Interessant

Zindefinitie en voorbeelden in Engelse grammatica

Zindefinitie en voorbeelden in Engelse grammatica

Een zin is de grootste onafhankelijke eenheid van grammatica: het begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, vraagteken of uitroepteken. Het woord "zin" komt uit het Latijn voor "voelen". Het adjectief van het woord is "sentimenteel". De zin wordt traditioneel (en onvoldoende) gedefinieerd als een woord of een groep woorden die een compleet idee uitdrukken en dat een onderwerp en een werkwoord omvat.

Soorten zinsstructuren

De vier basiszinstructuren zijn:

  1. Eenvoudig: een zin met slechts één onafhankelijke clausule.
  2. Samengestelde: twee (of meer) eenvoudige zinnen verbonden door een conjunctie of een passend leesteken.
  3. Complex: een zin die een onafhankelijke clausule (of hoofdclausule) en ten minste één afhankelijke clausule bevat.
  4. Compound-complex: een zin met twee of meer onafhankelijke clausules en ten minste één afhankelijke clausule.

Functionele soorten zinnen

  • Declaratief: "Kleren maken de man. Naakte mensen hebben weinig of geen invloed op de samenleving.(Mark Twain)
  • vragende: "Maar wat is het verschil tussen literatuur en journalistiek? Journalistiek is onleesbaar en literatuur wordt niet gelezen." (Oscar Wilde)
  • Gebiedende wijs: "Wees voorzichtig met het lezen van gezondheidsboeken. U kunt sterven aan een drukfout." (Mark Twain)
  • Exclamatory: "Om te sterven voor een idee; het is zonder twijfel nobel. Maar hoeveel nobeler zou het zijn als mannen zouden sterven voor ideeën die waar waren!" (H. L. Mencken)

Definities en opmerkingen over zinnen

"Ik probeer het allemaal in één zin te zeggen, tussen één Cap en één periode."

(William Faulkner in een brief aan Malcolm Cowley)

"De term" zin "wordt veel gebruikt om te verwijzen naar heel verschillende soorten eenheden. Grammaticaal is het de hoogste eenheid en bestaat uit een onafhankelijke clausule, of twee of meer gerelateerde clausules. Orthografisch en retorisch is het die eenheid die begint met een hoofdletter en eindigt op een punt, vraagteken of uitroepteken. "
(Angela Downing, "English Grammar: A University Course," 2e ed. Routledge, 2006)

"Ik heb als een definitie van een zin elke combinatie van woorden genomen, afgezien van de eenvoudige naamgeving van een zintuiglijk object."

(Kathleen Carter Moore, "The Mental Development of a Child," 1896)

"Een zin is een spraakeenheid die is opgebouwd volgens taalafhankelijke regels, die relatief volledig en onafhankelijk is met betrekking tot inhoud, grammaticale structuur en intonatie."
(Hadumo Bussmann, "Routledge Dictionary of Language and Linguistics." Trans. Door Lee Forester et al. Routledge, 1996)

"Een geschreven zin is een woord of een groep woorden die betekenis aan de luisteraar overbrengt, waarop kan worden gereageerd of deel uitmaakt van een reactie en die wordt onderbroken."

(Andrew S. Rothstein en Evelyn Rothstein, "Engelse grammatica-instructie die werkt!" Corwin Press, 2009)

"Geen van de gebruikelijke definities van een zin zegt echt veel, maar elke zin zou op de een of andere manier een denkpatroon moeten organiseren, zelfs als het die gedachte niet altijd tot hapklare stukken reduceert."
(Richard Lanham, "Revising Prose." Scribner's, 1979)
"De zin is gedefinieerd als de grootste eenheid waarvoor grammaticaregels bestaan."
(Christian Lehmann, "Theoretical Implications of Grammaticalization Phenomena," Gepubliceerd in "The Role of Theory in Language Description," uitgegeven door William A. Foley. Mouton de Gruyter, 1993)

De notionele definitie van een zin

Sidney Greenbaum en Gerald Nelson geven een andere kijk op wat een zin is en doet:

"Er wordt wel eens gezegd dat een zin een volledige gedachte uitdrukt. Dit is een denkbeeldig definitie: het definieert een term door het idee of idee dat het overbrengt. De moeilijkheid met deze definitie ligt in het vaststellen van wat wordt bedoeld met een 'volledige gedachte'. Er zijn bijvoorbeeld mededelingen die op zichzelf compleet lijken, maar over het algemeen niet als zinnen worden beschouwd: Exit, Danger, 50 mph snelheidslimiet… Aan de andere kant zijn er zinnen die duidelijk uit meer dan één gedachte bestaan. Hier is een relatief eenvoudig voorbeeld:
Deze week markeert het 300-jarig jubileum van de publicatie van Philosophiae Naturalis Principia Mathematica van Sir Isaac Newton, een fundamenteel werk voor de hele moderne wetenschap en een belangrijke invloed op de filosofie van de Europese Verlichting.
Hoeveel 'complete gedachten' zijn er in deze zin? We moeten tenminste erkennen dat het deel na de komma twee extra punten over het boek van Newton introduceert: (1) dat het een fundamenteel werk is voor de hele moderne wetenschap, en (2) dat het een belangrijke invloed had op de filosofie van de Europese verlichting. Toch zou dit voorbeeld door iedereen als een enkele zin worden erkend en wordt het als een enkele zin geschreven. "
(Sidney Greenbaum en Gerald Nelson, "An Introduction to English Grammar, 2nd ed." Pearson, 2002)

Een andere definitie van een zin

D.J. Allerton biedt een alternatieve definitie van een zin:

"Traditionele pogingen om de zin te definiëren waren over het algemeen psychologisch of logisch-analytisch van aard: het eerste type sprak van 'een volledige gedachte' of een ander ontoegankelijk psychologisch fenomeen; het laatste type, volgens Aristoteles, verwachtte elke zin te vinden die bestond uit een logisch onderwerp en een logisch predicaat, eenheden die zelf op de zin vertrouwen voor hun definitie. Een meer vruchtbare benadering is die van Otto Jespersen (1924: 307), die suggereert de volledigheid en onafhankelijkheid van een zin te testen, door het potentieel ervan te beoordelen alleen, als een complete uiting. "
(D. J. Allerton. "Essentials of Grammatical Theory." Routledge, 1979)

Tweedelige definitie van een zin

Stanley Fish vond dat een zin slechts in twee delen kan worden gedefinieerd:

"Een zin is een structuur van logische relaties. In zijn kale vorm is deze stelling nauwelijks opbouwend, daarom vul ik hem meteen aan met een eenvoudige oefening. 'Hier,' zeg ik, 'zijn vijf woorden willekeurig gekozen; verander ze in een zin.' (De eerste keer dat ik dit deed, waren de woorden koffie, moet, boek, afval en snel.) Binnen de kortste keren krijg ik 20 zinnen te zien, allemaal perfect coherent en allemaal heel verschillend. Dan komt het moeilijke gedeelte. 'Wat is het,' vraag ik, 'dat u deed? Wat was er nodig om van een willekeurige woordenlijst een zin te maken? ' Veel gedoe en struikelen en valse starts volgen, maar uiteindelijk zegt iemand: "Ik breng de woorden in een relatie met elkaar." ... Nou, mijn bottom line kan worden samengevat in twee verklaringen: (1) een zin is een organisatie van items in de wereld; en (2) een zin is een structuur van logische relaties. "
(Stanley Fish, "Zonder inhoud." De New York Times, 31 mei 2005. Ook "Hoe een zin te schrijven en er een te lezen." HarperCollins, 2011)

De lichtere kant van zinnen

Sommige auteurs hebben een humoristische weergave van een zin:

"Op een dag zaten de zelfstandige naamwoorden op straat.
Een bijvoeglijk naamwoord liep voorbij met haar donkere schoonheid.
De zelfstandige naamwoorden werden geslagen, verplaatst, veranderd.
De volgende dag reed er een werkwoord op en creëerde de zin ... "
(Kenneth Koch, "Permanent." Gepubliceerd in "The Collected Poems of Kenneth Koch." Borzoi Books, 2005)


Bekijk de video: Enkelvoudige en samengestelde zin (Augustus 2021).