Beoordelingen

Wat is een logische denkfout?

Wat is een logische denkfout?

Een logische misvatting is een redeneerfout die een argument ongeldig maakt. Het wordt ook een denkfout genoemd, een informele logische denkfout en een informele denkfout. Alle logische denkfouten zijn non-sequiturs-argumenten waarin een conclusie niet logisch volgt uit wat eraan voorafging.

Klinisch psycholoog Rian McMullin breidt deze definitie uit:

"Logische denkfouten zijn niet-onderbouwde beweringen die vaak worden geleverd met een overtuiging waardoor ze klinken alsof het bewezen feiten zijn ... Wat hun oorsprong ook is, denkfouten kunnen een eigen leven gaan leiden wanneer ze populair worden in de media en onderdeel worden van een nationaal credo "
(Het nieuwe handboek voor cognitieve therapietechnieken, 2000)

Voorbeelden en observaties

"Een logische misvatting is een valse verklaring die een argument verzwakt door een probleem te verdraaien, verkeerde conclusies te trekken, bewijsmateriaal te misbruiken of taal te misbruiken."

(Dave Kemper et al., Fusion: geïntegreerd lezen en schrijven. Cengage, 2015)

Redenen om logische denkfouten te vermijden

"Er zijn drie goede redenen om logische denkfouten te vermijden. Ten eerste zijn logische denkfouten verkeerd en, simpel gezegd, oneerlijk als je ze bewust gebruikt. Ten tweede nemen ze de kracht van je betoog weg. Ten slotte, het gebruik van logische denkfouten kunnen uw lezers het gevoel geven dat u ze niet als zeer intelligent beschouwt. "

(William R. Smalzer, "Write to Read: Reading, Reflection and Writing, 2nd ed." Cambridge University Press, 2005)

"Of u nu argumenten onderzoekt of schrijft, zorg ervoor dat u logische denkfouten ontdekt die argumenten verzwakken. Gebruik bewijsmateriaal om claims te ondersteunen en informatie te valideren - dit zal u geloofwaardig doen lijken en vertrouwen creëren in de hoofden van uw publiek."
(Karen A. Wink, "Retorische strategieën voor compositie: Cracking an Academic Code." Rowman & Littlefield, 2016)

Informele fouten

"Hoewel sommige argumenten zo overduidelijk misleidend zijn dat ze hooguit kunnen worden gebruikt om ons te amuseren, zijn veel subtieler en moeilijk te herkennen. Een conclusie lijkt vaak logisch en niet-triviaal te volgen vanuit echte premissen, en alleen zorgvuldig onderzoek kan de bedrieglijkheid van het argument.

"Dergelijke bedrieglijk misleidende argumenten, die als zodanig kunnen worden herkend met weinig of geen afhankelijkheid van de methoden van formele logica, staan ​​bekend als informele denkfouten."

(R. Baum, "Logic." Harcourt, 1996)

Formele en informele fouten

"Er zijn twee hoofdcategorieën van logische fouten: formele denkfouten en informele denkfouten.

"De term 'formeel' verwijst naar de structuur van een argument en de tak van logica die zich het meest bezighoudt met structuur-deductieve redenering. Alle formele denkfouten zijn fouten in deductieve redenering die een argument ongeldig maken. De term 'informeel' verwijst naar de niet-structurele aspecten van argumenten, meestal benadrukt in inductief redeneren. Meest informele denkfouten zijn inductiefouten, maar sommige van deze denkfouten kunnen ook van toepassing zijn op deductieve argumenten.

(Magedah Shabo, "Retoriek, logica en argumentatie: een gids voor studentenschrijvers." Prestwick House, 2010)

Voorbeeld van logische fouten

"U verzet zich tegen het voorstel van een senator om door de overheid gefinancierde gezondheidszorg uit te breiden tot arme minderheidskinderen, omdat die senator een liberale democraat is. Dit is een veel voorkomende logische misvatting die bekend staat als ad hominem, wat Latijn is voor 'tegen de man'. In plaats van het argument te behandelen, gaat u elke discussie uit de weg door in feite te zeggen: 'Ik kan niet luisteren naar iemand die mijn sociale en politieke waarden niet deelt.' Je kunt inderdaad besluiten dat je het argument dat de senator maakt niet leuk vindt, maar het is jouw taak om gaten te maken in het argument, niet om een ​​persoonlijke aanval uit te voeren. "

(Derek Soles, "The Essentials of Academic Writing, 2nd ed." Wadsworth, 2010)

"Stel dat een heksenarts elke november een voodoo-dans uitvoert die is ontworpen om de goden van de winter op te roepen en dat kort nadat de dans wordt uitgevoerd, het weer in feite koud begint te worden. De dans van de heksenarts wordt geassocieerd met de komst van winter, wat betekent dat de twee gebeurtenissen samen lijken te zijn gebeurd. Maar is dit echt een bewijs dat de dans van de heksenarts daadwerkelijk de komst van de winter heeft veroorzaakt? De meesten van ons zouden nee antwoorden, hoewel de twee gebeurtenissen lijken te gebeuren in samen met elkaar.
"Degenen die beweren dat er een causaal verband bestaat, simpelweg vanwege de aanwezigheid van statistische associatie, plegen een logische denkfout die bekend staat als de post-hoc propter ergo hoc denkfout. De gezonde economie waarschuwt voor deze potentiële bron van fouten."
(James D. Gwartney et al., "Economics: Private and Public Choice," 15e ed. Cengage, 2013)
"De argumenten ter ondersteuning van burgerschapsvorming zijn vaak verleidelijk ...
"Hoewel we misschien verschillende burgerlijke deugden benadrukken, eren we niet allemaal een liefde voor ons land en een respect voor de mensenrechten en de rechtsstaat ... Aangezien niemand wordt geboren met een aangeboren begrip van deze deugden, moeten ze worden geleerd, en scholen zijn onze meest zichtbare instellingen voor leren.
"Maar dit argument lijdt aan een logische denkfout: alleen omdat burgerschapsfeiten moeten worden geleerd, betekent niet dat ze gemakkelijk kunnen worden onderwezen - en nog minder dat ze op scholen kunnen worden onderwezen. Bijna elke politicoloog die onderzoekt hoe mensen kennis en ideeën verwerven over goed burgerschap is het ermee eens dat scholen en in het bijzonder burgerschapsopleidingen geen significant effect hebben op de houding van burgers en zeer weinig of geen effect op de maatschappelijke kennis. "
(J. B. Murphy, De New York Times, 15 september 2002)


Bekijk de video: Shock Of God Begs the Question of Human Evolution. Logical Fallacy (Juli- 2021).