Interessant

Personages uit 'The Catcher in the Rye'

Personages uit 'The Catcher in the Rye'

The Catcher in the Rye blijft een unieke creatie, een roman die volledig verbonden is met het intelligente, onvolwassen en gemartelde gezichtspunt van zijn hoofdpersoon, Holden Caulfield. In sommige opzichten is Holden het enkel en alleen teken in The Catcher in the Rye, omdat alle anderen in het verhaal worden gefilterd door de perceptie van Holden, die onbetrouwbaar en vaak zelfgenoegzaam is. Het eindresultaat van deze techniek is dat elk ander personage en hun acties moeten worden beoordeeld in termen van Holden's evolutie of gebrek daaraan - zijn de mensen die hij ontmoet echt "fagotten" of ziet hij ze alleen zo? Het feit dat Holden's Voice vandaag de dag nog steeds waar klinkt, terwijl zijn onbetrouwbare karakter het begrijpen van de andere personages tot een uitdaging maakt, is een bewijs van de vaardigheid van Salinger.

Holden Caulfield

Holden Caulfield is de zestienjarige verteller van de roman. Holden is intelligent en emotioneel en voelt zich eenzaam en vervreemd van de wereld om hem heen. Hij beschouwt de meeste mensen en plaatsen die hij tegenkomt als 'nep' - hypocriet, onecht en pretentieus. Holden streeft ernaar zich te presenteren als een cynische en wereldse persoon die alle tricks van anderen doorziet, maar soms schijnt zijn eigen jeugdige naïviteit erdoorheen.

Het cynisme van Holden kan worden gezien als een afweermechanisme dat wordt gebruikt om te voorkomen dat de volwassenheid en het bijbehorende verlies van onschuld worden geconfronteerd. Holden is inderdaad dol op zijn jongere zus Phoebe en koestert haar onschuld, wat hij gelijkstelt aan inherente goedheid. Zijn fantasie om de rol van "vanger in de rogge" te spelen, dient om dit punt te benadrukken: aangezien Holden zijn eigen onschuld niet kan herstellen, verlangt hij ernaar de onschuld van anderen te beschermen.

Holden is een onbetrouwbare first-person verteller. Alle ervaringen en interacties van Holden worden gepresenteerd vanuit zijn eigen perspectief, zodat de lezer nooit objectieve informatie krijgt over de gebeurtenissen in de roman. Er zijn echter aanwijzingen dat Holden iets van een fantasieversie van zichzelf beschrijft, zoals wanneer de vrouwen in de Lavender Room lachen nadat Holden hun vriend overtuigt om met hem te dansen.

Holden is geobsedeerd door de dood, in het bijzonder de dood van zijn jongere broer, Allie. In de loop van de roman lijkt zijn gezondheid uiteen te vallen. Hij ervaart hoofdpijn en misselijkheid en verliest op een gegeven moment het bewustzijn. Deze symptomen kunnen reëel zijn, maar ze kunnen ook psychosomatisch zijn en vertegenwoordigen Holden's toenemende innerlijke onrust wanneer hij herhaaldelijk probeert en er niet in slaagt een menselijke verbinding te vinden.

Ackley

Ackley is een klasgenoot van Holden's bij Pencey Prep. Hij heeft slechte hygiëne en is niet erg populair. Holden beweert Ackley te verachten, maar de twee jongens gaan samen naar de film en Holden zoekt Ackley na zijn woordenwisseling met Stradlater. Er zijn aanwijzingen dat Holden Ackley als een versie van zichzelf beschouwt. Ackley opschept over verzonnen seksuele ervaringen op ongeveer dezelfde manier waarop Holden wereldlijkheid en levenservaring veinzen. Holden behandelt Ackley zelfs op een vergelijkbare manier als andere mensen Holden op verschillende punten in het verhaal behandelen.

Stradlater

Stradlater is de huisgenoot van Holden bij Pencey Prep. Stradlater is zelfverzekerd, knap en populair en is in zekere zin alles wat Holden wenst. Hij beschrijft de ongepaste verleidingstechnieken van Stradlater met ademloze bewondering, terwijl hij tegelijkertijd duidelijk begrijpt hoe verschrikkelijk het gedrag van Stradlater is. Holden is te gevoelig om te zijn als Stradlater - merk op hoe hij het meisje beschrijft dat hij leuk vindt in termen van haar interesses en gevoelens, niet haar lichamelijkheid - maar er is een deel van hem dat wenst dat hij was.

Phoebe Caulfield

Phoebe is de tienjarige zus van Holden. Ze is een van de weinige mensen die Holden niet als 'nep' beschouwt. Phoebe is slim en liefdevol en is een van de enige bronnen van geluk van Holden. Ze is ook ongewoon opmerkzaam voor haar leeftijd - ze merkt onmiddellijk Holden's pijn en biedt aan om met hem weg te rennen om hem te helpen. Voor Holden belichaamt Phoebe de verloren onschuld uit zijn jeugd die hij treurt.

Allie Caulfield

Allie is de overleden broer van Holden, die stierf aan leukemie voorafgaand aan het begin van de gebeurtenissen in de roman. Holden ziet Allie als een perfecte onschuldige die stierf voordat hij door kennis en volwassenheid kon worden gecorrumpeerd. In sommige opzichten is de herinnering aan Allie een stand-in voor Holden's jongere zelf, de jongen die hij was vóór het verlies van onschuld.

Sally Hayes

Sally Hayes is een tienermeisje dat op date gaat met Holden. Holden denkt dat Sally dom en conventioneel is, maar haar acties ondersteunen deze beoordeling niet. Sally is goed gelezen en goed gemanierd, en haar egocentrisme lijkt meer op ontwikkelingsgeschikt tienergedrag dan een levenslange persoonlijkheidsfout. Wanneer Holden Sally uitnodigt om met hem weg te rennen, is Sally's afwijzing van de fantasie geworteld in een heldere analyse van hun vooruitzichten. Met andere woorden, de enige misdaad van Sally is niet in overeenstemming met de fantasie van Holden over haar. Op zijn beurt bedekt Holden zijn pijn omdat hij wordt afgewezen door te beslissen dat Sally zijn tijd niet waard is (een zeer adolescente reactie).

Carl Luce

Carl Luce is de voormalige studentadviseur van Holden van de Whooton School. Hij is drie jaar ouder dan Holden. Bij Whooton was Carl een bron van informatie over seks voor de jongere jongens. Wanneer Holden in New York City is, ontmoet hij Carl, die nu negentien is en een student aan Columbia. Holden probeert Carl ertoe te brengen over seks te praten, maar Carl weigert en raakt uiteindelijk zo gefrustreerd door de onophoudelijke vragen die hij achterlaat. Holden vraagt ​​ook naar de seksuele geaardheid van Carl, een moment dat suggereert dat Holden zijn eigen seksualiteit in twijfel trekt.

Mr. Antolini

Mr. Antolini is de voormalige leraar Engels van Holden. Antolini heeft oprecht geïnvesteerd in het helpen van Holden, hem emotionele ondersteuning, advies en zelfs een verblijfplaats bieden. Tijdens hun gesprek behandelt hij Holden met respect en erkent hij Holden's worstelingen en gevoeligheid. Holden houdt van Mr. Antolini, maar wanneer hij wakker wordt om de hand van Mr. Antolini op zijn voorhoofd te vinden, interpreteert hij de actie als een seksuele vooruitgang en vertrekt abrupt. Het is onduidelijk of de interpretatie van Holden juist is, omdat het gebaar gewoon zorg en bezorgdheid kan betekenen.

Zonnig

Sunny is een prostituee die Maurice, de liftoperator-som-pooier in het hotel naar Holden stuurt. Ze lijkt Holden vrij jong en onvolwassen te zijn, en hij verliest interesse in seks met haar na het observeren van enkele van haar nerveuze gewoonten. Holden komt haar zien als slechter af dan hij is - een eenzaam moment van sympathie voor het personage. Met andere woorden, ze wordt voor hem een ​​mens in plaats van een seksobject, en hij kan zichzelf niets laten doen. Tegelijkertijd kan zijn verlies van seksueel verlangen worden gezien als een gebrek aan interesse in het vrouwelijk geslacht.