Info

Kenmerken van een formele prozastijl

Kenmerken van een formele prozastijl

In samenstelling formele stijl is een brede term voor spraak of schrijven gekenmerkt door een onpersoonlijk, objectief en nauwkeurig taalgebruik.

Een formele prozastijl wordt meestal gebruikt in oraties, wetenschappelijke boeken en artikelen, technische rapporten, onderzoeksdocumenten en juridische documenten. Contrast met informele stijl en informele stijl.

In De retorische wet (2015), Karlyn Kohrs Campbell et al. merk op dat formeel proza ​​"strikt grammaticaal is en een complexe zinsstructuur en nauwkeurige, vaak technische woordenschat gebruikt. Informeel proza ​​is minder strikt grammaticaal en gebruikt korte, eenvoudige zinnen en gewone, vertrouwde woorden."

Waarnemingen

 • "Wanneer we spreken of schrijven, maken we bepaalde veronderstellingen over wat voor soort taal geschikt is voor de situatie in kwestie. Kortom, dit komt neer op de beslissing hoe formeel of informeel om te zijn. Retorische stijl varieert van de formaliteit van een presidentiële toespraak of een wetenschappelijk artikel enerzijds tot de informaliteit van een radio- of tv-interview of een gesprek - misschien zelfs een sms of twitterbericht - met een vriend aan de andere kant. Over het algemeen wordt stijl naarmate informeler wordt informeler of informeler. "
  (Karlyn Kohrs Campbell, Susan Schultz Huxman en Thomas A. Burkholder, De retorische wet: kritisch denken, spreken en schrijven, 5e ed. Cengage, 2015)
 • Formele en informele stijlen
  "Vandaag spreken retorici van formeel en informele stijlen. De eerste wordt gekenmerkt door meer geavanceerde woordenschat, langere, meer complexe zinnen, gebruik van een in plaats van u, en is geschikt voor meer formele gelegenheden zoals lezingen, wetenschappelijke publicaties of ceremoniële adressen. De informele stijl heeft kenmerken zoals weeën, het gebruik van de voornaamwoorden van de eerste en tweede persoon ik en u, eenvoudiger vocabulaire en kortere zinnen. Het is geschikt voor informele essays en bepaalde soorten brieven. "
  (Winifred Bryan Horner, Retoriek in de klassieke traditie. St. Martin's, 1988)
 • De toon is beleefd, maar onpersoonlijk. Het voornaamwoord u is meestal niet geschikt in formeel schrijven.
 • De taal van formeel schrijven bevat geen weeën, jargon of humor. Het is vaak technisch. In een poging om voornaamwoorden als te vermijden Ik jij, en me, sommige schrijvers gebruiken de passieve stem te veel, waardoor hun schrijven benauwd en indirect is.
 • De zinsstructuur omvat lange zinnen met complexe ondergeschiktheid, lange werkwoordszinnen en de verklarende voornaamwoorden het en er voor onderwerpen. Omdat de informatie-inhoud van formele, technische of juridische documenten hoog is, verwachten zowel lezers als schrijvers dat het leessnelheid lager is dan bij informeel schrijven.
 • Kenmerken van een formele stijl
  - "Formele stijl wordt gekenmerkt door lange en complexe zinnen, een wetenschappelijk vocabulaire en een consequent serieuze toon. Grammaticale regels worden nauwgezet nageleefd en het onderwerp is aanzienlijk. De selectie kan verwijzingen naar literaire werken of toespelingen op historische en klassieke figuren bevatten. Afwezig zijn weeën, spreektaaluitingen en een geïdentificeerde spreker, met onpersoonlijk een of de lezer vaak gebruikt als onderwerp. "
  (Fred Obrecht, Minimale basisvoorwaarden Engels, 2e ed. Barron's, 1999)
  - "Dit zijn enkele typische kenmerken van formele stijl: Formele stijl is geschikt voor officiële documenten, computerdocumentatie, wetenschappelijke artikelen en boeken, technische rapporten of brieven met een negatieve boodschap. "
  (Deborah Dumaine. Directe antwoordgids voor zakelijk schrijven. Writers Club Press, 2003)