Beoordelingen

Wat is evolutie?

Wat is evolutie?

De evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie die in wezen stelt dat soorten in de loop van de tijd veranderen. Er zijn veel verschillende manieren waarop soorten veranderen, maar de meeste kunnen worden beschreven door het idee van natuurlijke selectie. De evolutietheorie door natuurlijke selectie was de eerste wetenschappelijke theorie die bewijs van verandering door de tijd samenbracht, evenals een mechanisme voor hoe het gebeurt.

Geschiedenis van de evolutietheorie

Het idee dat eigenschappen worden doorgegeven van ouders op kinderen bestaat al sinds de tijd van de oude Griekse filosofen. In het midden van de 18e eeuw kwam Carolus Linnaeus met zijn taxonomische naamsysteem, dat zich als soorten bij elkaar groepeerde en impliceerde dat er een evolutionair verband was tussen soorten binnen dezelfde groep.

Aan het einde van de 18e eeuw zagen de eerste theorieën dat soorten in de loop van de tijd veranderden. Wetenschappers zoals de Comte de Buffon en de grootvader van Charles Darwin, Erasmus Darwin, stelden beiden voor dat soorten in de loop van de tijd veranderden, maar geen van beide mannen kon uitleggen hoe of waarom ze veranderden. Ze hielden ook hun ideeën verborgen omdat de controversiële gedachten in die tijd werden vergeleken met aanvaarde religieuze opvattingen.

John Baptiste Lamarck, een student van de Comte de Buffon, was de eerste die in de loop van de tijd veranderde soorten openbaar meldde. Een deel van zijn theorie klopte echter niet. Lamarck stelde voor dat verworven eigenschappen werden doorgegeven aan nakomelingen. Georges Cuvier was in staat om dat deel van de theorie onjuist te bewijzen, maar hij had ook bewijs dat er ooit levende soorten waren die geëvolueerd en uitgestorven waren.

Cuvier geloofde in catastrofisme, wat betekent dat deze veranderingen en uitstervingen in de natuur plotseling en gewelddadig plaatsvonden. James Hutton en Charles Lyell verzetten zich tegen het argument van Cuvier met het idee van uniformitarisme. Deze theorie zei dat veranderingen langzaam gebeuren en zich na verloop van tijd ophopen.

Darwin en natuurlijke selectie

Soms ook wel 'survival of the fittest' genoemd, werd de natuurlijke selectie op de meest beroemde manier uitgelegd door Charles Darwin in zijn boek Over de herkomst van soorten. In het boek stelde Darwin voor dat individuen met eigenschappen die het meest geschikt waren voor hun omgeving, lang genoeg leefden om die gewenste eigenschappen te reproduceren en door te geven aan hun nakomelingen. Als een persoon minder dan gunstige eigenschappen had, zouden ze sterven en die eigenschappen niet doorgeven. Na verloop van tijd overleefden alleen de "sterkste" eigenschappen van de soort. Uiteindelijk, na voldoende tijd, zouden deze kleine aanpassingen oplopen om nieuwe soorten te creëren. Deze veranderingen zijn precies wat ons mens maakt.

Darwin was toen niet de enige die met dit idee kwam. Alfred Russel Wallace had ook bewijs en kwam rond dezelfde tijd tot dezelfde conclusies als Darwin. Ze werkten kort samen en presenteerden gezamenlijk hun bevindingen. Darwin en Wallace, gewapend met bewijs van over de hele wereld vanwege hun verschillende reizen, ontvingen gunstige reacties in de wetenschappelijke gemeenschap over hun ideeën. De samenwerking eindigde toen Darwin zijn boek publiceerde.

Een heel belangrijk onderdeel van de evolutietheorie door natuurlijke selectie is het begrip dat individuen niet kunnen evolueren; ze kunnen zich alleen aanpassen aan hun omgeving. Die aanpassingen kloppen na verloop van tijd en uiteindelijk is de hele soort geëvolueerd van hoe het eerder was. Dit kan leiden tot nieuwe soortenvorming en soms uitsterven van oudere soorten.

Bewijs voor evolutie

Er zijn veel bewijsstukken die de evolutietheorie ondersteunen. Darwin vertrouwde op dezelfde anatomie van soorten om ze te koppelen. Hij had ook wat fossiel bewijs dat in de loop van de tijd lichte veranderingen in de lichaamsstructuur van de soort vertoonde, wat vaak leidde tot rudimentaire structuren. Natuurlijk is het fossielenbestand onvolledig en bevat het "ontbrekende koppelingen". Met de technologie van vandaag zijn er veel andere soorten bewijs voor evolutie. Dit omvat overeenkomsten in de embryo's van verschillende soorten, dezelfde DNA-sequenties die in alle soorten worden aangetroffen, en een begrip van hoe DNA-mutaties werken in micro-evolutie. Sinds de tijd van Darwin is ook meer fossiel bewijs gevonden, hoewel er nog veel hiaten in het fossielenbestand zijn.

The Theory of Evolution Controverse

Tegenwoordig wordt de evolutietheorie in de media vaak afgeschilderd als een controversieel onderwerp. Primatenevolutie en het idee dat mensen evolueerden van apen is een belangrijk punt van wrijving geweest tussen wetenschappelijke en religieuze gemeenschappen. Politici en rechterlijke beslissingen hebben gedebatteerd of scholen al dan niet evolutie moeten onderwijzen of dat zij ook alternatieve gezichtspunten moeten onderwijzen, zoals intelligent ontwerp of creationisme.

De staat Tennessee v. Scopes, of de Scopes "Monkey" Trial, was een beroemde rechtszaak over het onderwijzen van evolutie in de klas. In 1925 werd een vervangende leraar genaamd John Scopes gearresteerd voor het illegaal onderwijzen van evolutie in een wetenschapsklasse in Tennessee. Dit was de eerste grote veldslag om de evolutie, en het vestigde de aandacht op een voorheen taboe-onderwerp.

De theorie van de evolutie in de biologie

De evolutietheorie wordt vaak gezien als het belangrijkste overkoepelende thema dat alle onderwerpen van de biologie met elkaar verbindt. Het omvat onder andere genetica, populatiebiologie, anatomie en fysiologie en embryologie. Hoewel de theorie zelf in de loop van de tijd is geëvolueerd en uitgebreid, zijn de principes die Darwin in de 19e eeuw heeft vastgelegd nog steeds van kracht.