Leven

Definitievoorbeelden van collage-essays

Definitievoorbeelden van collage-essays

In compositieonderzoeken, a collage is een discontinue essayvorm die bestaat uit afzonderlijke stukjes discours-beschrijving, dialoog, verhaal, verklaring en dergelijke.

Een collage-essay (ook bekend als een lapwerk essay, een onderbroken essay, en gesegmenteerd schrijven) ziet in het algemeen af ​​van conventionele overgangen en laat het aan de lezer over om verbanden te leggen of op te leggen tussen de gefragmenteerde waarnemingen.

In zijn boek Realiteitshonger (2010), definieert David Shields collage als "de kunst om fragmenten van reeds bestaande afbeeldingen op een zodanige manier weer in elkaar te zetten dat ze een nieuw beeld vormen". Collage, merkt hij op, "was de belangrijkste innovatie in de kunst van de twintigste eeuw."

"Collage gebruiken als schrijver," zegt Shara McCallum, "is in kaart brengen op je essay ... de schijn van continuïteiten en discontinuïteiten geassocieerd met de kunstvorm" (in Schrijf nu! ed. door Sherry Ellis).

Voorbeelden van collage-essays

 • "Lying Awake" van Charles Dickens
 • "A 'Now': Descriptive of a Hot Day" door Leigh Hunt
 • "Suite Américaine" door H.L. Mencken

Voorbeelden en observaties

 • Wat is een collage?
  "Collage is een term die is afgeleid van kunst en verwijst naar een foto die bestaat uit stukjes gevonden voorwerpen: stukjes krant, stukjes oude rietrug, een gomwikkelaar, stukken touw, blikjes. Een collage kan volledig worden gemaakt van gevonden objecten, of het kan een combinatie zijn van de objecten en de eigen tekening van de kunstenaar. Schrijvers voeren een soortgelijke handeling uit. Maar in plaats van stukjes krant en touwtje te verzamelen, schikken ze verspreide stukken taal: clichés, zinnen die ze hebben gehoord of citaten. "
  (David Bergman en Daniel Mark Epstein, The Heath Guide to Literature. D.C. Heath, 1984)
 • De collage in proza
  "Veel verhalen in dag- en vooral zondagskranten komen de wereld in collage vorm of bijvoorbeeld een wijk in Brooklyn die is geschreven in een reeks bits die presenteren in plaats van uitleggen: portretten van mensen en van terrein, straatscènes op straat, mini-verhalen, dialogen en herinnerende monologen ...
  "Je zou een collage-essay kunnen maken over de oorzaken van de Franse revolutie die volledig bestaat uit verhalen, portretten en scènes. Je zou je fragmenten zo moeten kiezen en rangschikken dat ze vertellen waarom de Franse revolutie plaatsvond zoals het gebeurde. Of misschien heb je er een die volledig uit dialogen bestaat: tussen edelen, boeren, stadsbewoners uit de middenklasse en denkers uit die periode; tussen mensen die eerder kwamen en degenen die daarna kwamen. Natuurlijk moet je misschien een aantal herzien en polijsten deze fragmenten om ze zo goed mogelijk te maken - misschien zelfs wat meer bits schrijven om op zijn minst een minimale samenhang te geven. "
  (Peter Elbow, Writing With Power: Technieken voor het beheersen van het schrijfproces, 2e ed. Oxford University Press, 1998)
 • Collage: E.B. White's Essay "Heet Weer"
  De ochtend is zo nauw verbonden met levendige zaken, muziek met avond en einde van de dag, dat wanneer ik een drie jaar oude dansmelodie in de vroege lucht hoor terwijl de schaduwen nog steeds naar het westen wijzen en de dag rechtop in het zadel staat, ik me zwak voel decadent, aan losse uiteinden, alsof ik in de Zuidzee was - een strandjutter die wachtte op een stuk fruit, of op een bruin meisje dat naakt uit een zwembad tevoorschijn kwam.
  * * *
  Sterretjes? Zo snel?
  * * *
  Het is een warmweerbord, de asterisk. De cicade van de typemachine, vertelt de lange dampende middagen. Don Marquis was een van de grote exponenten van de asterisk. De zware pauzes tussen zijn paragrafen, als ze een vertaler konden vinden, zouden een boek voor de eeuwen maken.
  * * *
  Don wist hoe eenzaam iedereen is. "Het is altijd de strijd van de menselijke ziel om de barrières van stilte en afstand tot gezelschap te doorbreken. Vriendschap, lust, liefde, kunst, religie - we stormen hen tegemoet smekend, vechtend, schreeuwend om de aanraking van geest die tegen onze geest is gelegd ." Waarom zou je anders deze fragmentarische pagina lezen - jij met het boek op je schoot? Je gaat zeker niet iets leren. Je wilt gewoon de genezende werking van een toevallige bevestiging, het slaapverwekkende van geest tegen geest. Zelfs als je alleen over krabben had gelezen over alles wat ik zeg, is je klacht een doodgeschenk: je bent onuitsprekelijk eenzaam of je zou niet de moeite hebben genomen om het te schrijven ...
  (E.B. White, "Heet weer." One Man's Meat. Harper & Row, 1944)
 • Collage in het essay van Joan Didion "Slouching Towards Bethlehem"
  "Om half vier die middag plaatsten Max, Tom en Sharon tabs onder hun tong en gingen samen in de woonkamer zitten wachten op de flits. Barbara bleef in de slaapkamer, hasj roken. Gedurende de volgende vier uur sloeg een keer een raam in Barbara's kamer en rond half zes hadden een aantal kinderen ruzie op straat. Een gordijn golfde in de middagwind. Een kat krabde een beagle op schoot van Sharon. Behalve de sitarmuziek op de stereo was er geen ander geluid of beweging tot half acht, toen Max zei: 'Wauw.' '
  (Joan Didion, "Slouching Bethlehem." Slungelend naar Bethlehem. Farrar, Straus en Giroux, 1968)
 • Discontinue of paratactische essays
  "De seriële rangschikking van stukken in een discontinu essay resulteert in een compositie waarvan het geheel slechts geleidelijk kan worden opgenomen en daarom alleen volledig in gedachten kan worden gehouden door een speciale daad van wil. Inderdaad, de gefragmenteerde manier van presenteren nodigt stilzwijgend uit om elk segment op zichzelf te beschouwen, in relatie tot elk ander segment en in relatie tot de hele reeks stukken, resulterend in een complex netwerk van inzichten dat geleidelijk tot stand kwam in plaats van een heel onmiddellijk waargenomen werk ...
  '' Discontinuous'- het werkt zo goed om de zichtbare en inhoudelijke breuken in een gesegmenteerd stuk aan te geven dat het de meest accurate beschrijvende term lijkt te zijn. Maar het kan negatieve connotaties hebben - zoals veel woorden die beginnen met 'dis' - dus ik heb nagedacht over een meer neutrale term, zoals 'paratactisch', van het Griekse 'parataxis', die verwijst naar het naast elkaar plaatsen van clausules of zinnen zonder enige vorm van conjunctie ... Hoewel het nauwelijks een zo chique en cultureel relevante term is net zo 'collage, 'parataxis is zeker meer verwant aan wat er gebeurt in essays zoals' Marrakech van George Orwell ', E.B. White's 'Spring', Annie Dillard's 'Living Like Weasels' en Joyce Carol Oates's 'My Father, My Fiction', die allemaal afzonderlijke zinnen, paragrafen of langere discours bevatten naast elkaar geplaatst zonder enig verbindend of overgangsmateriaal tussen hen."
  (Carl H. Klaus, The Made-Up Self: Impersonation in the Personal Essay. Univ. van Iowa Press, 2010)
 • Winston Weathers on Collage Methods Composing
  "In extreme vorm, collage / montage kan zoiets radicaals betekenen als de beroemde opgesneden methode van William Burroughs, waarbij teksten die in traditionele grammatica zijn geschreven willekeurig, horizontaal en verticaal worden opgesplitst en omgezet in bijna onbegrijpelijke stukjes tekst. De restjes worden vervolgens geschud (of gevouwen) en willekeurig samengevoegd ...
  "Minder radicaal en bruikbaarder, zijn collagemethoden die grotere en meer begrijpelijke compositie-eenheden gebruiken, waarbij elke eenheid-achtig het crot-communicatief in zichzelf eenvoudig in de collage wordt verbonden met andere communicatie-eenheden, misschien uit verschillende tijdsperioden, misschien omgaan met verschillende onderwerpen, misschien zelfs met een verschillende zin / dicteerstijl, textuur, toon. Collage op zijn best compenseert eigenlijk veel van de discontinuïteit en fragmentatie van de alternatieve stijl door tegen de tijd dat een compositie eindigt, een synthese en heelheid te onthullen die mogelijk op geen enkel station onderweg verdacht. "
  (Winston Weathers, "Grammars of Style: New Options in Composition," 1976. Rpt. In Stijl in retoriek en compositie: een kritisch bronboek, ed. van Paul Butler. Bedford / St. Martin's, 2010)
 • David Shields op Collage
  314
  Collage is een demonstratie van het feit dat velen het ene worden, het ene nooit volledig opgelost vanwege het vele dat er nog steeds op inwerkt ...
  328
  Ik ben niet geïnteresseerd in collage als toevluchtsoord voor mensen met een handicap. Ik ben geïnteresseerd in collage als (om eerlijk te zijn) een evolutie die verder gaat dan het verhaal ...
  330
  Alles wat ik schrijf, geloof ik instinctief, is tot op zekere hoogte collage. Betekenis is uiteindelijk een kwestie van aangrenzende gegevens ...
  339
  Collage is stukken van andere dingen. Hun randen ontmoeten elkaar niet ...
  349
  De aard van collage vereist gefragmenteerde materialen, of op zijn minst materialen die uit hun context worden getrokken. Collage is in zekere zin slechts een geaccentueerde bewerking: het doorzoeken van opties en het presenteren van een nieuw arrangement ... De bewerking is misschien het belangrijkste postmoderne artistieke instrument ...
  354
  In collage is het schrijven ontdaan van de pretentie van originaliteit en verschijnt het als een praktijk van bemiddeling, van selectie en contextualisatie, een praktijk, bijna, van lezen.
  (David Shields, Reality Hunger: A Manifesto. Knopf, 2010)