Interessant

Het Spaanse 'Nee' gebruiken

Het Spaanse 'Nee' gebruiken

Een eenvoudig Spaans woord als Nee kan misleidend zijn. Het ziet eruit en klinkt als zijn Engelse verwant, "nee", en heeft een vergelijkbare betekenis. Er zijn enkele manieren waarop de Spanjaarden Nee wordt gebruikt die voor Engelse sprekers onbekend zal lijken.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende toepassingen van Nee:

'Nee' als eenvoudig antwoord op een vraag

Dit gebruik is vergelijkbaar in beide talen:

 • -¿Estás feliz? -Nee. (Ben je gelukkig? ¶ Nee.)
 • -¿Es estudiante de la sicología? -Nee, es estudiante del arte. (Is hij een student psychologie? ¶ Nee, hij is een kunststudent.)
 • -¿Hay muchas personas en tu país que hablan inglés? -Nee, pero hay muchas que hablan portugués. (Zijn er veel mensen in uw land die Engels spreken? ¶ Nee, maar er zijn er veel die Portugees spreken.)
 • -¿Te gustaría un café? -Nee, pero me gustaría un té. (Wil je een kop koffie? ¶Nee, maar ik wil graag een thee.)

'Nee' gebruiken als een vraagtag

Nee is zeer algemeen gehecht aan het einde van een verklaring om er een vraag van te maken, ofwel retorisch of om bevestiging van de luisteraar dat de verklaring waar is. Het is meestal het equivalent van "is dat niet zo?" of iets dergelijks. Nee in dergelijke situaties wordt vaak een vraagtag of tagvraag genoemd.

 • Estudias mucho, ¿Nee? (Je studeert veel, u niet?)
 • Su esposa es inteligente, ¿Nee? (Zijn vrouw is intelligent, is zij niet?)
 • Voy contigo, ¿Nee? (Ik ga met je mee, ben ik niet?)
 • El vuelo verkoop een los dos y media, ¿Nee? (De vlucht vertrekt om 2:30 uur, nietwaar?)

'Nee' gebruiken om een ​​werkwoord te ontkennen

In het Engels wordt dit meestal gedaan met behulp van een negatief hulpwerkwoord zoals "niet", "niet" of "niet".

 • él Nee comprende el libro. (Hij niet het boek begrijpen.)
 • ¿Por qué Nee estudiabas? (Waarom niet jij studeert?)
 • La presidente Nee es una mujer de grandes principios ni convicciones. (De president is niet een vrouw met grote principes of overtuigingen.)
 • Nee fuimos ayer a mi casa. (Wij niet ga gisteren naar mijn huis.)

'Nee' gebruiken als onderdeel van een dubbel negatief

Als algemene regel geldt dat als een Spaans werkwoord wordt gevolgd door een negatief, dit ook moet worden voorafgegaan door Nee of een ander negatief. Wanneer ze in het Engels worden vertaald, gebruiken dergelijke zinnen slechts één negatief woord. Zoals te zien is in de tweede vertaling hieronder, kan dit leiden tot een indirecte vertaling van Nee.

 • Nee conoce a nadie. (Hij doetniet ken iemand. Hij kent niemand.)
 • Nee fui a ninguna parte. (Ik deedniet ga overal heen. Ik ging nergens heen.)
 • Ahora mismo Nee estoy concentrado en escribir ningún libro. (Momenteel ben ik niet gericht op het schrijven van elk boek. Op dit moment concentreer ik me niet op het schrijven van een boek.)
 • Nee quiero que nunca me olvides. (Ik doeniet wil dat je me ooit vergeet. Ik wil dat je me nooit vergeet.)

'Nee' gebruiken als equivalent van 'Niet-' voor sommige zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden

Veel woorden gebruiken voorvoegsels om het tegenovergestelde te maken; bijvoorbeeld het tegenovergestelde van Prudente (voorzichtig) is imprudente (Onzorgvuldig). Maar sommige woorden worden voorafgegaan door Nee in plaats daarvan.

 • Creo en la Nee Violencia. (Ik geloof in nietgeweld.)
 • Humo pasivo puede matar a los Nee fumadores. (Tweedehands rook kan dodelijk zijn nietrokers.)
 • El pólipo es Nee Maligno. (De poliep is nietkwaadaardig.)
 • No existe la palabra para definir a la mujer que no es madre. Pero sí que bestaat las Nee madres. (Er is geen woord dat de vrouw definieert die geen moeder is. Maar inderdaad niet-moeders bestaan.)
 • Soja Nee ciudadano. (Ik ben een nietinwoner.)

'Nee' gebruiken als equivalent van 'Niet'

Typisch, Nee wanneer het wordt gebruikt zoals Engels "niet" gebruikt, gaat het onmiddellijk vooraf aan het woord of de zin die het ontkent.

 • ¡Nee en nuestro nombre! (Niet in onze naam!)
 • El matrimonio con ella fue fugaz y Nee feliz. (Zijn huwelijk met haar was kort en niet gelukkig.)
 • Pueden hacer el mismo, pero Nee rápidamente. (Ze kunnen hetzelfde doen, maar niet snel.)
 • Tiene la inteligencia de no pedir lo que Nee le van a dar. (Ze heeft de intelligentie om niet vragen wat ze haar niet gaan geven.)

'Nee' gebruiken als een zelfstandig naamwoord

Zoals het Engels "nee", het Spaans Nee kan als zelfstandig naamwoord worden gebruikt, hoewel het Spaanse woord iets flexibeler wordt gebruikt.

 • El país ha dicho un Nee rotundo a la guerra. (Het land heeft een definitieve uitspraak gedaan Nee naar de oorlog.)
 • Hay una diferencia profunda entre el sí y el Nee. (Er is een enorm verschil tussen ja en Nee.)
 • Con este referéndum le dieron un gran Nee al primer ministro. (Met dit referendum gaven ze een enorme Nee aan de premier.)
 • ¿Aceptarías un Nee Debil? (Zou u een voorlopig accepteren Nee?)