Beoordelingen

Voelen insecten pijn?

Voelen insecten pijn?

Wetenschappers, dierenrechtenactivisten en biologische ethici hebben lang gedebatteerd of insecten pijn voelen of niet. Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag. Omdat we niet zeker kunnen weten wat insecten wel of niet voelen, is er echt geen manier om te weten of ze pijn voelen, maar wat ze wel ervaren is heel anders dan wat mensen voelen.

Pijn omvat zowel zintuigen als emotie

Preventieve interpretatie beweert dat pijn per definitie een vermogen tot emotie vereist. Volgens de International Association for the Study of Pain (IASP) is 'pijn gelijk aan onaangenaam zintuiglijk en emotioneel ervaring geassocieerd met werkelijke of potentiële weefselschade of beschreven in termen van dergelijke schade. "Dat betekent dat pijn meer is dan alleen de stimulatie van zenuwen. In feite merkt de IASP op dat sommige patiënten pijn voelen en melden zonder werkelijke fysieke oorzaak of stimulus .

Zintuiglijke reactie

Pijn is zowel een subjectieve als een emotionele ervaring. Onze reacties op onaangename stimuli worden beïnvloed door perceptie en ervaringen uit het verleden. Dieren van hogere orde, zoals mensen, hebben pijnreceptoren (nociceptoren) die signalen via ons ruggenmerg naar de hersenen sturen. In de hersenen stuurt de thalamus deze pijnsignalen naar verschillende interpretatiegebieden. De cortex catalogiseert de bron van de pijn en vergelijkt deze met een pijn die we eerder hebben ervaren. Het limbische systeem regelt onze emotionele reactie op pijn, waardoor we huilen of reageren in woede.

Het zenuwstelsel van insecten verschilt sterk van dat van dieren van een hogere orde. Ze missen de neurologische structuren die verantwoordelijk zijn voor het vertalen van negatieve stimuli in emotionele ervaringen en tot nu toe zijn er geen evenredige structuren gevonden binnen insectensystemen.

Cognitieve respons

We leren ook van de ervaring met pijn, waarbij we ons gedrag aanpassen om het waar mogelijk te vermijden. Als u bijvoorbeeld uw hand verbrandt door een heet oppervlak aan te raken, associeert u die ervaring met pijn en voorkomt u in de toekomst dezelfde fout. Pijn dient een evolutionair doel in hogere orde organismen.

Insectengedrag daarentegen is grotendeels een functie van genetica. Insecten zijn voorgeprogrammeerd om zich op bepaalde manieren te gedragen. De levensduur van het insect is kort, dus de voordelen van één persoon die leert van pijnervaringen worden geminimaliseerd.

Insecten vertonen geen pijnreacties

Misschien is het duidelijkste bewijs dat insecten geen pijn voelen, gevonden in gedragsobservaties. Hoe reageren insecten op letsel?

Een insect met een beschadigde voet slap niet. Insecten met geplette buikjes blijven zich voeden en paren. Rupsen eten en bewegen nog steeds rond hun waardplant, zelfs als parasieten hun lichaam consumeren. In feite zal een sprinkhaan die door een bidsprinkhaan wordt verslonden zich normaal gedragen en zich voeden tot het moment van overlijden.

Hoewel insecten en andere ongewervelde dieren geen pijn ervaren op dezelfde manier als dieren van een hogere orde, sluit dit niet uit dat insecten, spinnen en andere geleedpotigen levende organismen zijn. Of je nu wel of niet gelooft dat ze een humane behandeling verdienen, is een kwestie van persoonlijke ethiek, hoewel de kans groot is dat als een insect een doel dient dat mensen als nuttig beschouwen, zoals de honingbij, of esthetisch aantrekkelijk is, zoals de vlinder, ze zijn veel meer kans om te worden behandeld met vriendelijkheid en respect, maar mieren die je picknick binnenvallen of een spin in je schoenen? Niet zo veel.

Bronnen:

  • Eisemann, C. H., Jorgensen, W. K., Merritt, D. J., Rice, M. J., Cribb, B. W., Webb. P. D. en Zalucki, M. P. "Voelen insecten pijn? - Een biologische kijk." Cellular and Molecular Life Sciences 40: 1420-1423, 1984
  • "Voelen ongewervelden pijn?" De permanente commissie voor juridische en constitutionele zaken van de Senaat, de website van het Parlement van Canada, bezocht op 26 oktober 2010.


Bekijk de video: RICHELLA: "ALSOF JE BUIK GAAT SCHEUREN!" - HOOLIGIRLS gaan bevallen #20 (Juli- 2021).