Info

Wat is de juiste term: illegale of ongedocumenteerde immigrant?

Wat is de juiste term: illegale of ongedocumenteerde immigrant?

Wanneer iemand in de Verenigde Staten woont zonder het vereiste immigratiepapier in te vullen, is die persoon illegaal naar de Verenigde Staten geëmigreerd. Dus waarom verdient het de voorkeur om de term "illegale immigrant" niet te gebruiken?

Goede redenen om de term "illegale immigrant" te vermijden

  1. "Illegaal" is nutteloos vaag. ("U bent gearresteerd." "Wat is de aanklacht?" "U hebt iets illegaals gedaan.")
  2. "Illegale immigrant" ontmenselijkt. Moordenaars, verkrachters en kindermisbruikers zijn allemaal legaal personen die illegale handelingen hebben begaan; maar een anderszins gezagsgetrouwe ingezetene die geen immigratiepapier heeft, wordt als illegaal omschreven persoon. Deze ongelijkheid zou iedereen op zijn eigen verdiensten moeten beledigen, maar er is ook een juridisch, constitutioneel probleem met het definiëren van iemand als een illegaal persoon.
  3. Het is in strijd met het veertiende amendement, dat bevestigt dat noch de federale overheid, noch de regeringen van de staat "iedereen binnen haar rechtsgebied de gelijke bescherming van de wetten mogen ontzeggen". Een immigrant zonder papieren heeft de immigratievereisten geschonden, maar is nog steeds een rechtspersoon volgens de wet, net als iedereen die onder de jurisdictie van de wet valt. De clausule inzake gelijke bescherming is geschreven om te voorkomen dat de regeringen van de staat bepalen ieder mens als iets minder dan een rechtspersoon.

Aan de andere kant is "immigrant zonder papieren" een zeer nuttige zin. Waarom? Omdat het duidelijk het betreffende misdrijf vermeldt: een immigrant zonder papieren is iemand die in een land woont zonder de juiste documentatie. De relatieve wettigheid van deze handeling kan van land tot land verschillen, maar de aard van het misdrijf (in welke mate het ook een misdrijf is) wordt duidelijk gemaakt.

Andere te vermijden voorwaarden

Andere termen verdient de voorkeur om het gebruik in plaats van "mensen zonder papieren" te vermijden:

  • "Illegale aliens." Een meer ongunstige vorm van 'illegale immigrant'. Het woord "buitenaards wezen" kan worden gebruikt om te verwijzen naar een niet-natuurlijke immigrant, maar het komt ook overeen met de context van de woordenboekdefinitie: "onbekend en verontrustend of onsmakelijk".
  • "Werknemers zonder papieren." Ik gebruik deze term vaak om specifiek te verwijzen naar mensen zonder papieren, vooral in een arbeidscontext, maar het is geen synoniem voor 'mensen zonder papieren'. Wanneer het als zodanig wordt gebruikt, is het vaak van mensen die tot een denkrichting behoren dat zegt dat immigranten zonder papieren in dit land moeten worden geaccepteerd omdat ze hard werken. De overgrote meerderheid is (ze hebben geen keus; mensen die grenzen overschrijden om minder dan het minimumloon te verdienen zijn dat meestal), maar er zijn immigranten zonder papieren die niet in deze categorie vallen, zoals kinderen, ouderen en zwaar gehandicapten, en ook zij hebben advocaten nodig.
  • "Migrerende werknemers." Een migrerende werknemer is gewoon iemand die regelmatig reist op zoek naar tijdelijk of seizoenswerk. Veel migrerende werknemers zijn gedocumenteerd (nogal wat zijn van nature geboren burgers), en veel mensen zonder papieren zijn geen migrerende werknemers. De beweging van migrerende werknemers overlapt zeker de beweging van immigrantenrechten, maar het is niet dezelfde beweging.