Adviezen

Lesplan over schakelen tussen heden perfect en verleden eenvoudig

Lesplan over schakelen tussen heden perfect en verleden eenvoudig

De omschakeling tussen het perfecte heden en het verleden is een van de meest uitdagende aspecten voor Engelse studenten. Hier zijn een paar redenen voor:

 • Studenten gebruiken een taal - zoals Duits, Frans of Italiaans - die de versie van het verleden eenvoudig en het heden perfect uitwisselbaar gebruikt.
 • Studenten vinden het verschil tussen specifieke ervaringen uit het verleden (verleden tijd) en algemene ervaring (heden perfect) moeilijk.
 • Studenten spreken een taal waarin gespannen gebruik veel 'losser' is, zoals Japans.

Deze les richt zich op de omschakeling door eerst de keuzes te beperken tot het huidige perfect of het verleden eenvoudig. Het vraagt ​​studenten om eerst vragen te stellen over algemene ervaring met 'ooit' en vervolgens naar de details te kijken met vraagwoorden zoals 'waar, wanneer, waarom' enz.

Doel

Bekwamer worden in het schakelen tussen het perfecte heden en het verleden eenvoudig

Werkzaamheid

Nummer 1 Vragen over ervaringen # 2 Schrijven over ervaringen

Niveau

Lager-gemiddeld tot gemiddeld

Schets

Begin de lessen door op een algemene manier over je eigen ervaringen te praten. Wees voorzichtig en geef geen details over deze ervaringen. Met andere woorden, blijf tot het heden perfect. Ik vind dat onderwerpen zoals reizen, onderwijs en hobby's goed werken. Bijvoorbeeld:

Ik ben in veel landen in mijn leven geweest. Ik heb in Europa gereisd en heb Frankrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland bezocht. Ik heb ook veel gereden in de Verenigde Staten. Ik heb zelfs bijna 45 staten gereden.

Vraag de studenten je vragen te stellen over de bijzonderheden van sommige van je avonturen. Mogelijk moet u dit modelleren. Hopelijk kunnen studenten echter snel aanhaken en het verleden eenvoudig houden.

Maak op het bord een tijdlijn van verleden naar heden met enkele van je avonturen. Zet vraagtekens boven de algemene uitspraken, specifieke datums boven specifieke uitspraken. Wijs op het verschil tussen de twee. U kunt ook de gespannen tijdschema's op deze site gebruiken.

Introduceer de vraag "Heb je ooit ..." voor algemene ervaring.

Bekijk informatievragen in het verleden eenvoudig om u te concentreren op specifieke ervaringen.

Modelleer een paar vraag-en-antwoord-uitwisselingen met studenten die schakelen tussen "Heb je ooit ..." gevolgd door informatievragen "Wanneer heb je ..., Waar heb je ..., enz." wanneer studenten bevestigend antwoorden.

Laat de leerlingen een oefening met partners of in kleine groepen voltooien.

Luister door de klas en luister naar deze gesprekken als dat nodig is.

Vraag de studenten om door te gaan het werkblad in te vullen volgens het gegeven voorbeeld. Loop door de kamer en zorg ervoor dat studenten schriftelijk schakelen tussen het perfecte heden en het verleden.

Oefening 1

Gebruik het heden perfect met 'Heb je ooit ...' om je klasgenoten vragen te stellen. Wanneer uw partner 'ja' antwoordt, volgt u in het verleden eenvoudig informatievragen op. Bijvoorbeeld:

Student 1: Ben je ooit in China geweest?
Student 2: Ja, dat heb ik.
Student 1: Wanneer ben je daarheen gegaan?
Student 2: Ik ben daar in 2005 geweest.
Student 1: Welke steden heb je bezocht?
Student 2: Ik heb Beijing en Shanghai bezocht.
 1. koop een nieuwe auto
 2. reizen in het buitenland
 3. voetballen / voetbal / tennis / golf
 4. werken in een groot bedrijf
 5. vlieg over de oceaan
 6. eet iets dat je ziek maakte
 7. een vreemde taal studeren
 8. verlies uw geld, portemonnee of portemonnee
 9. slakken eten
 10. bespeel een instrument

Oefening 2

Schrijf een paar zinnen over elk van deze onderwerpen. Begin eerst met een zin met behulp van de huidige perfect. Schrijf vervolgens een zin of twee met specifieke details. Bijvoorbeeld:

Ik heb drie talen in mijn leven geleerd. Ik studeerde Duits en Italiaans toen ik studeerde. Ik heb ook Frans geleerd toen ik het land bezocht voor een drie maanden durend Frans taalprogramma in 1998.
 1. Hobby's die ik heb geleerd
 2. Plaatsen die ik heb bezocht
 3. Gek voedsel dat ik heb gegeten
 4. Mensen die ik heb ontmoet
 5. Domme dingen die ik heb gekocht
 6. Onderwerpen die ik heb gestudeerd