Beoordelingen

Het Spaanse werkwoord 'Venir' gebruiken

Het Spaanse werkwoord 'Venir' gebruiken

venir is een veel voorkomend Spaans werkwoord met verschillende betekenissen. Gelukkig kunnen veel van hen worden vertaald met behulp van het Engelse werkwoord 'komen', dat ook verschillende betekenissen heeft.

venir is een neef van Engelse "-vent" -woorden zoals "invent" en "convent" en ook van "venue" en "venire" (een wettelijke term).

Onthoud dat venir is onregelmatig vervoegd, met vormen zoals vengo (Ik kom) en vendrán (zij zullen komen).

Gebruik makend van venir Verwijzen naar vanuit een plaats komen

Meestal venir wordt gebruikt om te praten over naar een plaats komen of aankomen:

 • Cuando yo vine een Californische fui Disneylandia. (Toen ik naar Californië kwam, ging ik naar Disneyland.)
 • Venimos en bus con un maestro y pagamos por nuestro transporte. (We kwamen met de bus met een leraar en betaalden voor ons eigen vervoer.)
 • Tenía sólo un año cuando vino desde España. (Hij was pas een jaar oud toen hij uit Spanje kwam.)
 • ¡Ven aquí! (Kom hier!)
 • No vienen hasta las 14.30. (Ze komen pas om 14.30 uur)

In context, venir kan het idee overbrengen van terug te komen of terug te keren:

 • Geen vengas a mí. (Título de canción) (Kom niet bij me terug. (Titel van nummer))
 • Es importante que vengas temprano. (Het is belangrijk dat je vroeg terugkomt.)

Gebruik makend van venir Om op kwaliteiten te wijzen

venir kan betekenen "opnemen", "zijn" of "hebben", vaak op een manier die kan worden vertaald met "komen":

 • El primer iPad no viene con webcam. (De eerste iPad wordt niet geleverd met (inclusief) een webcam.)
 • Estas bicicletas vienen de Suriname. (Deze fietsen zijn (komen) uit Suriname.)
 • El único que viene con excusas eres tú. (De enige die met excuses komt (is), ben jij.)
 • Las servilletas vienen en distintos tamaños. (De servetten zijn (zijn) in verschillende maten.)
 • Viene en caja sellada. (Het komt (is) in een verzegelde doos.)

Vooral in combinatie met bien of mal, venir kan worden gebruikt om geschiktheid aan te geven:

 • No ser muy famoso me viene bien. (Niet erg beroemd zijn vind ik prima.)
 • A ningún país le viene mal la globalización. (Globalisering dient geen enkel land slecht.)
 • Al libro le venía bien la promoción. (De promotie was goed voor het boek.)

Gebruik makend van venir Met een Gerund

venir kan worden gebruikt als een hulpwerkwoord met de gerund (ook bekend als het onvoltooid deelwoord) om een ​​voortdurende actie aan te geven, vaak op een steeds intensievere manier.

 • Hace mucho tiempo que se viene hablando de la necesidad de una nueva constitución. (Er is al lang over de behoefte aan een nieuwe grondwet gesproken.)
 • El presidente viene sufriendo derrota tras derrota. (De president blijft nederlaag na nederlaag lijden.)
 • El chofer del camión venía hablando por teléfono. (De vrachtwagenchauffeur bleef telefoneren.)

Gebruik makend van Venirse

De wederkerende vorm, venirse, zoals het standaardformulier, kan betekenen dat u van een plaats komt. Maar het legt meer nadruk op waar het ding of de persoon vandaan komt.

 • La rumba se vino de Miami. (De rumba kwam uit Miami. "La rumba vino de Miami"kan op dezelfde manier worden vertaald, maar het werkwoord reflexief maken vraagt ​​extra aandacht aan Miami, misschien omdat het feit van de zin verrassend kan zijn.)
 • Los turistas se vienen de otros países. (De toeristen komen uit andere landen.)
 • Necesitaremos agua por qué nos venimos del desierto. (We hebben water nodig omdat we uit de woestijn komen.)

De wederkerende kan ook suggereren dat de actie van het werkwoord plotseling of onverwacht was:

 • Era lo primero que se vino a cabeza. (Het was het eerste dat in me opkwam.)
 • Otra hipótesis es que el puente se vino abajo por la fragilidad de sus pilares. (Een andere theorie is dat de brug naar beneden kwam vanwege de kwetsbaarheid van zijn pijlers.)
 • Los vientos se vinieron de un solo golpe. (De wind kwam plotseling in één klap.)

Belangrijkste afhaalrestaurants

 • venir kan meestal worden vertaald als 'komen', of het nu wordt gebruikt om van een plaats te komen of om een ​​bepaalde kwaliteit te hebben.
 • venir kan worden gebruikt met gerunds om continue actie aan te geven.
 • Het wederkerende venirse kan worden gebruikt om de oorsprong te benadrukken van waar iemand vandaan komt of om de plotselingheid van een actie te benadrukken.