Info

Wat is register in de taalkunde?

Wat is register in de taalkunde?

In de taalkunde wordt het register gedefinieerd als de manier waarop een spreker taal anders gebruikt in verschillende omstandigheden. Denk aan de woorden die je kiest, je toon, zelfs je lichaamstaal. Je gedraagt ​​je waarschijnlijk heel anders met een vriend dan op een formeel diner of tijdens een sollicitatiegesprek. Deze variaties in formaliteit, ook wel stilistische variatie genoemd, staan ​​bekend als registers in de taalkunde. Ze worden bepaald door factoren als sociale gelegenheid, context, doel en publiek.

Registers worden gekenmerkt door een verscheidenheid aan gespecialiseerde woordenschat en wendingen van uitdrukkingen, spreektaal en het gebruik van jargon, en een verschil in intonatie en tempo; in "The Study of Language" beschrijft taalkundige George Yule de functie van jargon als "het helpen creëren van verbindingen tussen degenen die zichzelf op een of andere manier als 'insiders' beschouwen en 'outsiders' uitsluiten."

Registers worden gebruikt in alle vormen van communicatie, inclusief geschreven, gesproken en ondertekend. Afhankelijk van grammatica, syntaxis en toon, kan het register extreem rigide of zeer intiem zijn. U hoeft zelfs geen echt woord te gebruiken om effectief te communiceren. Een zucht van ergernis tijdens een debat of een grijns tijdens het ondertekenen van "hallo" spreekt boekdelen.

Typen taalregister

Sommige taalkundigen zeggen dat er slechts twee soorten registers zijn: formeel en informeel. Dit is niet onjuist, maar het is een vereenvoudiging. In plaats daarvan zeggen de meeste die taal studeren dat er vijf verschillende registers zijn.

  1. Bevroren: Deze vorm wordt soms het statische register genoemd omdat het verwijst naar historische taal of communicatie die bedoeld is om ongewijzigd te blijven, zoals een constitutie of gebed. Voorbeelden: de Bijbel, de Amerikaanse grondwet, de Bhagavad Gita, 'Romeo and Juliet'.
  2. Formeel: Minder formeel maar nog steeds beperkt, wordt het formele register gebruikt in professionele, academische of juridische omgevingen waar communicatie naar verwachting respectvol, ononderbroken en beheerst zal zijn. Slang wordt nooit gebruikt en weeën zijn zeldzaam. Voorbeelden: een TED-talk, een bedrijfspresentatie, de Encyclopaedia Brittanica, "Gray's Anatomy," door Henry Gray.
  3. raadgevend: Mensen gebruiken dit register vaak in een gesprek wanneer ze praten met iemand met gespecialiseerde kennis of die advies aanbiedt. Toon is vaak respectvol (gebruik van hoffelijkheidstitels) maar kan wat informeler zijn als de relatie al lang bestaat of vriendelijk is (een huisarts.) Slang wordt soms gebruikt, mensen kunnen elkaar pauzeren of onderbreken. Voorbeelden: de lokale tv-nieuwsuitzending, een jaarlijkse fysieke uitzending, een dienstverlener zoals een loodgieter.
  4. toevallig: Dit is het register dat mensen gebruiken wanneer ze met vrienden, goede kennissen en collega's en familie zijn. Het is waarschijnlijk degene waar je aan denkt als je bedenkt hoe je met andere mensen praat, vaak in groepsverband. Het gebruik van jargon, weeën en grammatica is heel gebruikelijk, en mensen kunnen in sommige situaties ook expletieven of afwijkende taal gebruiken. Voorbeelden: een verjaardagsfeest, een barbecue in de achtertuin.
  5. intiem: Taalkundigen zeggen dat dit register is gereserveerd voor speciale gelegenheden, meestal tussen slechts twee personen en vaak privé. Intiem taalgebruik kan zoiets eenvoudigs zijn als een grapje tussen twee universiteitsvrienden of een woord dat in het oor van een geliefde wordt gefluisterd.

Aanvullende bronnen en tips

Weten welk register te gebruiken kan een uitdaging zijn voor Engelse studenten. In tegenstelling tot het Spaans en andere talen, is er geen speciale vorm van een voornaamwoord uitdrukkelijk voor gebruik in formele situaties. Cultuur voegt nog een complicatielaag toe, vooral als je niet weet hoe mensen zich in bepaalde situaties moeten gedragen.

Leraren zeggen dat er twee dingen zijn die je kunt doen om je vaardigheden te verbeteren. Zoek naar contextuele aanwijzingen zoals woordenschat, gebruik van voorbeelden en illustraties. Luister naar tone of voice. Fluistert of schreeuwt de spreker? Gebruiken ze hoffelijkheidstitels of spreken ze mensen bij naam aan? Kijk hoe ze staan ​​en overweeg de woorden die ze kiezen.

Bronnen

  • Yule, George. "De studie van taal." Cambridge University Press, 2014, Cambridge.
  • Eaton, Sarah. "Taalregister en waarom het ertoe doet." Drsaraheaton.com. 22 mei 2012.
  • Medewerkers van de universiteit van Lund. "Registertypen." .Lunduniversity.lu.se. 21 februari 2011.
  • Wolfram, Walt en Natalie Schilling. "Amerikaans Engels: Dialects and Variation, 3e editie." John Wiley & Sons, 2015.
  • Jong, Jennifer. "Hoe is dat geregistreerd? Vijf niveaus van formaliteit in taal." Altalang.com. 1 mei 2012.


Bekijk de video: Why You Swear in Anglo-Saxon and Order Fancy Food in French: Registers (Mei 2021).