Nieuwe

De koninklijke instemming van de Monarch verandert rekeningen in wetten in Canada

De koninklijke instemming van de Monarch verandert rekeningen in wetten in Canada

In Canada is 'koninklijke instemming' de symbolische laatste fase van het wetgevingsproces waarbij een wetsvoorstel wet wordt.

Geschiedenis van Royal Assent

De Constitution Act van 1867 stelde dat de goedkeuring van de Kroon, aangeduid door koninklijke instemming, vereist is voor elke wet om wet te worden na goedkeuring door zowel de Senaat als het Lagerhuis, de twee kamers van het Parlement. Koninklijke instemming is de laatste fase van het wetgevingsproces en het is deze instemming die een wetsvoorstel dat door beide kamers is aangenomen, in wetgeving omzet. Zodra een koninklijke instemming is gegeven aan een wetsvoorstel, wordt het een wet van het parlement en onderdeel van de Canadese wet.

Koninklijke instemming is niet alleen een verplicht onderdeel van het wetgevingsproces, maar heeft ook een symbolische betekenis in Canada. Dit komt omdat koninklijke instemming betekent dat de drie constitutionele elementen van het Parlement samenkomen: het Lagerhuis, de Senaat en de Kroon.

Het Royal Assent-proces

Koninklijke instemming kan worden gegeven via een schriftelijke procedure of via een traditionele ceremonie, waarbij leden van het Lagerhuis zich bij hun collega's in de Senaatskamer voegen.

In de traditionele koninklijke instemmingsceremonie komt een vertegenwoordiger van de kroon, hetzij de gouverneur-generaal van Canada, hetzij een hooggerechtshof, de senaatskamer binnen, waar de senatoren op hun plaats zitten. De Usher of the Black Rod roept leden van het Lagerhuis op in de Senaatskamer, en leden van beide huizen van het Parlement getuigen dat Canadezen willen dat de wet wet wordt. Deze traditionele ceremonie moet minstens twee keer per jaar worden gebruikt.

De vertegenwoordiger van de soevereine stemt in met de vaststelling van een wetsvoorstel door zijn of haar hoofd te knikken. Zodra deze koninklijke instemming officieel is gegeven, heeft het wetsontwerp de kracht van de wet, tenzij het een andere datum bevat waarop het van kracht wordt. De rekening zelf wordt ter ondertekening naar het Government House gestuurd. Eenmaal ondertekend, wordt de originele rekening teruggegeven aan de Senaat, waar het in de archieven wordt geplaatst.