Leven

Perlocutionary Act Speech

Perlocutionary Act Speech

In de speech-act theorie is een perlocutoire handeling een actie of gemoedstoestand die wordt veroorzaakt door, of als gevolg van, iets zeggen. Het is ook bekend als een perlocutionair effect. "Het onderscheid tussen de illocutionaire handeling en de perlocutionaire handeling is belangrijk ', zegt Ruth M. Kempson:

"De perlocutionaire handeling is het consequente effect op de toehoorder dat de spreker van plan is uit zijn uitspraak te volgen."

Kempson biedt deze samenvatting van de drie onderling verbonden spraakhandelingen die oorspronkelijk werden gepresenteerd door John L. Austin in "How to Do Things With Words" gepubliceerd in 1962:

"Een spreker spreekt zinnen uit met een bepaalde betekenis (locutionary act) en met een bepaalde kracht (illocutionary act), om een ​​bepaald effect op de toehoorder te bereiken (perlocutionary act)."

Voorbeelden en observaties

A. P. Martinich definieert in zijn boek "Communicatie en referentie" een perlocutionaire handeling als volgt:

"Een intuïtieve handeling is een handeling die wordt uitgevoerd door iets zeggen en niet in iets zeggen. Overtuigen, boos maken, aanzetten, troosten en inspireren zijn vaak dwingende handelingen; maar ze zouden nooit een antwoord beginnen op de vraag 'Wat zei hij?' Perlocutionary handelingen, in tegenstelling tot locutionary en illocutionary handelingen, die worden geregeld door conventies, zijn geen conventionele maar natuurlijke handelingen (Austin 1955, p. 121). Overtuigen, boos maken, aanzetten, etc. veroorzaken fysiologische veranderingen in het publiek, hetzij in hun toestand of gedrag; conventionele handelingen niet. "

Een voorbeeld van een perlocutionair effect

Nicholas Allott geeft deze visie op een handeling in zijn boek, "Key Terms in Pragmatics":

"Overweeg een onderhandeling met een belegerde gijzelnemer. De politieonderhandelaar zegt: 'Als u de kinderen vrijlaat, zullen we de pers toestaan ​​uw eisen te publiceren.' Bij het maken van die uiting heeft ze een deal aangeboden (illocutionaire handeling). Stel dat de gijzelnemer de deal accepteert en als gevolg daarvan de kinderen vrijlaat. In dat geval kunnen we zeggen dat de onderhandelaar door de uiting de kinderen, of in meer technische termen, dat dit een perlocutentieel effect van de uiting was. "

"Vuur" roepen

In haar boek 'Speaking Back: The Free Speech Versus Hate Speech Debate' legt Katharine Gelber het effect uit van het roepen van 'vuur' op een drukke locatie:

"In de perlocutionaire instantie wordt een handeling uitgevoerd door iets zeggen. Als iemand bijvoorbeeld 'vuur' schreeuwt en daardoor mensen een gebouw verlaat waarvan ze denken dat het in brand staat, hebben ze de perlocutionaire handeling uitgevoerd om andere mensen te overtuigen om het gebouw te verlaten ... In een ander voorbeeld, als een jury voorzit verklaart 'schuldig' in een rechtszaal waarin een beschuldigde zit, de illocutionaire handeling van het schuldig verklaren van een misdrijf. De perlocutionaire handeling die verband houdt met die illocutie is dat de beschuldigde onder redelijke omstandigheden ervan overtuigd zou zijn dat hij vanuit de rechtszaal naar een gevangeniscel zou worden geleid. Perlocutionary acts zijn handelingen die intrinsiek verband houden met de illocutionaire handeling die eraan voorafgaat, maar zijn discreet en kunnen worden onderscheiden van de illocutionaire handeling. "

Het accordeoneffect

Marina Sbisà, in een essay getiteld "Locution, Illocution, Perlocution", merkt op waarom perlocution een verrassend effect kan hebben:

"Perlocutie kent geen bovengrens: elk gevolgeffect van een spraakhandeling kan als perlocutarisch worden beschouwd. Als het laatste nieuws u verrast, zodat u struikelt en valt, is mijn aankondiging niet alleen door u als waar beschouwd (wat al een perlocutarisch effect is) en u dus verrast, maar heeft u ook laten struikelen, vallen en (laten we zeggen) uw enkel verwonden. Dit aspect van het zogenaamde 'accordeoneffect' met betrekking tot acties en spraakacties in het bijzonder (zie Austin 1975: 110-115; Feinberg 1964) voldoet aan algemene instemming, afgezien van die speech-act theoretici die er de voorkeur aan geven het begrip perlocutionair effect te beperken tot beoogde perlocutionaire effecten ... "

Bronnen

  • Allott, Nicholas. "Belangrijkste termen in Pragmatiek."Continuum, 2011.
  • Gelber, Katharine. "Terugdenken: de gratis spraak versus het haatdragende debat. "John Benjamins, 2002.
  • Martinich, A. P. "Communicatie en referentie. "Walter de Gruyter, 1984.
  • Sbisà, Marina. "Locution, Illocution, Perlocution" in "Pragmatics of Speech Actions," ed. door Marina Sbisà en Ken Turner. Walter de Gruyter, 2013.


Bekijk de video: What is PERLOCUTIONARY ACT? What does PERLOCUTIONARY ACT mean? PERLOCUTIONARY ACT meaning (Mei 2021).