoemd, werd dit onder sommige cirkels beschouwd als voldoende bewijs dat er was een invasie van mensen in verband met de volkeren van Europa gebeurd, waarbij de eerdere beschaving werd vernietigd en de tweede grote beschaving van India werd gecreëerd.

Onjuiste argumenten en recente onderzoeken

Er zijn ernstige problemen met dit argument. Er zijn geen verwijzingen naar een invasie in de Vedische manuscripten en het Sanskrietwoord 'Aryas' betekent 'nobel', niet 'een superieure culturele groep'. Ten tweede suggereert recent archeologisch bewijs dat de Indus-beschaving werd afgesloten door droogte in combinatie met een verwoestende overstroming, en er zijn geen aanwijzingen voor massale gewelddadige confrontaties. Recent archeologisch bewijs toont ook aan dat veel van de zogenaamde "Indus River" -volkeren in de Sarasvati-rivier leefden, die in de Vedische manuscripten als thuisland wordt genoemd. Er is geen biologisch of archeologisch bewijs voor een massale invasie van mensen van een ander ras.

De meest recente studies over de Arische / Dravidische mythe omvatten taalstudies, die hebben geprobeerd te ontcijferen en daarmee de oorsprong van het Indus-schrift en de Vedische manuscripten te ontdekken, om de oorsprong van het Sanskriet te bepalen waarin het werd geschreven. Opgravingen op de site van Gola Dhoro in Gujarat suggereren dat de site vrij plotseling werd verlaten, maar waarom dat misschien is gebeurd, moet nog worden bepaald.

Racisme en wetenschap

Geboren uit een koloniale mentaliteit en gecorrumpeerd door een nazi-propagandamachine, ondergaat de Arische invasietheorie eindelijk een radicale herbeoordeling door Zuid-Aziatische archeologen en hun collega's, met behulp van de Vedische documenten zelf, aanvullende taalstudies en fysiek bewijs onthuld door archeologische opgravingen. De cultuurgeschiedenis van de Indus-vallei is oud en complex. Alleen de tijd zal ons leren welke rol een Indo-Europese invasie in de geschiedenis heeft plaatsgevonden: Prehistorisch contact van de zogenaamde Steppe Society-groepen in Centraal-Azië is niet uitgesloten, maar het lijkt duidelijk dat een ineenstorting van de Indus-beschaving gebeurde niet als gevolg.

Het komt maar al te vaak voor dat de inspanningen van de moderne archeologie en geschiedenis worden gebruikt om specifieke partijdige ideologieën en agenda's te ondersteunen, en het maakt meestal niet uit wat de archeoloog zelf heeft gezegd. Wanneer archeologische studies door overheidsinstanties worden gefinancierd, bestaat het risico dat het werk zelf wordt ontworpen om politieke doelen te bereiken. Zelfs wanneer opgravingen niet door de staat worden betaald, kan archeologisch bewijs worden gebruikt om alle soorten racistisch gedrag te rechtvaardigen. De Arische mythe is daar een echt afschuwelijk voorbeeld van, maar niet de enige bij lange afstand.

Bronnen

 • Arvidsson, Stefan. "Aryan Idols: Indo-European Mythology as Ideology and Science. "Trans. Wichmann, Sonia. Chicago: University of Chicago Press, 2006. Afdrukken.
 • Figueira, Dorothy M. "Aryans, Joden, Brahmanen: Theorizing Authority. " Albany: SUNY Press, 2002. Afdrukken.door Myths of Identity
 • Germana, Nicholas A. "The Orient of Europe: The Mythical Image of India and Competing Images of German National Identity. "Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009. Afdrukken.
 • Guha, Sudeshna. "Onderhandelen over bewijs: geschiedenis, archeologie en de Indus-beschaving." Moderne Aziatische Studies 39.02 (2005): 399-426. Afdrukken.
 • Harvey, David Allen. "De verloren Kaukasische beschaving: Jean-Sylvain Bailly en de wortels van de Arische mythe." Moderne intellectuele geschiedenis 11.02 (2014): 279-306. Afdrukken.
 • Kenoyer, Jonathan Mark. "Culturen en verenigingen van de Industraditie." Historische wortels in het maken van 'de Ariërs'. Ed. Thapar, R. New Delhi: National Book Trust, 2006. Afdrukken.
 • Kovtun, I. V. "Paardenhoofdige" staven en de cultus van de paardenkop in Noordwest-Azië in het 2e millennium voor Christus. " Archeologie, etnologie en antropologie van Eurazië 40.4 (2012): 95-105. Afdrukken.
 • Laruelle, Marlene. "De terugkeer van de Arische mythe: Tadzjikistan op zoek naar een geseculariseerde nationale ideologie." Nationaliteiten Papers 35.1 (2007): 51-70. Afdrukken.
 • Mohan, Jyoti. "Claiming India: French Scholars and the Preoccupation with India in the Nineteenth Century. "Sage Publishing, 2018. Afdrukken.
 • Sahoo, Sanghamitra, et al. "Een prehistorie van Indiase Y-chromosomen: evaluatie van demische diffusiescenario's." Proceedings van de National Academy of Sciences 103.4 (2006): 843-48. Afdrukken.