Adviezen

Definitie en voorbeelden van determinanten in het Engels

Definitie en voorbeelden van determinanten in het Engels

In de Engelse grammatica, a bepaler is een woord of een groep woorden die het zelfstandig naamwoord of de zelfstandig naamwoordzin die erop volgt specificeert, identificeert of kwantificeert. Het is ook bekend als eenprenominale modificator. Kortom, determiners komen aan het begin van een zelfstandig naamwoord-zin en vertellen meer over wat erna komt (of hen, in het geval van een zin die meer dan één determiner voor het zelfstandig naamwoord heeft).

Bepalers zijn artikelen (een, een, de), hoofdtelwoorden (een twee drie...) en rangtelwoorden (eerste tweede derde...), demonstratieven (dit dat deze die), partitieven (een deel vanen anderen), kwantificatoren (de meeste, allemaalen anderen), verschilwoorden (anders, een andere) en bezittelijke determinanten (mijn, jouw, zijn, haar, haar, onze, hun).

Auteurs Martha Kolln en Robert Funk beschrijven ze op deze manier: "Bepalers signaleren zelfstandige naamwoorden op verschillende manieren: ze kunnen de relatie van het zelfstandig naamwoord met de spreker of luisteraar (of lezer) definiëren; ze kunnen het zelfstandig naamwoord identificeren alsspecifiek ofalgemeen; zij mogenkwantificeren specifiek of verwijzen naar de hoeveelheid in het algemeen. "(" Inzicht in de Engelse grammatica," 5e ed. Allyn and Bacon, 1998)

Een glad grammaticaal label

Bepalers zijn functionele structuurelementen en geen formele woordklassen, omdat de groep woorden enkele items bevat die zelfstandige naamwoorden zijn, sommige die voornaamwoorden zijn en sommige bijvoeglijke naamwoorden. Auteurs Sylvia Chalker en Edmund Weiner leggen uit: "Bepalers worden soms genoemdbeperkende bijvoeglijke naamwoorden in traditionele grammatica. Ze verschillen echter niet alleen van betekenis door de klasse van bijvoeglijke naamwoorden, maar moeten ook normaal gesproken voorafgaan aan gewone bijvoeglijke naamwoorden in de zinsdeelstructuur. Verder zijn er onder de determinanten zelf beperkingen voor het samen voorkomen en vrij strikte regels van de woordvolgorde. "(" Oxford Dictionary of English Grammar. "Oxford University Press, 1994)

Regels voor meerdere determinanten

Engels heeft regels voor de woordvolgorde, zoals wanneer er meerdere bijvoeglijke naamwoorden op een rij staan ​​die hetzelfde zelfstandig naamwoord wijzigen (hoeveelheid vóór leeftijd, vóór kleur bijvoorbeeld). Hetzelfde geldt voor wanneer u meerdere determiners achter elkaar gebruikt.

"Als er meer dan één determiner is, volgt u deze nuttige regels:
een plek alle en beide voor andere determinanten.
Bijv. We aten al de voedsel. Allebei zonen studeren.
b) Plaats wat en zodanig voor een en een in uitroepen.
Bijv. Wat een Vreselijke dag! Ik heb nog nooit gezien zo'n menigte!
c) Plaats veel, veel, meer, meest, weinig, weinig na andere determinanten.
Bijv. Zijn vele successen maakten hem beroemd. Zij hebben niet meer voedsel. Wat weinig geld dat ik heb is van jou. "

(Geoffrey N. Leech, Benita Cruickshank en Roz Ivanič, "An A-Z of English Grammar & Usage," 2e ed. Longman, 2001)

Aantal en niet-getelde naamwoorden

Sommige determiners werken met telwoorden en anderen niet. Bijvoorbeeld,veel hecht aan het tellen van zelfstandige naamwoorden, zoals "Het kind hadveel knikkers. "In tegenstelling, zou je niet gebruikenveel toe te voegen om zelfstandige naamwoorden te tellen zoalsknikkers maar zelfstandige namen zoalswerk,bijvoorbeeld in: "De student hadveel werk om te eindigen voor de finale week. "Andere determiners werken met een van beide, zoals alle: "Het kind hadalle de knikkers 'en' De student hadal de werk om voor de finale week te eindigen. "