Leven

Wat is Graphemics? Definitie en voorbeelden

Wat is Graphemics? Definitie en voorbeelden

Graphemics is een tak van de taalkunde die schrijven en drukken bestudeert als tekensystemen. Graphemics gaat over de gebruikelijke manieren waarop we gesproken taal transcriberen.

De basiscomponenten van een schrijfsysteem worden genoemd grafemen (naar analogie met fonemen in fonologie).

Graphemics is ook bekend als graphology, hoewel het niet moet worden verward met de studie van handschrift als een manier om karakter te analyseren.

Commentaar

" Graphemics, voor het eerst opgenomen in 1951, naar analogie met phonemics (Pulgram 1951: 19; zie ook Stockwell en Barritt over de relationele kijk op grafiek) is een ander synoniem van orthografie. Het wordt in de OED gedefinieerd als 'de studie van systemen van geschreven symbolen (letters, enz.) In hun relatie tot gesproken talen.' Sommige taalkundigen hebben echter gesuggereerd dat 'de term graphemics beperkt moet blijven tot de studie van alleen systemen van schrijven' (Bazell 1981 1956: 68), en stelden de introductie van de term voor graphophonemics voor 'de discipline die zich bezighoudt met de studie van de relatie tussen grafemie en fonemie' (Ruszkiewicz 1976: 49). "

(Hanna Rutkowska, "Orthography."Engelse historische taalkunde, ed. van Alexander Bergs. Walter de Gruyter, 2012)

Graphology / Graphemics and the Writing System of a Language

- " Grafologie is de studie van het schrijfsysteem van een taal - de orthografische conventies die zijn bedacht om spraak om te zetten in schrijven, met behulp van elke beschikbare technologie (bijv. pen en inkt, typemachine, drukpers, elektronisch scherm). Voor het moderne Engels is de kern van het systeem het alfabet van 26 letters, in kleine letters (a, b, c ... ) en hoofdlettersA, B, C… ) vormen, samen met regels voor spelling en hoofdletters die bepalen hoe deze letters worden gecombineerd om woorden te maken. Het systeem bevat ook de set leestekens en de conventies van tekstpositionering (zoals koppen en inspringingen), die worden gebruikt om tekst te ordenen door zinnen, alinea's en andere geschreven eenheden te identificeren. "

(David Crystal,Think on My Words: Exploring Shakespeare's Language. Cambridge University Press, 2008)
- "De voorwaardegrafologie wordt hier in de breedste zin van het woord gebruikt om te verwijzen naar het visuele medium van de taal. Het beschrijft de algemene bronnen van het geschreven systeem van de taal, inclusief interpunctie, spelling, typografie, alfabet en alineastructuur, maar het kan ook worden uitgebreid met alle belangrijke grafische en iconische apparaten die dit systeem aanvullen.
"In hun verklaringen van grafologie vinden linguïsten het vaak nuttig om parallellen te trekken tussen dit systeem en het systeem van gesproken taal ... De studie van het betekenispotentieel van clusters van geluiden wordt aangeduid alsklankleer. Door hetzelfde principe zal de studie van het betekenispotentieel van geschreven karakters worden omhuld door onze termgrafologie, terwijl de basis grafische eenheden zelf worden aangeduid alsgrafemen."

(Paul Simpson,Taal door literatuur. Routledge, 1997)

Eric Hamp over typografie: grafiek en paragrafen

"De enige taalkundige die ooit serieus heeft nagedacht over de rol van typografie in een grafische tekst is Eric Hamp. In een fascinerend artikel, 'Graphemics and Paragraafemics', gepubliceerd in Studies in de taalkunde in 1959 suggereert hij datgraphemics is voor paragrafen (de term is zijn eigen uitvinding) zoals taalkunde is voor paralinguïstiek. Het grootste deel van het geschreven bericht wordt gedragen door de letters en leestekens. het onderwerp van de grafiek, net zoals het grootste deel van de gesproken boodschap wordt gedragen door de segmentale en suprasegmentale fonemen, het onderwerp van de fonologie, een tak van de taalkunde. De meeste - maar niet allemaal. Taalkunde omvat niet de snelheid van uiting, stemkwaliteit of de geluiden die we maken die geen deel uitmaken van de fonemische inventaris; deze worden overgelaten aan paralinguïstiek. Evenzo kan graphemics niet overweg met typografie en lay-out; dit zijn de provincie van paragraphemics.
"Niets is ooit van deze ideeën gekomen. De nieuwe wetenschap is nooit echt van de grond gekomen en het neologisme van Hamp heeft het lot van de meeste neologismen ondergaan: het werd nooit meer gehoord. Het was een baanbrekend artikel - maar niemand was geïnteresseerd in het volgen van het spoor ."

(Edward A. Levenston,Het spul van de literatuur: fysieke aspecten van teksten en hun relatie tot literaire betekenis. Staatsuniversiteit van New York Press, 1992).

Bekijk de video: Phonemes, Graphemes, and Morphemes! (Juni- 2020).