Beoordelingen

Somatische cellen versus gameten

Somatische cellen versus gameten

Meercellige eukaryotische organismen hebben veel verschillende soorten cellen die verschillende functies vervullen terwijl ze combineren om weefsels te vormen. Er zijn echter twee hoofdtypen cellen binnen het meercellige organisme: somatische cellen en gameten of geslachtscellen.

Somatische cellen vormen de meerderheid van de lichaamscellen en zijn goed voor elk regulier type cel in het lichaam dat geen functie vervult in de seksuele reproductieve cyclus. Bij mensen bevatten deze somatische cellen twee volledige sets chromosomen (waardoor ze diploïde cellen worden).

Gameten zijn daarentegen direct betrokken bij de voortplantingscyclus en zijn meestal haploïde cellen, wat betekent dat ze slechts één set chromosomen hebben. Hierdoor kan elke bijdragende cel de helft van de benodigde complete set chromosomen doorgeven voor reproductie.

Somatische cellen

Somatische cellen zijn een normaal type lichaamscel die op geen enkele manier betrokken is bij seksuele voortplanting. Bij mensen zijn dergelijke cellen diploïd en reproduceren ze met behulp van het proces van mitose om identieke diploïde kopieën van zichzelf te maken wanneer ze splitsen.

Andere soorten soorten kunnen haploïde somatische cellen hebben, en bij deze individuen hebben alle lichaamscellen slechts één set chromosomen. Dit kan worden gevonden in elke soort soorten die haplontische levenscycli hebben of de afwisseling van de levenscycli van generaties volgen.

Mensen beginnen als een enkele cel wanneer het sperma en het ei tijdens de bevruchting samensmelten tot een zygoot. Van daaruit zal de zygote mitose ondergaan om meer identieke cellen te maken, en uiteindelijk zullen deze stamcellen differentiatie ondergaan om verschillende soorten somatische cellen te creëren. Afhankelijk van het tijdstip van differentiatie en de blootstelling van de cellen aan verschillende omgevingen tijdens hun ontwikkeling, zullen de cellen verschillende levenspaden beginnen om alle functionerende cellen van het menselijk lichaam te creëren.

Mensen hebben meer dan drie triljoen cellen als volwassene, waarbij somatische cellen het grootste deel van dat aantal uitmaken. De somatische cellen die zijn gedifferentieerd, kunnen volwassen neuronen in het zenuwstelsel worden, bloedcellen in het cardiovasculaire systeem, levercellen in het spijsverteringsstelsel of een van de vele andere soorten cellen die in het lichaam worden aangetroffen.

Gameten

Bijna alle meercellige eukaryotische organismen die seksuele reproductie ondergaan, gebruiken gameten of geslachtscellen om nakomelingen te creëren. Omdat twee ouders nodig zijn om individuen te creëren voor de volgende generatie van de soort, zijn gameten meestal haploïde cellen. Op die manier kan elke ouder de helft van het totale DNA aan de nakomelingen bijdragen. Wanneer twee haploïde gameten fuseren tijdens de bevruchting, dragen ze elk een set chromosomen bij om een ‚Äč‚Äčenkele diploïde zygoot te maken.

Bij mensen worden de gameten het sperma (bij het mannetje) en het ei (bij het vrouwtje) genoemd. Deze worden gevormd door het proces van meiose, dat een diploïde cel in vier haploïde gameten kan veranderen. Terwijl een mannelijke man zijn hele leven nieuwe gameten kan blijven maken, beginnend bij de puberteit, heeft de vrouwelijke vrouw een beperkt aantal gameten die ze binnen relatief korte tijd kan maken.

Mutaties en evolutie

Soms worden tijdens replicatie fouten gemaakt en deze mutaties kunnen het DNA in de cellen van het lichaam veranderen. Als er echter een mutatie in een somatische cel is, zal deze waarschijnlijk niet bijdragen aan de evolutie van de soort.

Omdat somatische cellen op geen enkele manier betrokken zijn bij het proces van seksuele voortplanting, zullen veranderingen in het DNA van somatische cellen niet worden doorgegeven aan de nakomelingen van de gemuteerde ouder. Omdat de nakomelingen het veranderde DNA niet zullen ontvangen en eventuele nieuwe eigenschappen die de ouder heeft, zullen niet worden doorgegeven, zullen mutaties in het DNA van somatische cellen de evolutie niet beïnvloeden.

Als er echter een mutatie in een gamete is, is dat dat wel kan rijden evolutie. Fouten kunnen optreden tijdens meiose die het DNA in de haploïde cellen kunnen veranderen of een chromosoommutatie kunnen creëren die delen van DNA op verschillende chromosomen kan toevoegen of verwijderen. Als een van de nakomelingen is gemaakt van een gamete met een mutatie, dan zal die nakomelingen verschillende eigenschappen hebben die al dan niet gunstig zijn voor het milieu.