Info

Cingulate Gyrus en het limbische systeem

Cingulate Gyrus en het limbische systeem

Gyrus is een plooi of "bobbel" in de hersenen. De cingulate gyrus is de gebogen vouw die het corpus callosum bedekt. Een onderdeel van het limbisch systeem, het is betrokken bij het verwerken van emoties en gedragsregulatie. Het helpt ook om de autonome motoriek te regelen.

Voor doeleinden van studie en medische diagnose is de cingulerende gyrus verdeeld in voorste en achterste segmenten. Schade aan de cingulate gyrus kan leiden tot cognitieve, emotionele en gedragsstoornissen.

Functies

  • Coördineert sensorische input met emoties
  • Emotionele reacties op pijn
  • Reguleert agressief gedrag
  • Communicatie
  • Moederlijke binding
  • Taaluitdrukking
  • Besluitvorming

De voorste cingulate gyrus is betrokken bij een aantal functies, waaronder emotionele verwerking en vocalisatie van emoties. Het heeft verbindingen met spraak- en vocalisatiegebieden in de frontale lobben, waaronder het gebied van Broca, dat motorische functies regelt die betrokken zijn bij spraakproductie.

De voorste cingulate gyrus is betrokken bij emotionele binding en gehechtheid, vooral tussen moeder en kind. Deze binding vindt plaats terwijl frequente vocalisatie plaatsvindt tussen moeders en hun baby's. Niet toevallig heeft de anterior cingulate gyrus ook verbindingen met de amygdala, de hersenstructuur die emoties verwerkt en deze relateert aan bepaalde gebeurtenissen, waardoor ook het bindingsproces wordt vergemakkelijkt.

De voorste cingulate gyrus en amygdala werken samen om angstconditionering en geheugenassociatie te vormen met sensorische informatie die ook van de thalamus wordt ontvangen. Een andere limbische systeemstructuur, de hippocampus, heeft ook verbindingen met de voorste cingulate gyrus, die een sleutelrol speelt bij geheugenvorming en -opslag.

Samenwerking tussen de anterior cingulate gyrus en de hypothalamus maakt fysiologische controles mogelijk, zoals regulatie van hormoonafgifte en autonome functies van het perifere zenuwstelsel. Deze veranderingen treden op wanneer we emoties ervaren zoals angst, woede of opwinding. Sommige van deze functies omvatten hartslag, ademhalingssnelheid en bloeddrukregulatie.

Een andere belangrijke functie van de anterior cingulate gyrus is om te helpen bij het besluitvormingsproces. Dit gebeurt door fouten te detecteren en negatieve resultaten te bewaken. Deze functie helpt ons bij het plannen van passende acties en reacties.

De achterste cingulate gyrus speelt een rol in het ruimtelijk geheugen, waarbij informatie wordt verwerkt met betrekking tot de ruimtelijke oriëntatie van objecten in een omgeving. Verbindingen met de pariëtale lobben en temporale lobben stellen de achterste cingulerende gyrus in staat om functies met betrekking tot beweging, ruimtelijke oriëntatie en navigatie te beïnvloeden. Verbindingen met de middenhersenen en het ruggenmerg zorgen ervoor dat de posterieure cingulaire gyrus zenuwsignalen tussen het ruggenmerg en de hersenen kan doorgeven.

Plaats

Richtinggevend is de cingulate gyrus superieur aan het corpus callosum. Het bevindt zich tussen de cingulaat sulcus (groef of inkeping) en de sulcus van het corpus callosum.

Cingulate Gyrus-disfunctie

Emotionele en gedragsstoornissen met betrekking tot de cingulate gyrus omvatten depressie, angststoornissen en obsessieve-compulsieve stoornissen. Cingulate gyrus-disfunctie is ook in verband gebracht met aandachtstekortstoornissen, schizofrenie, psychiatrische stoornissen en autisme.

Personen met een onjuist functionerende cingulate gyrus hebben vaak problemen met communiceren en omgaan met veranderende situaties. Onder dergelijke omstandigheden kunnen ze boos of gemakkelijk gefrustreerd raken en emotionele of gewelddadige uitbarstingen hebben.

Fysiologisch kunnen individuen chronische pijn ervaren of verslavend gedrag vertonen, zoals drugs- of alcoholmisbruik en eetstoornissen.