Nieuwe

Illocutionary Force in Speech Theory

Illocutionary Force in Speech Theory

In speech-act theorie, illocutionaire kracht verwijst naar een spreker intentie bij het geven van een uiting of aan het soort illocutionaire handeling die de spreker uitvoert. Ook bekend als een illocutionaire functieof illocutionair punt.

In Syntaxis: structuur, betekenis en functie (1997), Van Vallin en LaPolla stellen dat illocutionary force "verwijst naar de vraag of een uiting een bewering, een vraag, een bevel of een uitdrukking van een wens is. Dit zijn verschillende soorten illocutionary force, wat betekent dat we kunnen praten over ondervragend illocutionary force, imperative illocutionary force, optative illocutionary force, en declarative illocutionary force. "

De voorwaarden illocutionaire handeling en illocutionaire kracht werden geïntroduceerd door de Britse taalfilosoof John L. Austin in Hoe dingen met woorden te doen (1962).

Voorbeelden en observaties

Illocutionary Act en Illocutionary Force

"Een illocutionaire handeling verwijst naar het type functie dat een spreker van plan is te vervullen in de loop van het produceren van een uiting. Het is een handeling volbracht in spreken en gedefinieerd binnen een systeem van sociale conventies. Dus, als Johannes tegen Maria zegt Geef me de bril alsjeblieft, voert hij de illocutionaire handeling uit om Mary te vragen of te bevelen de bril aan hem te overhandigen. De zojuist genoemde functies of acties worden ook wel de illocutionaire kracht of illocutionair punt van de speech act. De illocutionaire kracht van een spraakact is het effect dat een spraakact moet hebben door een spreker. Inderdaad, de term 'speech act' in zijn enge zin verwijst vaak specifiek naar illocutionaire handelingen. "
(Yan Huang, The Oxford Dictionary of Pragmatics. Oxford University Press, 2012)

Illocutionary Force Indicating Devices

"Er zijn verschillende apparaten gebruikt om aan te geven hoe een illocutionaire kracht moet worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld, 'Open de deur' en 'Zou je de deur kunnen openen' hebben dezelfde propositie-inhoud (open de deur), maar ze vertegenwoordigen verschillende illocutionaire handelingen - een bevel respectievelijk een verzoek. Deze apparaten die de toehoorder helpen bij het identificeren van de illocutionaire kracht van de uiting worden aangeduid als de illocutionaire kracht die apparaten of IFID's aangeeft, ook wel illocutionaire krachtmarkeringen. Performatieve werkwoorden, stemming, woordvolgorde, intonatie, stress zijn voorbeelden van IFID's. "
(Elizabeth Flores Salgado,De pragmatiek van verzoeken en excuses. John Benjamins, 2011)

"Ik kan het soort illocutionaire handeling die ik uitvoer aangeven door de zin te beginnen met" Mijn excuses "," Ik waarschuw "," Ik verklaar ", enz. Vaak maakt de context in feitelijke spraaksituaties duidelijk wat de illocutionaire kracht van de uiting is, zonder dat het nodig is om de juiste expliciete illocutionaire krachtindicator in te roepen. "
(John R. Searle,Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press, 1969)

"Ik was gewoon Gezegde Dat"

  • Kenneth Parcell: Het spijt me, Mr. Jordan. Ik ben gewoon overwerkt. Met mijn paginataken en assistent van de heer Donaghy, zijn er niet genoeg uren op de dag.
  • Tracy Jordan: Sorry daarvoor. Maar laat het me weten als er een manier is waarop ik kan helpen.
  • Kenneth: Eigenlijk is er één ding ...
  • Tracy: Nee! Dat zei ik net! Waarom kun je menselijke gezichtstekens niet lezen

(Jack McBrayer en Tracy Morgan, "Cutbacks." 30 rock, 9 april 2009)

Pragmatische competentie

"Het bereiken van pragmatische competentie omvat het vermogen om de te begrijpen illocutionaire kracht van een uiting, dat wil zeggen wat een spreker van plan is te maken. Dit is vooral belangrijk in interculturele ontmoetingen, omdat dezelfde vorm (bijvoorbeeld 'Wanneer vertrek je?') Kan variëren in illocutionaire kracht, afhankelijk van de context waarin het wordt gemaakt (bijvoorbeeld 'Mag ik met je meerijden?' of 'Denk je niet dat het tijd is om te gaan?'). "
(Sandra Lee McKay, Engelse les geven als internationale taal. Oxford University Press, 2002)

Wat ik echt bedoel

"Als ik zeg 'hoe gaat het' tegen een collega, bedoel ik echt hallo. Hoewel ik weet wat ik bedoel met 'hoe gaat het met je', is het mogelijk dat de ontvanger niet weet dat ik hallo bedoel en daadwerkelijk overgaat tot geef me een verhandeling van vijftien minuten over zijn verschillende kwalen. "
(George Ritzer, Sociology: A Multiple Paradigm Science. Allyn & Bacon, 1980)


Bekijk de video: Speech Act Theory Locutionary, Illocutionary and perlocutionary acts Felicity Conditions (Augustus 2021).