Leven

Wat zijn de bewegingswetten van Newton?

Wat zijn de bewegingswetten van Newton?

De bewegingswetten van Newton helpen ons te begrijpen hoe objecten zich gedragen wanneer ze stilstaan; wanneer ze bewegen en wanneer krachten op hen inwerken. Er zijn drie bewegingswetten. Hier is een beschrijving van Sir Isaac Newton's bewegingswetten en een samenvatting van wat ze betekenen.

Newton's eerste bewegingswet

Newton's eerste wet van beweging stelt dat een bewegend object de neiging heeft in beweging te blijven tenzij een externe kracht erop inwerkt. Evenzo, als het object in rust is, blijft het in rust tenzij een onevenwichtige kracht erop inwerkt. Newton's eerste wet van beweging is ook bekend als de wet van inertie.

Kortom, wat de eerste wet van Newton zegt, is dat objecten zich voorspelbaar gedragen. Als er een bal op uw tafel zit, begint deze niet te rollen of van de tafel te vallen tenzij een kracht erop inwerkt om dit te doen. Bewegende objecten veranderen hun richting niet tenzij een kracht ze van hun pad laat bewegen.

Zoals u weet, als u een blok over een tafel schuift, stopt het uiteindelijk in plaats van voor altijd door te gaan. Dit komt omdat de wrijvingskracht de voortdurende beweging tegenwerkt. Als je een bal in de ruimte gooit, is er veel minder weerstand, dus de bal zou verder gaan over een veel grotere afstand.

De tweede bewegingswet van Newton

De tweede bewegingswet van Newton stelt dat wanneer een kracht op een voorwerp inwerkt, dit het voorwerp zal versnellen. Hoe groter de massa van het object, hoe groter de kracht moet zijn om het te laten versnellen. Deze wet kan worden geschreven als kracht = massa x versnelling of:

F = m * a

Een andere manier om de Tweede Wet te verklaren is door te zeggen dat er meer kracht nodig is om een ​​zwaar voorwerp te verplaatsen dan om een ​​licht voorwerp te verplaatsen. Simpel toch? De wet verklaart ook vertraging of vertraging. Je kunt vertraging beschouwen als versnelling met een negatief teken erop. Een bal die bijvoorbeeld een heuvel afrolt, beweegt sneller of versnelt wanneer de zwaartekracht erop in dezelfde richting werkt als de beweging (versnelling is positief). Als een bal een heuvel op wordt gerold, werkt de zwaartekracht erop in de tegenovergestelde richting van de beweging (versnelling is negatief of de bal vertraagt).

Newton's derde bewegingswet

De derde bewegingswet van Newton stelt dat er voor elke actie een gelijke en tegengestelde reactie is.

Wat dit betekent is dat duwen op een object ervoor zorgt dat dat object tegen je terug duwt, exact dezelfde hoeveelheid, maar in de tegenovergestelde richting. Wanneer je bijvoorbeeld op de grond staat, duw je op de aarde met dezelfde kracht als die het naar je terug duwt.

Geschiedenis van Newton's bewegingswetten

Sir Isaac Newton introduceerde de drie bewegingswetten in 1687 in zijn boek getiteld "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" (of eenvoudigweg "The Principia"). In hetzelfde boek werd ook de zwaartekrachttheorie besproken. Dit ene deel beschreef de belangrijkste regels die vandaag de dag nog steeds in de klassieke mechanica worden gebruikt.