Leven

Wat is een exact nummer?

Wat is een exact nummer?

Een exact getal is een waarde die met volledige zekerheid bekend is. Voorbeelden van exacte aantallen zijn getelde aantallen objecten of bepaalde eenheidconversies. Er zijn bijvoorbeeld precies 3 voet in 1 tuin. Er zijn precies 12 eieren in een dozijn. Een klas kan exact 25 studenten bevatten. De meeste exacte getallen zijn gehele getallen, maar het is mogelijk dat een waarde een decimaalteken heeft. Een exact aantal kan niet worden vereenvoudigd of verlaagd.

Voorbeelden van exacte nummers

Dit zijn bijvoorbeeld exacte cijfers:

  • Aantal gram in een pond
  • Aantal voet in een mijl
  • Aantal centimeters in een meter
  • Elk geteld aantal, zoals het aantal appels in een zak

Exacte nummers en onzekerheid

Een exact aantal wordt beschouwd als een oneindig aantal significante cijfers. Het beperkt het aantal significante cijfers in een berekening niet. Het draagt ‚Äč‚Äčniet bij aan onzekerheid in een berekening.

Hoewel getelde getallen exact zijn, bevat elke gemeten waarde inherente onzekerheid. De onzekerheid komt van de limiet van het meetapparaat en de vaardigheid van de persoon die de meting uitvoert.