Info

Italiaanse verleden perfecte conjunctieve tijd

Italiaanse verleden perfecte conjunctieve tijd

Om de vierde van de subjunctieve werkwoordsvormen te voltooien, is er de congiuntivo trapassato (in het Engels in het verleden de perfecte ondertitel genoemd), wat een samengestelde tijd is. Vorm deze tijd met de congiuntivo imperfetto van het hulpwerkwoord avere of essere en het voltooid deelwoord van het acteerwerkwoord.

De samengestelde spanning vormen

De samengestelde tijden (i tempi composti) zijn werkwoordstijden die uit twee woorden bestaan, zoals de passato prossimo (voltooid tegenwoordige tijd). Beide werkwoorden essere en avere fungeren als hulpwerkwoorden in samengestelde gespannen formaties. Bijvoorbeeld: io sono stato (Ik was) en ho avuto (Ik had).

Hulpwerkwoord Avere

Over het algemeen worden transitieve werkwoorden (werkwoorden die een actie overdragen van het onderwerp naar het directe object) vervoegd met avere zoals in het volgende voorbeeld:

 • Il pilota ha pilotato l'aeroplano. (De piloot vloog het vliegtuig.)

Wanneer de passato prossimo is gebouwd met avere, verandert het voltooid deelwoord niet op basis van geslacht of nummer:

 • Io ho parlato con Giorgio ieri pomeriggio. (Ik sprak gistermiddag met George.)
 • Noi abbiamo comprato molte cose. (We hebben veel dingen gekocht.)

Wanneer het voltooid deelwoord van een werkwoord vervoegd met avere wordt voorafgegaan door de voornaamwoorden van de derde persoon zie, la, leof li, komt het voltooid deelwoord overeen met het voorafgaande voornaamwoord in geslacht en aantal. Het voltooid deelwoord kan akkoord gaan met de voornaamwoorden van het lijdend voorwerp mi, ti, cien vi wanneer deze voorafgaan aan het werkwoord, maar de overeenkomst niet verplicht is.

 • Ho bevuto la birra. (Ik dronk het bier.)
 • L'ho bevuta. (Ik dronk het.)
 • Ho comprato il sale e il pepe. (Ik heb zout en peper gekocht.)
 • Li ho comprati. (Ik heb ze gekocht.)
 • Ci hanno visto / visti. (Ze zagen ons.)

In negatieve zinnen niet wordt voor het hulpwerkwoord geplaatst:

 • Molti non hanno pagato. (Velen betaalden niet.)
 • Nee, non ho ordinato una pizza. (Nee, ik heb geen pizza besteld.)

Hulpwerkwoord Essere

Wanneer essere wordt gebruikt, stemt het voltooid deelwoord altijd in geslacht en nummer overeen met het onderwerp van het werkwoord, dus je hebt vier eindes om uit te kiezen: -O, -een, -ik, -e. In veel gevallen worden intransitieve werkwoorden (die geen direct voorwerp kunnen nemen), vooral die welke beweging uitdrukken, vervoegd met het hulpwerkwoord essere. Het werkwoord essere wordt ook met zichzelf vervoegd als het hulpwerkwoord.

Hier zijn een paar voorbeelden van de trapassato congiuntivo:

 • Speravo che avessero capito. (Ik hoopte dat ze het begrepen hadden.)
 • Avevo paura che non avessero risolto quel problemema. (Ik was bang dat ze dat probleem niet hadden opgelost.)
 • Vorrebbero che io raccontassi una storia. (Ze willen graag dat ik een verhaal vertel.)
 • Non volevo che tu lo facessi così presto. (Ik wilde niet dat je het zo snel zou doen.)

Trapassato Congiuntivo van de werkwoorden Avere en essere

VOORNAAMWOORDAVEREESSERE
che ioavessi avutofossi stato (-a)
che tuavessi avutofossi stato (-a)
che lui / lei / Leiavesse avutofosse stato (-a)
che noiavessimo avutofossimo stati (-e)
che voiaveste avutofoste stati (-e)
che loro / Loroavessero avutofossero stati (-e)


Bekijk de video: My stroke of insight. Jill Bolte Taylor (Mei 2021).