Interessant

Wat betekent heteronormativiteit?

Wat betekent heteronormativiteit?

In de breedste zin van het woord houdt heteronormativiteit in dat er een harde en snelle scheidslijn is tussen geslachten. Mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. Het is allemaal zwart en wit, zonder daartussen grijze gebieden.

Dit leidt tot de conclusie dat heteroseksualiteit daarom de norm is, maar nog belangrijker, dat het de norm isenkel en alleennorm. Het is niet slechts één weg die een individu zou kunnen nemen, maar de aanvaardbare.

Heteroseksualiteit versus heteronormativiteit

Heteronormativiteit creëert een culturele voorkeur voor relaties van het andere geslacht van seksuele aard, en tegen relaties van hetzelfde geslacht van seksuele aard. Omdat de eerste als normaal wordt beschouwd en de tweede niet, zijn lesbische en homoseksuele relaties onderhevig aan een heteronormatieve vooringenomenheid.

Heteronormativiteit in reclame en entertainment

Voorbeelden van heteronormativiteit zijn ondervertegenwoordiging van paren van hetzelfde geslacht in reclame- en entertainmentmedia, hoewel dit steeds zeldzamer wordt. Meer en meer televisieprogramma's, waaronder ABC's langlopende "Grey's Anatomy"voorzien van homoseksuele paren. Veel nationale merken hebben hun homoseksuele consumentenbestand in hun commercials aangeboord, waaronder DirecTV in het veld voor zijn Sunday Ticket, Taco Bell, Coca Cola, Starbucks en Chevrolet.

Heteronormativiteit en de wet

Wetten die actief relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht discrimineren, zoals wetten die het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht verbieden, zijn belangrijke voorbeelden van heteronormativiteit, maar ook op dit gebied is een verandering gaande. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verklaarde het homohuwelijk in alle 50 staten legaal Obergefell v. Hodges beslissing in juni 2015.

Het was geen aardverschuivingsstemming - de beslissing was beperkt 5-4 - maar het stelde toch vast dat staten niet mogen voorkomen dat paren van hetzelfde geslacht trouwen. Justitie Anthony Kennedy zei: "Ze vragen om gelijke waardigheid in de ogen van de wet. De grondwet geeft hun dat recht." Sommige staten, met name Texas, verzetten zich, maar de uitspraak en de wet werden niettemin vastgesteld en deze staten werden verantwoordelijk gehouden voor hun beslissingen en heteronormatieve wetgeving.Obergefell v. Hodgesvestigde een precedent en een uitgesproken trend in de richting van goedkeuring door de staat met hetzelfde geslacht huwelijk, zo niet een aardverschuiving van verandering.

Heteronormativiteit en religieuze bias

Religieuze voorkeur voor paren van hetzelfde geslacht is een ander voorbeeld van heteronormativiteit, maar hier heerst ook een trend. Hoewel religieus recht een krachtig standpunt heeft ingenomen tegen homoseksualiteit, vond het Pew Research Center dat het probleem niet zo duidelijk is.

Het Centrum heeft in december 2015 een studie uitgevoerd, slechts zes maanden na deObergefell v. Hodgesbesluit en ontdekte dat acht grote religies het homohuwelijk daadwerkelijk bestraften, terwijl 10 het verboden. Als er maar één geloof naar de andere kant was geslingerd, zouden de cijfers gelijkmatig zijn verdeeld. Islam, baptisten, rooms-katholieken en methodisten vielen aan de heteronormatieve kant van de vergelijking, terwijl de bisschoppelijke, evangelische lutherse en presbyteriaanse kerken zeiden dat ze het homohuwelijk steunden. Twee religies - hindoeïsme en boeddhisme - nemen hoe dan ook geen vaste houding aan.

De strijd tegen heteronormativiteit

Net als racisme, seksisme en heterosexisme is heteronormativiteit een vooroordeel dat het best cultureel kan worden geëlimineerd, niet wetgevend. Er kan echter worden betoogd dat de beslissing van het Hooggerechtshof van 2015 een zeer lange weg heeft afgelegd om ertegen te strijden. Vanuit een burgerlijke vrijheden perspectief, moet de overheid niet deelnemen aan heteronormativity door het uitvaardigen heteronormatieve wetten - maar in de afgelopen jaren, heeft het niet. Het tegenovergestelde heeft plaatsgevonden en hoop gebracht op een betere toekomst.


Bekijk de video: What is Heteronormativity? Hannah Witton (Juni- 2021).