Interessant

Wat maakt een liniaal tot een dictator? Definitie en lijst van dictators

Wat maakt een liniaal tot een dictator? Definitie en lijst van dictators

Een dictator is een politieke leider die heerst over een land met absolute en onbeperkte macht. Landen geregeerd door dictators worden dictaturen genoemd. Voor het eerst toegepast op magistraten van de oude Romeinse Republiek die tijdelijk buitengewone bevoegdheden kregen om noodsituaties het hoofd te bieden, worden moderne dictators van Adolf Hitler tot Kim Jong-un beschouwd als een van de meest meedogenloze en gevaarlijke heersers in de geschiedenis.

Belangrijkste afhaalrestaurants: definitie van dictator

  • Een dictator is een regeringsleider die regeert met onbetwiste en onbeperkte macht.
  • Tegenwoordig wordt de term 'dictator' geassocieerd met wrede en onderdrukkende heersers die de mensenrechten schenden en hun macht behouden door hun tegenstanders gevangen te zetten en te executeren.
  • Dictators komen meestal aan de macht door het gebruik van militair geweld of politiek bedrog en beperken of ontkennen systematisch de fundamentele burgerlijke vrijheden.

Dictator Definitie: Wat maakt een 'liniaal' een 'dictator?'

Net als 'tiran' en 'autocraat' verwijst de term 'dictator' naar heersers die onderdrukkende, wrede, zelfs misbruikende macht over het volk uitoefenen. In deze zin moeten dictators niet worden verward met constitutionele vorsten zoals koningen en koninginnen die aan de macht komen via een erfelijke erfopvolging.

Met volledige macht over de strijdkrachten elimineren dictators alle oppositie tegen hun heerschappij. Dictators gebruiken meestal militair geweld of politiek bedrog om macht te verkrijgen, die ze in stand houden door terreur, dwang en de opheffing van fundamentele burgerlijke vrijheden. Vaak charismatisch van aard, hebben dictators de neiging technieken zoals gaslicht en bombastische massapropaganda toe te passen om cult-achtige gevoelens van steun en nationalisme onder de mensen op te wekken.

Terwijl dictators sterke politieke opvattingen kunnen hebben en worden ondersteund door georganiseerde politieke bewegingen, zoals het communisme, kunnen ze ook apolitiek zijn, alleen gemotiveerd door persoonlijke ambitie of hebzucht.

Dictators door de geschiedenis heen

Omdat het voor het eerst werd gebruikt in de oude stadstaat Rome, was de term "dictator" niet afwijkend zoals het nu is. De vroege Romeinse dictators waren gerespecteerde rechters of 'magistraten' die voor een beperkte tijd absolute macht kregen om sociale of politieke noodsituaties het hoofd te bieden. Moderne dictators worden meer vergeleken met de vele tirannen die in de 12e tot 9e eeuw v.Chr. Regeerden over het oude Griekenland en Sparta.

Terwijl de prevalentie van monarchieën in de 19e en 20e eeuw afnam, werden dictaturen en constitutionele democratieën de overheersende vormen van overheid wereldwijd. Evenzo veranderden de rol en methoden van dictators in de loop van de tijd. In de 19e eeuw kwamen verschillende dictators aan de macht in Latijns-Amerikaanse landen toen ze onafhankelijk werden van Spanje. Deze dictators, zoals Antonio López de Santa Anna in Mexico en Juan Manuel de Rosas in Argentinië, richtten meestal particuliere legers op om de macht over te nemen van zwakke nieuwe nationale regeringen.

Gekenmerkt door Adolf Hitler in nazi-Duitsland en Joseph Stalin in de Sovjet-Unie, waren de totalitaire en fascistische dictators die in de eerste helft van de 20e eeuw aan de macht kwamen aanzienlijk anders dan de autoritaire heersers van het postkoloniale Latijns-Amerika. Deze moderne dictators waren meestal charismatische individuen die het volk bijeen riepen om de ideologie van een enkele politieke partij zoals de nazi of communistische partijen te ondersteunen. Met behulp van angst en propaganda om de publieke verdeeldheid te onderdrukken, gebruikten ze moderne technologie om de economie van hun land te leiden naar steeds krachtigere militaire strijdkrachten.

Na de Tweede Wereldoorlog vielen de verzwakte regeringen van verschillende landen in Oost-Europa, Azië en Afrika in communistische dictators in Sovjetstijl. Sommige van deze dictators deden zich voor als haastig 'gekozen' presidenten of premiers die een autocratische heerschappij van één partij instelden door alle oppositie te vernietigen. Anderen gebruikten eenvoudig brute kracht om militaire dictaturen in te stellen. Gekenmerkt door de ineenstorting van de Sovjetunie zelf in 1991, waren de meeste van deze communistische dictaturen tegen het einde van de 20e eeuw gevallen.

Door de geschiedenis heen hebben zelfs enkele volledig constitutionele regeringen hun leidinggevenden tijdelijk buitengewone dictatorachtige bevoegdheden verleend in tijden van crisis. De dictaturen van Adolph Hitler in Duitsland en Benito Mussolini in Italië begonnen onder afkondigingen van noodoverheersing. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verleenden zowel de Verenigde Staten als Groot-Brittannië hun leidinggevenden uitgebreide extra-constitutionele noodmachten die werden beëindigd met de vredesverklaring.

Lijst met dictators

Hoewel duizenden dictators zijn gekomen en gegaan, staan ​​deze opmerkelijke dictators het best bekend om hun wreedheid, ongebreidelde autoriteit en strikte onderdrukking van oppositie.

Adolf Hitler

Schepper en leider van de nazi-partij, Adolf Hitler was kanselier van Duitsland van 1933 tot 1945 en Führer van nazi-Duitsland van 1934 tot 1945. Als de imperialistische dictator van nazi-Duitsland was Hitler primair verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog in Europa en beval de Holocaust , wat resulteerde in de massamoord op ongeveer zes miljoen Europese joden tussen 1941 en 1945.

Benito Mussolini

Wereldoorlog II bondgenoot van Adolf Hitler, Benito Mussolini regeerde Italië als premier van 1922 tot 1943. In 1925 verliet Mussolini de Italiaanse grondwet, elimineerde alle vormen van democratie en verklaarde zichzelf "Il Duce", de juridische fascistische dictator van Italië. Een wet aangenomen in 1925 veranderde de formele titel van Mussolini van "President van de Raad van Ministers" in "Hoofd van de Regering", en verwijderde vrijwel alle beperkingen op zijn macht, waardoor hij de de facto dictator van Italië werd.

Joseph Stalin

Joseph Stalin diende als secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjetunie en premier van de Sovjetstaat van 1922 tot 1953. Tijdens zijn kwart eeuw van dictatoriale heerschappij veranderde Stalin de Sovjetunie in een van de superkrachten ter wereld door misschien te grijpen en uit te oefenen de grootste politieke macht van elke andere politieke leider in de geschiedenis.

Augusto Pinochet

Op 11 september 1973 leidde de Chileense generaal Augusto Pinochet, met de steun van de Verenigde Staten, een militaire staatsgreep die de socialistische regering van president Salvador Allende verving. Pinochet ging aan het hoofd van de militaire regering van Chili tot 1990. Tijdens zijn dictatoriale bewind werden meer dan 3.000 tegenstanders van Pinochet geëxecuteerd en duizenden meer gemarteld.

Francisco Franco

Generaal Francisco Franco regeerde Spanje van 1939 tot zijn dood in 1975. Na het winnen van de Spaanse burgeroorlog (1936 tot 1939), vestigde Franco een fascistische militaire dictatuur, verklaarde zichzelf staatshoofd en verbood alle andere politieke partijen. Met behulp van dwangarbeid en tienduizenden executies onderdrukte Franco zijn politieke tegenstanders meedogenloos.

Fulgencio Batista

Fulgencio Batista regeerde Cuba tweemaal - van 1933 tot 1944 als een effectief gekozen president en van 1952 tot 1959 als een brute dictator. Nadat hij het congres, de pers en het universitaire systeem had overgenomen, legde Batista duizenden van zijn tegenstanders gevangen en executeerde hij een fortuin voor zichzelf en zijn bondgenoten. Hoewel Cuba in 1954 en 1958 'vrije' presidentsverkiezingen hield, was Batista de enige kandidaat. Hij werd in december 1958 verdreven in de Cubaanse revolutie door rebellen onder Fidel Castro.

Idi Amin

Idi "Big Daddy" Amin was de derde president van Oeganda, regerend van 1971 tot 1979. Zijn dictatoriale heerschappij werd gekenmerkt door de vervolging en genocide van bepaalde etnische groepen en politieke tegenstanders. Internationale mensenrechtenorganisaties hebben geschat dat maar liefst 500.000 mensen werden gedood door zijn regime, waardoor Idi Amin de bijnaam 'De slager van Oeganda' kreeg.

Saddam Hoessein

Bekend als "De slager van Bagdad", was Saddam Hussein de president van Irak van 1979 tot 2003. Veroordeeld voor zijn extreme brutaliteit in het onderdrukken van oppositie, vermoordden Hussein's veiligheidstroepen naar schatting 250.000 Irakezen in verschillende zuiveringen en genociden. Nadat hij in april 2003 door de door de VS geleide invasie van Irak was verdreven, werd Hussein door een internationale rechtbank berecht en schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd geëxecuteerd door op te hangen op 30 december 2006.

Kim Jong-un

Kim Jong-un werd de niet-gekozen opperste leider van Noord-Korea in 2011, als opvolger van zijn even dictatoriale vader Kim Jong-il. Hoewel Kim Jong-un kleine economische en sociale hervormingen heeft doorgevoerd, hebben meldingen van mensenrechtenschendingen en brutale behandeling van zijn tegenstanders zijn regeerperiode gemarkeerd. In december 2013 liet Kim zijn oom en vermoedelijke staatsgreep Jang Song-Thaek publiekelijk uitvoeren, waarin hij verklaarde dat hij "het uitschot" had verwijderd van de Koreaanse Arbeiderspartij. Kim heeft ook het kernwapenprogramma van Noord-Korea uitgebreid, ondanks internationale bezwaren. Sinds hij aan de macht komt, heeft hij alle diplomatieke banden met Zuid-Korea verbroken en een nucleaire oorlog met zijn buren en de Verenigde Staten bedreigd.

Bronnen en verdere referentie

  • "Dictatuur." Encyclopaedia Britannica.
  • Coppa, Frank J. (2006). "Encyclopedia of Modern Dictators: From Napoleon to the Present." Peter Lang. ISBN 978-0-8204-5010-0.
  • Kayla Webley. “Top 15 omvergeworpen dictators.” Time Magazine. (20 oktober 2011).
  • "Voormalig Chileense legerchef beschuldigde meer dan 1973 moord op activisten." The Guardian. 8 juli 2016.
  • Nebehay, Stephanie. "U.N.'s Pillay zegt mogelijk misdaden tegen de menselijkheid in Noord-Korea." Reuters. (Januari 2013).


Bekijk de video: Timmertip 836 Waarom een dictator bij een deurdranger? (Augustus 2021).