Nieuwe

Definitie van dubbele vervangingsreactie

Definitie van dubbele vervangingsreactie

Een dubbele vervangingsreactie is een chemische reactie waarbij twee reactant ionische verbindingen ionen uitwisselen om twee nieuwe productverbindingen met dezelfde ionen te vormen.

Belangrijkste afhaalrestaurants: dubbele vervangingsreactie

  • Een dubbele vervangingsreactie is een soort chemische reactie die optreedt wanneer twee reagentia kationen of anionen uitwisselen om twee nieuwe producten op te leveren.
  • Dubbele vervangingsreacties worden ook dubbele vervangingsreacties, dubbele verplaatsingsreacties of metathesereacties genoemd.
  • Neutralisatie, neerslag en gasvorming zijn soorten dubbele vervangingsreacties.

Dubbele vervangingsreacties hebben de vorm:

EEN+B- + C+D- → A+D- + C+B-

In dit type reactie wisselen de positief geladen kationen en de negatief geladen anionen van de reagentia beide plaatsen (dubbele verplaatsing) om twee nieuwe producten te vormen.

Ook gekend als: Andere namen voor een dubbele verplaatsingsreactie zijn a metathese reactie of een dubbele vervangingsreactie.

Voorbeelden van dubbele vervangingsreacties

De reactie:

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

is een dubbele vervangingsreactie. Het zilver verruilde zijn nitriet-ion voor het natrium-chloride-ion.

Een ander voorbeeld is de reactie tussen natriumsulfide en zoutzuur om natriumchloride en waterstofsulfide te vormen:

na2S + HCl → NaCl + H2S

Soorten dubbele verplaatsingsreacties

Er zijn drie klassen metathesereacties: neutralisatie, neerslag en gasvormingsreacties.

Neutralisatiereactie - Een neutralisatiereactie is een zuur-base reactie die een oplossing met een neutrale pH oplevert.

Neerslagreactie - Twee verbindingen reageren op voor een vast product dat een neerslag wordt genoemd. Het neerslag is enigszins oplosbaar of anders onoplosbaar in water.

Gasvorming - Een gasvormingsreactie is er een die een gas als product oplevert. Het eerder gegeven voorbeeld, waarin waterstofsulfide werd geproduceerd, was een gasvormingsreactie.


Bekijk de video: Advocaat over blessuregolf bij Feyenoord: 'Dubbele duels voor sommige spelers soms te veel' (Juni- 2021).