Beoordelingen

Standaard lesplanindeling voor ESL-leraren

Standaard lesplanindeling voor ESL-leraren

Het lesgeven in het Engels vereist, net als het lesgeven in elk onderwerp, lesplannen. Veel boeken en leerplannen geven advies over het lesmateriaal in het Engels. De meeste ESL-leraren mengen hun klassen echter graag door hun eigen lesplannen en activiteiten aan te bieden.

Soms moeten leraren hun eigen lesplannen maken wanneer ze ESL of EFL geven aan internationale instellingen die over de hele wereld verspreid zijn. Ontwikkel uw eigen lesplannen en activiteiten met behulp van een basissjabloon.

Standaard lesplanindeling

Over het algemeen bestaat een lesplan uit vier specifieke delen. Deze kunnen gedurende de les worden herhaald, maar het is belangrijk om de omtrek te volgen:

 1. Opwarmen
 2. Aanwezig
 3. Focus op details
 4. Gebruik in een bredere context

Opwarmen

Gebruik een warming-up om de hersenen in de juiste richting te laten denken. De warming-up moet de doelgrammatica / functie voor de les bevatten. Hier zijn een paar ideeën:

 • Stel small talk-vragen over het weekend voor een les over het verleden.
 • Bespreek een hypothetische situatie voor een les gericht op voorwaardelijke aspecten.
 • Daag studenten uit om anderen in de klas te beschrijven wanneer ze werken aan het opbouwen van een beschrijvende vocabulaire.

Presentatie

De presentatie richt zich op de leerdoelen van de les. Dit is het door de leraar begeleide gedeelte van de les. U kunt:

 • Leg grammatica uit op het whiteboard.
 • Toon een korte video om een ​​onderwerp van discussie te introduceren.
 • Presenteer nieuwe woordenschat en zorg voor veel contexten.
 • Presenteer geschreven werk voor een klassendiscussie over structuur.

Gecontroleerde praktijk

Gecontroleerde oefening maakt een nauwkeurige observatie mogelijk om te meten of de leerdoelen worden begrepen. Gecontroleerde oefenactiviteiten omvatten:

 • Gap-fill oefeningen op gespannen vervoeging.
 • Voltooi de zinoefeningen om specifiek geschreven formules aan te moedigen.
 • Lees- en luistervaardigheidsactiviteiten.
 • Taalfunctie oefenen op specifieke activiteiten zoals verontschuldigen, onderhandelen en bedanken.

Gratis oefenen

Door gratis te oefenen kunnen studenten 'controle' houden over het leren van hun eigen taal. Deze activiteiten moeten studenten aanmoedigen om taal te verkennen met activiteiten zoals:

 • Klasse debatten
 • Rollenspellen maken en deze voor anderen uitbeelden
 • Games gericht op communicatieve vaardigheden
 • Opstel schrijven

Let tijdens het gedeelte vrije training op veelgemaakte fouten. Gebruik feedback om iedereen te helpen, in plaats van je te concentreren op individuele studenten.

Dit lesplanformaat is om vele redenen populair, waaronder:

 • Studenten hebben een aantal kansen om een ​​concept op verschillende manieren te leren.
 • Studenten hebben voldoende tijd om te oefenen.
 • Leraren kunnen gedetailleerde instructies geven, of studenten kunnen structuren en leerpunten afleiden door te oefenen.
 • Het standaard lesplanformaat biedt structuur.
 • De les biedt variatie gedurende 60 tot 90 minuten.
 • Dit lesplanformaat gaat van leraargericht naar leerlinggericht leren.

Variaties op het thema van het lesplanformaat

Om te voorkomen dat dit standaard lesplanformaat saai wordt, is het belangrijk om te onthouden dat er een aantal variaties zijn die op de verschillende segmenten van het lesplanformaat kunnen worden toegepast.

Opwarming: studenten kunnen laat aankomen, moe, gestrest of anderszins afgeleid naar de klas. Om hun aandacht te trekken, is het het beste om te openen met een opwarmactiviteit. De warming-up kan zo eenvoudig zijn als het vertellen van een kort verhaal of het stellen van vragen aan studenten. De warming-up kan ook een meer doordachte activiteit zijn, zoals een nummer op de achtergrond spelen of een uitgebreide afbeelding op het bord tekenen. Hoewel het prima is om een ​​les te beginnen met een eenvoudige 'Hoe gaat het', is het veel beter om je warming-up te verbinden met het thema van de les.

Presentatie: de presentatie kan verschillende vormen aannemen. Je presentatie moet duidelijk en duidelijk zijn om studenten nieuwe grammatica en vormen te laten begrijpen. Hier zijn een paar suggesties voor het presenteren van nieuw materiaal aan de klas:

 • Selectie lezen
 • De kennis van studenten vragen over een specifiek punt
 • Leraargerichte uitleg
 • Selectie luisteren
 • Korte video
 • Presentatie van studenten

De presentatie moet het belangrijkste "vlees" van de les bevatten. Als u bijvoorbeeld aan woordgroepen werkt, maakt u de presentatie door iets te lezen dat doorspekt is met woordwoorden.

Gecontroleerde oefening: dit gedeelte van de les biedt studenten directe feedback over hun begrip van de taak die ze moeten uitvoeren. Over het algemeen omvat een gecontroleerde oefening een soort oefening. Gecontroleerde oefening moet de student helpen zich op de hoofdtaak te concentreren en feedback te geven - van de leraar of van de andere studenten.

Vrije oefening: dit integreert de focusstructuur, woordenschat en functionele woorden en zinnen in het algemene taalgebruik van studenten. Vrij oefenen stimuleert studenten vaak om de doeltaalstructuren te gebruiken in:

 • Kleine groepsdiscussies
 • Schriftelijk werk (paragrafen en essays)
 • Luistervaardigheid oefenen
 • Spellen

Het belangrijkste aspect van vrij oefenen is dat studenten moeten worden aangemoedigd om geleerde taal te integreren in grotere structuren. Dit vereist meer een "afstandelijke" benadering van lesgeven. Het is vaak handig om door de kamer te circuleren en notities te maken. Studenten moeten meer fouten kunnen maken tijdens dit deel van de les.

Feedback gebruiken

Feedback stelt studenten in staat om hun begrip van het onderwerp van de les te controleren en kan snel worden gedaan aan het einde van de klas door studenten vragen te stellen over de doelstructuren. Een andere aanpak is om studenten de doelstructuren in kleine groepen te laten bespreken, waardoor studenten opnieuw de kans krijgen om zelf het begrip te verbeteren.

Over het algemeen is het belangrijk om dit lesplanformaat te gebruiken om het Engels van studenten te vergemakkelijken. Hoe meer mogelijkheden voor studentgericht leren, hoe meer studenten zelf taalvaardigheden verwerven.