Interessant

Heel veel, heel veel

Heel veel, heel veel

De kwantificatoren 'veel', 'veel' en 'veel' worden vaak door elkaar gebruikt in het Engels. Bestudeer de regels voor gebruik met deze handleiding voor deze veelgebruikte uitdrukkingen.

Heel veel, heel veel

Deze drie uitdrukkingen worden gebruikt in informeel Engels. Ze kunnen beide betekenen een grote hoeveelheid of een groot aantal van en kan soms nogal verwarrend zijn. Hier zijn de algemene regels voor het gebruik ervan.

Veel / veel

Deze twee uitdrukkingen betekenen beide veel of verscheidene. Ze worden gebruikt vóór een zelfstandig naamwoord voor tellen of niet tellen. Deze twee uitdrukkingen worden meestal in informeel Engels gebruikt.

Voorbeelden:

We hebben veel mensen nodig voor deze game.
Ze houdt van veel jam op haar toast.

Veel

Gebruik veel aan het einde van een zin als bijwoord. Veel wordt NIET gevolgd door een zelfstandig naamwoord. De betekenis is hetzelfde als veel.

Voorbeelden:

Ik geniet veel van zwemmen.
Mary lijkt veel te reizen.