Adviezen

Het verschil tussen een spraak- en discoursgemeenschap

Het verschil tussen een spraak- en discoursgemeenschap

De term discoursgemeenschap wordt gebruikt in compositiestudies en sociolinguïstiek voor een groep mensen die bepaalde taalgebruikspraktijken delen. Het stelt dat het discours werkt binnen door de gemeenschap gedefinieerde conventies.

Deze gemeenschappen kunnen van alles omvatten, van groepen academische wetenschappers met expertise in een bepaalde studie tot lezers van populaire tienerbladen, waarin het jargon, de woordenschat en de stijl uniek zijn voor die groep. De term kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar de lezer, het beoogde publiek of mensen die lezen en schrijven in dezelfde specifieke discourspraktijk.

In "A Geopolitics of Academic Writing" wijst Suresh Canagarajah erop dat de "discoursgemeenschap dwars door spraakgemeenschappen", gebruikmakend van het feit dat "fysici uit Frankrijk, Korea en Sri Lanka tot dezelfde discoursgemeenschap kunnen behoren, hoewel behoren tot drie verschillende spraakgemeenschappen. "

Het verschil tussen spraak- en discoursgemeenschappen

Hoewel de lijn tussen discours en spraakgemeenschappen de afgelopen jaren is versmald dankzij de komst en verspreiding van internet, beweren zowel taalkundigen als grammaticale geleerden dat het primaire verschil tussen de twee afhankelijk is van de afstand tussen mensen in deze taalgemeenschappen. Discoursgemeenschappen vereisen een communicatienetwerk waarbij de leden ervan elke afstand van elkaar kunnen hebben zolang ze met dezelfde taal werken, maar spraakgemeenschappen hebben nabijheid nodig om de cultuur van hun taal over te brengen.

Ze verschillen echter ook in die zin dat spraakgemeenschappen doelstellingen van socialisatie en solidariteit als voorwaarden stellen, maar discoursgemeenschappen niet. Pedro Martín-Martín stelt in "De retoriek van het abstract in het Engels en het Spaans wetenschappelijk discours" dat discoursgemeenschappen sociaal-retorische eenheden zijn die uit groepen bestaan ​​"van mensen die met elkaar verbonden zijn om doelstellingen na te streven die eerder zijn vastgesteld dan socialisatie en solidariteit. " Dit betekent dat, in tegenstelling tot spraakgemeenschappen, discoursgemeenschappen zich richten op de gedeelde taal en het jargon van een beroep of speciale interessegroep.

Deze taal presenteert de laatste manier waarop deze twee discoursen verschillen: de manier waarop mensen lid worden van de communities of speech en discourse verschillen in dat discours vaak betrekking heeft op beroepen en groepen met speciale interesses, terwijl speech communities vaak nieuwe leden assimileren in de "structuur van maatschappij." Martín-Martín noemt daarom discoursgemeenschappen centrifugaal en spraakgemeenschappen centripetaal om deze reden.

De taal van beroepen en speciale interesses

Discoursgemeenschappen worden gevormd vanwege een gedeelde behoefte aan regels met betrekking tot hun taalgebruik, dus het spreekt voor zich dat deze gemeenschappen het meest voorkomen op werkplekken.

Neem bijvoorbeeld het AP Stylebook, dat dicteert hoe de meeste journalisten schrijven met de juiste en algemeen aanvaarde grammatica, hoewel sommige publicaties de voorkeur geven aan de Chicago Manual Of Style. Beide stijlboeken bieden een aantal regels die bepalen hoe hun discoursgemeenschap werkt.

Speciale belangengroepen werken op een vergelijkbare manier, waarbij ze vertrouwen op een reeks termen en trefwoorden om hun boodschap zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk over te brengen aan de algemene bevolking. De pro-keuze beweging zou bijvoorbeeld nooit zeggen dat ze "pro-abortus" zijn, omdat het ethos van de groep zich richt op de noodzaak om de moeder de keuze te geven om de beste beslissing voor de baby en zichzelf te nemen.

Spraakgemeenschappen daarentegen zijn de individuele dialecten die zich ontwikkelen als een cultuur als reactie op dingen als deAP-stijlboek of de Pro-Choice beweging. Een krant in Texas, hoewel hij de AP-stijlboek, kan een gedeelde taal ontwikkelen die zich in de volksmond heeft ontwikkeld, maar nog steeds algemeen wordt geaccepteerd, waardoor een spraakgemeenschap wordt gevormd in de lokale omgeving.


Bekijk de video: Les 1: Leer Vlaams ! Verschillen tussen Nederlands in Holland en België (Mei 2021).