Adviezen

Waarom niet bleekmiddel en ammoniak mengen

Waarom niet bleekmiddel en ammoniak mengen

De chemische reacties die gepaard gaan met het mengen van bleek en ammoniak produceren extreem gevaarlijke giftige dampen. Het is dus belangrijk om wat advies voor eerste hulp te begrijpen voor het geval je per ongeluk wordt blootgesteld aan een mengsel van bleekmiddel en ammoniak.

Schadelijke dampen en giftige reacties

De primaire giftige chemische stof die door deze reactie wordt gevormd, is chlooraminedamp, die het potentieel heeft hydrazine te vormen. Chlooramines zijn een groep verwante stoffen waarvan bekend is dat ze irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Naast irritatie van de luchtwegen kan hydrazine ook oedeem, hoofdpijn, misselijkheid en epileptische aanvallen veroorzaken. Het mengen van bleek en ammoniak produceert ook chloorgas, dat als chemisch wapen is gebruikt.

Twee veel voorkomende manieren om deze chemicaliën per ongeluk te mengen zijn:

 • Reinigingsproducten mengen (meestal een slecht idee)
 • Chloorbleekmiddel gebruiken om water dat organisch materiaal bevat (d.w.z. vijverwater) te desinfecteren

Geproduceerde chemicaliën

Merk op dat elk van deze chemicaliën behalve water en zout giftig is:

 • NH3 = ammoniak
 • HCl = zoutzuur
 • NaOCl = natriumhypochloriet (bleekmiddel)
 • Cl = chloor
 • cl2 = chloorgas
 • NH2Cl = chlooramine
 • N2H4 = hydrazine
 • NaCl = natriumchloride of zout
 • H2O = water

Waarschijnlijk chemische reacties

Bleek ontleedt onder vorming van zoutzuur, dat reageert met ammoniak om giftige chlooraminedampen te vormen.

Ten eerste vormt zich zoutzuur.

NaOCl → NaOH + HOCl

HOCl → HCl + O

Vervolgens reageren ammoniak en chloorgas tot chlooramine, dat als een damp vrijkomt.

NaOCl + 2 HC1 → Cl2 + NaCl + H2O

2NH3 + Cl2 → 2NH2cl

Als er teveel ammoniak aanwezig is (wat het al dan niet is, afhankelijk van uw mengsel), kan zich giftige en potentieel explosieve vloeibare hydrazine vormen. Hoewel onzuivere hydrazine niet explodeert, heeft het de potentie om hete, chemisch giftige vloeistof te koken en te spuiten.

2NH3 + NaOCl → N2H4 + NaCl + H2O

Eerste hulp bij blootstelling

Als u wordt blootgesteld aan dampen door het mengen van bleek en ammoniak, moet u zich onmiddellijk uit de buurt in de frisse lucht brengen en onmiddellijk medische hulp inroepen. Hoewel de dampen je ogen en slijmvliezen kunnen aantasten, ontstaat de grootste bedreiging door het inademen van de gassen.

 1. Ga weg van de plek waar de chemicaliën werden gemengd. Je kunt geen hulp inroepen als je overweldigd wordt door de dampen.
 2. Bel 911 voor noodhulp. Als u van mening bent dat 911 niet gerechtvaardigd is, belt u Poison Control op 1-800-222-1222 voor advies over het omgaan met de effecten van blootstelling en chemische opruiming.
 3. Als u iemand bewusteloos vindt waarvan u denkt dat deze lijdt aan het inademen van bleekmiddel / ammoniakverbinding, probeer deze persoon dan in de frisse lucht te brengen, bij voorkeur buiten. Bel 911 voor noodhulp. Hang niet op totdat u hierom wordt gevraagd.
 4. Zoek de juiste instructies voor het opruimen en weggooien bij Poison Control. Een dergelijke fout wordt waarschijnlijk in een badkamer of keuken gemaakt, dus ventileer het gebied grondig voordat u terugkeert om de verbinding af te voeren en te beginnen met opruimen.