Beoordelingen

Wat veroorzaakt orkanen?

Wat veroorzaakt orkanen?

De twee essentiële ingrediënten in elke orkaan zijn warm water en vochtige, warme lucht. Daarom beginnen orkanen in de tropen.

Veel Atlantische orkanen beginnen vorm te krijgen wanneer onweersbuien langs de westkust van Afrika uitdrijven over warme oceaanwateren die ten minste 80 graden Fahrenheit (27 graden Celsius) zijn, waar ze convergerende winden van rond de evenaar tegenkomen. Andere orkanen zijn afkomstig van onstabiele luchtzakken die in de Golf van Mexico uitkomen.

Warme lucht en warm water zorgen voor goede omstandigheden

Orkanen beginnen wanneer warme, vochtige lucht uit het oceaanoppervlak snel begint te stijgen, waar het koele lucht ontmoet die ervoor zorgt dat de warme waterdamp condenseert en stormwolken en regendruppels vormt. De condensatie laat ook latente warmte vrij, die de koele lucht boven verwarmt, waardoor deze stijgt en plaats maakt voor meer warme, vochtige lucht uit de oceaan beneden.

Naarmate deze cyclus vordert, wordt meer warme, vochtige lucht in de zich ontwikkelende storm getrokken en wordt meer warmte overgedragen van het oppervlak van de oceaan naar de atmosfeer. Deze voortdurende warmtewisseling creëert een windpatroon dat rond een relatief kalm centrum draait, zoals water dat door een afvoer stroomt.

Waar komt de energie van een orkaan vandaan?

Convergerende winden nabij het wateroppervlak botsen, duwen meer waterdamp omhoog, verhogen de circulatie van warme lucht en versnellen de snelheid van de wind. Tegelijkertijd trekken sterke winden die gestaag op grotere hoogten blazen de stijgende warme lucht weg van het centrum van de storm en dwarrelen deze in het klassieke cycloonpatroon van de orkaan.

Hogedruklucht op grote hoogten, meestal boven 30.000 voet (9.000 meter), trekt ook warmte weg van het midden van de storm en koelt de stijgende lucht. Terwijl lucht onder hoge druk in het midden van de storm wordt gezogen, blijft de snelheid van de wind toenemen.

Terwijl de storm zich ontwikkelt van een onweersbui naar een orkaan, doorloopt hij drie verschillende fasen op basis van windsnelheid:

  • Tropische depressie: windsnelheden van minder dan 38 mijl per uur (61,15 kilometer per uur)
  • Tropische storm: windsnelheden van 39 mph tot 73 mph (62,76 km / uur tot 117,48 km / u)
  • Orkaan: windsnelheden hoger dan 74 mph (119.09 km / u)

Klimaatverandering en orkanen

Wetenschappers zijn het eens over de mechanismen van orkaanvorming, en ze zijn het erover eens dat orkaanactiviteit in een gebied over een paar jaar kan oplopen en elders afsterft. Dat is echter waar de consensus eindigt.

Sommige wetenschappers geloven dat de bijdrage van menselijke activiteit aan de opwarming van de aarde (wereldwijd toenemende lucht- en watertemperaturen) het voor orkanen gemakkelijker maakt om destructieve kracht te vormen en te verwerven. Andere wetenschappers geloven dat een toename van ernstige orkanen in de afgelopen decennia te wijten zou zijn aan het natuurlijke zoutgehalte en temperatuurveranderingen diep in het Atlantische deel van een natuurlijke milieucyclus die om de 40-60 jaar heen en weer beweegt.

Voorlopig onderzoeken klimatologen de interacties tussen deze feiten:

  • Lucht- en watertemperaturen stijgen wereldwijd. De gemiddelde wereldwijde temperatuur bereikte een recordhoogte in 2016.
  • Menselijke activiteiten zoals ontbossing en broeikasgasemissies van een breed scala van industriële en agrarische processen dragen vandaag meer dan voorheen bij aan deze temperatuurveranderingen.
  • Tegelijkertijd is de orkaanactiviteit in het Atlantische bekken al jaren relatief rustig. Pacifische tyfoons (orkanen in het Pacifische bekken) daarentegen zijn in frequentie en ernst toegenomen.