Info

De invloed van de Renaissance in het werk van Shakespeare

De invloed van de Renaissance in het werk van Shakespeare

Het is heel gemakkelijk om Shakespeare te zien als een uniek genie met een uniek perspectief op de wereld om hem heen. Shakespeare was echter zeer een product van de radicale culturele verschuivingen die zich tijdens zijn leven in Elizabethaans Engeland voordeden.

Toen Shakespeare in het theater werkte, piekte de Renaissance-beweging in de kunsten in Engeland. De nieuwe openheid en het humanisme worden weerspiegeld in de toneelstukken van Shakespeare.

De Renaissance in de tijd van Shakespeare

In grote lijnen wordt de Renaissance-periode gebruikt om het tijdperk te beschrijven waarin Europeanen afstand namen van de beperkende ideeën van de middeleeuwen. De ideologie die de middeleeuwen domineerde was sterk gericht op de absolute macht van God en werd afgedwongen door de formidabele rooms-katholieke kerk.

Vanaf de 14e eeuw begonnen mensen zich los te maken van dit idee. De kunstenaars en denkers van de Renaissance hebben het idee van God niet noodzakelijk afgewezen. In feite is Shakespeare zelf misschien katholiek geweest. De culturele makers uit de Renaissance twijfelden echter aan de relatie van de mensheid met God.

Deze vragen veroorzaakten enorme opschudding in de geaccepteerde sociale hiërarchie. En de nieuwe focus op de mensheid creëerde nieuw gevonden vrijheid voor kunstenaars, schrijvers en filosofen om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen. Ze haalden vaak inspiratie uit het meer mensgerichte klassieke schrift en de kunst van het oude Griekenland en Rome.

Shakespeare, de Renaissance-man

De Renaissance arriveerde vrij laat in Engeland. Shakespeare werd geboren tegen het einde van de bredere Europa-Renaissance periode, net zoals het piekte in Engeland. Hij was een van de eerste toneelschrijvers die de kernwaarden van de Renaissance naar het theater bracht.

Shakespeare omarmde de Renaissance op de volgende manieren:

  • Shakespeare heeft de simplistische, tweedimensionale schrijfstijl van pre-Renaissance drama bijgewerkt. Hij concentreerde zich op het creëren van menselijke personages met psychologische complexiteit. Hamlet is misschien wel het bekendste voorbeeld hiervan.
  • De omwenteling in sociale hiërarchie stelde Shakespeare in staat om de complexiteit en menselijkheid van elk personage te verkennen, ongeacht hun sociale positie. Zelfs vorsten werden afgeschilderd als hebbende menselijke emoties en waren in staat vreselijke fouten te maken. Overweeg King Lear of Macbeth.
  • Shakespeare gebruikte zijn kennis van Griekse en Romeinse klassiekers bij het schrijven van zijn stukken. Vóór de Renaissance waren deze teksten door de katholieke kerk onderdrukt.

Religie in de tijd van Shakespeare

Elizabethaans Engeland onderging een andere vorm van religieuze onderdrukking dan die welke de middeleeuwen had gedomineerd. Toen ze de troon nam, dwong koningin Elizabeth I bekeringen en reed ze praktiserend katholieken ondergronds met haar oplegging van de recusancy-wetten. Deze wetten verplichtten burgers om de eredienst in Anglicaanse kerken bij te wonen. Indien ontdekt, werden katholieken geconfronteerd met zware straffen of zelfs de dood.

Ondanks deze wetten leek Shakespeare niet bang te zijn om over het katholicisme te schrijven, noch om katholieke karakters in een gunstig licht te presenteren. Zijn opname van het katholicisme in zijn werken heeft historici ertoe gebracht te veronderstellen dat de bard in het geheim katholiek was.

Katholieke personages omvatten Frater Francis ("Much Ado About Nothing"), Frater Laurence ("Romeo and Juliet") en zelfs Hamlet. Op zijn minst duidt het schrijven van Shakespeare op een grondige kennis van katholieke rituelen. Ongeacht wat hij in het geheim had gedaan, handhaafde hij een publiek persona als een Anglicaan. Hij werd gedoopt in en begraven in de Holy Trinity Church, Stratford-upon-Avon, een protestantse kerk.


Bekijk de video: Renaissance: William Shakespeare English - (Augustus 2021).