Nieuwe

Likertschaal: wat is het en hoe het te gebruiken?

Likertschaal: wat is het en hoe het te gebruiken?

Een Likert-schaal is een kortgesloten, gedwongen keuzeschaal die wordt gebruikt in een vragenlijst die een reeks antwoorden biedt die van het ene uiterste naar het andere gaan. Een schaal kan bijvoorbeeld vijf keuzes hebben die beginnen aan de ene kant met "zeer mee eens" en aan de andere kant eindigen met "zeer mee oneens" met minder extreme keuzes op de middelste drie punten. Likertschalen worden veel gebruikt in psychologie en ander sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Belangrijkste afhaalrestaurants: Likert-schalen

  • Op een Likert-schaal kunnen respondenten kiezen uit een lineaire reeks responsen die in intensiteit of sterkte toenemen of afnemen. Het is een gesloten, gedwongen keuze schaal.
  • Likert-weegschalen worden tegenwoordig veel gebruikt in psychologisch en ander sociaalwetenschappelijk onderzoek en stellen onderzoekers in staat gegevens te verzamelen die nuance en inzicht in de meningen van de deelnemers bieden. Deze gegevens zijn kwantitatief en kunnen gemakkelijk statistisch worden geanalyseerd.
  • Likert-items bieden vaak antwoordcategorieën op een schaal van 1 tot 5, maar een reeks opties is mogelijk, waaronder 1-tot-7 en 0-tot-4 schalen of even-genummerde schalen die meestal variëren van 1 tot 4 of 1 tot 6.

Creatie van de Likert-schaal

De Likert-schaal is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Rensis Likert in 1932. Likert wilde een manier vinden om systematisch individuele attitudes te meten. Zijn oplossing was de schaal die nu zijn naam draagt.

Likert-schalen bieden een continuüm of serie van doorgaans vijf tot zeven opties met vaste keuze. Dit stelt mensen in staat om zelf te rapporteren in hoeverre ze het eens of oneens zijn met een bepaalde propositie. Als gevolg hiervan bieden Likert-schalen meer nuance dan een eenvoudige binaire reactie, zoals een ja of nee. Dit is de reden waarom Likert-schalen vaak worden gebruikt om gegevens te verzamelen in psychologisch onderzoek.

Likert-schaalindeling

Je weet dat je een Likert-schaal voltooit als je wordt gevraagd om een ​​mening te geven in antwoord op een stelling door te kiezen uit een reeks keuzes waarmee je je mate van overeenstemming kunt beoordelen. Soms is het item in plaats van een verklaring een vraag. Het belangrijkste om op te merken, is echter dat de opties waaruit u uw antwoord kunt kiezen een reeks meningen bieden die elkaar niet overlappen.

Likertschalen creëren een lineaire reeks responsen die in intensiteit of sterkte toenemen of afnemen. Deze antwoordcategorieën staan ​​open voor interpretatie door de respondent. Dus, bijvoorbeeld, kan een respondent "akkoord" selecteren in reactie op een verklaring, terwijl een ander hetzelfde voelt, maar in plaats daarvan "zeer mee eens" selecteert. Desondanks begrijpen respondenten en de onderzoekers die hun gegevens verzamelen dat "sterk mee eens" wordt beschouwd als een intenser positieve optie dan "eens".

Hoewel het meest gebruikelijk is om Likert-schalen te zien met 5 tot 7 antwoordopties, zal een onderzoeker soms meer gebruiken. Niettemin is vastgesteld dat wanneer mensen een groter aantal antwoordopties krijgen, ze niet geneigd zijn om de antwoorden aan beide uiteinden van de schaal te kiezen. Misschien lijken de eindpuntopties op grote schaal te extreem.

Een schaal met een oneven aantal antwoordcategorieën heeft een middelpunt dat als neutraal wordt beschouwd. Als een onderzoeker een respondent wil dwingen om te kiezen of hij op een of andere manier op een vraag leunt, kunnen ze de neutrale optie elimineren door een schaal met een even aantal opties te gebruiken.

Voorbeelden

Hier zijn enkele voorbeelden van Likert-items uit echte psychologische vragenlijsten.

Uit de Big 5 Personality Trait Short Questionnaire:

Ik zie mezelf als iemand die vol energie zit, graag altijd actief ben.

0. Helemaal niet mee eens

1. Een beetje mee oneens

2. Neutrale mening

3. Mee eens

4. Helemaal mee eens

Uit de Question in Life-vragenlijst:

Ik ben altijd op zoek naar het doel van mijn leven

1. Absoluut niet waar

2. Meestal niet waar

3. Enigszins onwaar

4. Kan niet waar of onwaar zeggen

5. Enigszins waar

6. Meestal waar

7. Absoluut waar

Van de BBC Well-Being Scale:

Heb je het gevoel dat je controle hebt over je leven?

1. Helemaal niet

2. Een beetje

3. Matig

4. Heel veel

5. Extreem

Likertschalen kunnen worden gebruikt om naast overeenstemming om een ​​breed scala aan houdingen te vragen. Naast de bovenstaande voorbeelden kunnen Likert-items vragen over hoe vaak een persoon iets doet (eindpunten voor een frequentie-item zijn 'Zeer vaak' en 'Nooit'), hoe belangrijk een persoon gelooft dat iets voor hem is (eindpunten voor een belangrijkheid) item zou "Zeer belangrijk" en "Niet erg belangrijk" zijn, en hoeveel iemand iets leuk vindt (eindpunten voor een leuk item zijn "Veel" en "Helemaal niet").

Voor- en nadelen van Likert-schalen

Door verschillende categorieën in de respons op elk item op te nemen, stelt Likert-schalen een onderzoeker in staat om gegevens te verzamelen die nuance en inzicht in de meningen van de deelnemers bieden. Deze gegevens zijn ook kwantitatief, dus het is redelijk eenvoudig om statistisch te analyseren.

Anderzijds kunnen Likert-schalen worden beïnvloed door de behoefte van respondenten om sociaal wenselijk te lijken. Vooral als een deelnemer van mening is dat hij weet dat dit sociaal onaanvaardbaar wordt geacht, kunnen ze een reactie op een item kiezen waardoor hun mening geschikter lijkt voor de rest van de wereld. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat een persoon akkoord gaat met items die ertoe zouden kunnen leiden dat ze vooroordelen lijken te hebben bij het invullen van een vragenlijst over de houding ten opzichte van minderheden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn dat respondenten anoniem vragenlijsten invullen.

Bronnen

  • Kers, Kendra. "Likertschalen gebruiken in de psychologie." Erg goed, 14 juni 2018. //www.verywellmind.com/what-is-a-likert-scale-2795333
  • Jamieson, Susan. "Likert-schaal." Encyclopaedia Britannica, 16 december 2013. //www.britannica.com/topic/Likert-Scale
  • Kinderman, Peter, Schwannauer, Matthias, Pontin, Eleanor en Tai, Sara. "De ontwikkeling en validatie van een algemene maatstaf voor welzijn: de schaal van BBC-welzijn." Onderzoek naar kwaliteit van levenvol. 20, nee. 7, 2011, pp. 1035-1042. doi: 10.1007 / s11136-010-9841-z
  • McLeod, Saul. "Likert Scale." Simply Psychology, 24 oktober 2008. //www.simplypsychology.org/likert-scale.html
  • Morizot, Julien. "Stel de geldigheid vast van de zelfgerapporteerde Big Five-persoonlijkheidskenmerken van adolescenten: belang van conceptuele breedte en initiële validatie van een korte maatregel." Beoordelingvol. 21, nee. 5, 2014, pp. 580-606. doi: 10.1177 / 1073191114524015,
  • De redactie van Encyclopaedia Britannica. "Rensis Likert." Encyclopaedia Britannica, 30 augustus 2018. //www.britannica.com/biography/Rensis-Likert
  • Steger, Michael F., Frazier, Patricia, Oishi, Shigegiro, & Kaler, Matthew. "De betekenis in het leven Vragenlijst: beoordeling van de aanwezigheid van en zoeken naar betekenis in het leven." Journal of Counseling Psychology, vol. 53, nee. 1, 2006, pp. 80-93. doi: 10.1037 / 0022-0167.53.1.80