Beoordelingen

De basiselementen van het communicatieproces

De basiselementen van het communicatieproces

Wanneer je een gesprek hebt gehad, een vriend een sms hebt gestuurd of een zakelijke presentatie hebt gegeven, ben je bezig geweest met communicatie. Telkens wanneer twee of meer mensen samenkomen om berichten uit te wisselen, nemen ze deel aan dit basisproces. Hoewel het eenvoudig lijkt, is communicatie eigenlijk vrij complex, met een aantal componenten.

Definitie communicatieproces

De voorwaarde communicatie proces verwijst naar de uitwisseling van informatie (een bericht) tussen twee of meer mensen. Om communicatie te laten slagen, moeten beide partijen informatie kunnen uitwisselen en elkaar kunnen begrijpen. Als de informatiestroom om een ​​of andere reden wordt geblokkeerd of als de partijen zich niet verstaanbaar kunnen maken, mislukt de communicatie.

De afzender

Het communicatieproces begint met de afzender, die ook de wordt genoemd communicator of bron. De afzender heeft een soort informatie - een opdracht, verzoek, vraag of idee - die hij of zij aan anderen wil presenteren. Om dat bericht te ontvangen, moet de afzender het bericht eerst coderen in een vorm die kan worden begrepen, zoals door het gebruik van een gemeenschappelijke taal of vakjargon, en het vervolgens verzenden.

De ontvanger

De persoon aan wie een bericht is gericht, wordt de ontvanger of de tolk. Om de informatie van de afzender te begrijpen, moet de ontvanger eerst de informatie van de afzender kunnen ontvangen en deze vervolgens decoderen of interpreteren.

Het bericht

De bericht of inhoud is de informatie die de afzender naar de ontvanger wil doorsturen. Extra subtekst kan worden overgebracht via lichaamstaal en tone of voice. Voeg alle drie de elementen samen - afzender, ontvanger en bericht - en je hebt het communicatieproces op zijn meest basale manier.

Het medium

Wordt ook de kanaal, demedium is het middel waarmee een bericht wordt verzonden. Tekstberichten worden bijvoorbeeld via mobiele telefoons verzonden.

Terugkoppeling

Het communicatieproces bereikt zijn laatste punt wanneer het bericht succesvol is verzonden, ontvangen en begrepen. De ontvanger reageert op zijn beurt op de afzender en geeft een begrip aan. terugkoppeling kan direct zijn, zoals een schriftelijke of mondelinge reactie, of het kan de vorm aannemen van een daad of daad in reactie (indirect).

Andere factoren

Het communicatieproces is natuurlijk niet altijd zo eenvoudig of soepel. Deze elementen kunnen invloed hebben op hoe informatie wordt verzonden, ontvangen en geïnterpreteerd:

  • Lawaai: Dit kan elke vorm van interferentie zijn die van invloed is op het bericht dat wordt verzonden, ontvangen of begrepen. Het kan net zo letterlijk zijn als statisch via een telefoonlijn of radio of zo esoterisch als een lokale gewoonte verkeerd interpreteren.
  • Context: Dit is de instelling en situatie waarin communicatie plaatsvindt. Net als ruis kan context van invloed zijn op de succesvolle uitwisseling van informatie. Het kan een fysiek, sociaal of cultureel aspect hebben. In een privégesprek met een vertrouwde vriend zou u bijvoorbeeld meer persoonlijke informatie of details over uw weekend of vakantie delen dan in een gesprek met een collega op het werk of in een vergadering.

Het communicatieproces in actie

Brenda wil haar man, Roberto, eraan herinneren om na het werk langs de winkel te gaan en melk te kopen voor het avondeten. Ze vergat het hem 's ochtends te vragen, dus Brenda stuurt een herinnering aan Roberto. Hij stuurt een sms terug en verschijnt dan thuis met een gallon melk onder zijn arm. Maar er is iets mis: Roberto kocht chocolademelk en Brenda wilde gewone melk.

In dit voorbeeld is de afzender Brenda. De ontvanger is Roberto. Het medium is een sms-bericht. De code is de Engelse taal die ze gebruiken. En de boodschap zelf is "Onthoud de melk!" In dit geval is de feedback zowel direct als indirect. Roberto sms't een foto van melk in de winkel (direct) en komt er dan mee naar huis (indirect). Brenda zag de foto van de melk echter niet omdat het bericht niet uitzond (ruis) en Roberto dacht er niet aan om te vragen wat voor soort melk (context).