Interessant

De groei van de overheid in de Verenigde Staten

De groei van de overheid in de Verenigde Staten

De Amerikaanse regering groeide aanzienlijk vanaf het bestuur van president Franklin Roosevelt. In een poging een einde te maken aan de werkloosheid en ellende van de Grote Depressie, creëerde New Deal van Roosevelt veel nieuwe federale programma's en breidde vele bestaande uit. De opkomst van de Verenigde Staten als 's werelds grootste militaire macht tijdens en na de Tweede Wereldoorlog droeg ook bij aan de groei van de overheid. De groei van stedelijke en voorstedelijke gebieden in de naoorlogse periode maakte uitgebreidere openbare diensten haalbaarder. Hogere opleidingsverwachtingen leidden tot aanzienlijke overheidsinvesteringen in scholen en hogescholen. Een enorme nationale drang naar wetenschappelijke en technologische vooruitgang bracht nieuwe agentschappen voort en aanzienlijke overheidsinvesteringen op gebieden variërend van ruimteverkenning tot gezondheidszorg in de jaren zestig. En de groeiende afhankelijkheid van veel Amerikanen van medische en pensioenprogramma's die niet aan het begin van de 20e eeuw hadden bestaan, zette de federale uitgaven verder op.

Hoe de overheid de werkgelegenheid heeft beïnvloed

Hoewel veel Amerikanen denken dat de federale overheid in Washington uit de hand is gelopen, geven cijfers over de werkgelegenheid aan dat dit niet het geval is geweest. De werkgelegenheid bij de overheid is aanzienlijk gegroeid, maar het grootste deel hiervan vond plaats op staats- en lokaal niveau. Van 1960 tot 1990 is het aantal werknemers van de staat en de lokale overheid toegenomen van 6,4 miljoen tot 15,2 miljoen, terwijl het aantal civiele werknemers slechts licht is gestegen, van 2,4 miljoen tot 3 miljoen. Door bezuinigingen op federaal niveau daalde de federale beroepsbevolking tegen 1998 tot 2,7 miljoen, maar de werkgelegenheid door de staat en lokale overheden compenseerde die daling ruimschoots en bereikte bijna 16 miljoen in 1998. (Het aantal Amerikanen in het leger daalde van bijna 3,6 miljoen in 1968, toen de Verenigde Staten verwikkeld waren in de oorlog in Vietnam, tot 1,4 miljoen in 1998.)

De privatisering van diensten

De stijgende kosten van belastingen om te betalen voor uitgebreide overheidsdiensten, evenals de algemene Amerikaanse afkeer van "grote overheid" en steeds krachtigere publieke werknemersbonden, brachten veel beleidsmakers in de jaren 1970, 1980 en 1990 in vraag of de overheid de meest efficiënte aanbieder van benodigde services. Een nieuw woord - "privatisering" - werd bedacht en kreeg wereldwijd snel acceptatie om de praktijk te beschrijven van het overdragen van bepaalde overheidsfuncties aan de particuliere sector.

In de Verenigde Staten heeft privatisering voornamelijk plaatsgevonden op gemeentelijk en regionaal niveau. Grote Amerikaanse steden zoals New York, Los Angeles, Philadelphia, Dallas en Phoenix begonnen particuliere bedrijven of non-profitorganisaties in te zetten om een ​​breed scala aan activiteiten uit te voeren die eerder door de gemeenten zelf werden uitgevoerd, variërend van straatlantaarnreparatie tot verwijdering van vast afval en van gegevensverwerking tot beheer van gevangenissen. Sommige federale agentschappen wilden ondertussen meer als particuliere ondernemingen werken; de United States Postal Service, bijvoorbeeld, steunt zichzelf grotendeels vanuit zijn eigen inkomsten in plaats van te vertrouwen op algemene belastingdollars.

Privatisering van openbare diensten blijft echter controversieel. Terwijl voorstanders erop staan ​​dat het de kosten verlaagt en de productiviteit verhoogt, beweren anderen het tegenovergestelde en merken op dat particuliere aannemers winst moeten maken en beweren dat ze niet noodzakelijkerwijs productiever zijn. Het is niet verrassend dat de vakbonden van de publieke sector zich krachtig verzetten tegen de meeste privatiseringsvoorstellen. Zij betogen dat particuliere aannemers in sommige gevallen zeer lage biedingen hebben ingediend om contracten te winnen, maar later de prijzen aanzienlijk hebben verhoogd. Voorstanders zijn van mening dat privatisering effectief kan zijn als er concurrentie ontstaat. Soms kan de aansporing van bedreigde privatisering zelfs lokale overheidswerknemers ertoe aanzetten efficiënter te worden.

Zoals debatten over regulering, overheidsuitgaven en welzijnshervorming aantonen, blijft de juiste rol van de overheid in de economie van het land een actueel onderwerp van discussie meer dan 200 jaar nadat de Verenigde Staten een onafhankelijke natie werden.

---

Dit artikel is aangepast uit het boek "Outline of the U.S. Economy" van Conte en Carr en is aangepast met toestemming van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.


Bekijk de video: De Verenigde Staten en hun federale overheid 6 vwo (Juli- 2021).