Nieuwe

Wat is een predicaat?

Wat is een predicaat?

In de Engelse grammatica, a gezegde (PRED-i-kat) is een van de twee hoofddelen van een zin of zin, die het onderwerp aanpast en het werkwoord, de objecten of zinnen omvat waarop het werkwoord van toepassing is. Bijvoeglijk naamwoord: als gezegde.

In zowel grammatica als logica dient het predicaat om een ​​bewering of ontkenning te doen over het onderwerp van de zin, zoals in 'Merdine niest'En' Georgeglimlacht nooit.”

In de woorden van Martha Kolln en Robert Funk, die schreven "Engelse grammatica begrijpen: "

“Het onderwerp van de zin is over het algemeen waar de zin over gaat, het onderwerp. Het predicaat is wat er over het onderwerp wordt gezegd. De twee delen kunnen worden gezien als deonderwerp en decommentaar.

Verwar de term niet gezegde met de traditionele grammaticale termen predikaat nominatief (een zelfstandig naamwoord dat een koppelwerkwoord volgt) en predikaat bijvoeglijk naamwoord (een bijvoeglijk naamwoord dat een koppelwerkwoord volgt).

Etymologie

Van het Latijnse woord dat 'verkondigen' of 'bekendmaken' betekent.

Voorbeelden en waarnemingen

 • vogelstand zingenhondenschorsen bijen gezoem.
 • In de handen van B.B. King, de gitaar schreeuwt, fluistert, lacht, huiltenpredikt.
 • "We beroven banken."
  (Warren Beatty als Clyde Barrow in 'Bonny and Clyde', 1967)
 • 'De Grinchhaatte Kerstmis.”
  (Dr. Seuss, "How the Grinch stal Christmas!" Random House, 1957)
 • "We moeten Bikini Bottom nemen en ergens anders duwen!"
  (Patrick in "Squid on Strike." "SpongeBob SquarePants," 2001)
 • 'Mama was ons avondmaal aan het klaarmaken en oom Willie leunde op de dorpel.'
  (Maya Angelou, "Ik weet waarom de gekooide vogel zingt." Random House, 1969)
 • “Grote geesten bespreken ideeën; gemiddelde geesten bespreken gebeurtenissen; kleine geesten bespreken mensen. '
  (Toegeschreven aan admiraal Hyman Rickover, Eleanor Roosevelt en anderen)
 • "Als je het bouwt, zal hij komen."
  (Ray Liotta als Shoeless Joe Jackson in "Field of Dreams," 1989)
 • “Doe altijd goed. Dit zal sommige mensen tevreden stellen en de rest verbazen. "
  (Mark Twain)

Onderwerp en predicaat

 • "Ik kwam, ik zag, ik overwon." In elke zin toonde Julius Caesar eenheid van gedachte en drukte hij zich op de meest directe manier uit. Net als Caesar moet je je vertrouwen stellen in de kale botten van de zin: subject en gezegde
 • "Het predicaat, in de kern, is een werkwoord dat vertelt wat het onderwerp doet of is. In Caesar's uitspraken zijn de predicaten de enkele werkwoorden die kwamen, zagen en overwonnen ... Het predicaat, kort gezegd, is alles dat niet het onderwerp is . Naast het werkwoord kan het directe objecten, indirecte objecten en verschillende soorten zinnen bevatten ... '
  (Constance Hale, "Sin and Syntax: How to Wickedly Effective Prose." Three Rivers Press, 2001)

Voorspellen als actie

 • "De gezegde beschrijft meestal een eigenschap van de persoon of het ding waarnaar het onderwerp verwijst of beschrijft een situatie waarin deze persoon of dat ding een rol speelt. In elementaire clausules die een actie beschrijven, geeft het subject normaal gesproken de acteur aan, de persoon of het ding dat de actie uitvoert, terwijl het predicaat de actie beschrijft, zoals in Kim ging weg en Mensen klaagden.”
  (Rodney Huddleston en Geoffrey K. Pullum, "Inleiding van een student tot Engelse grammatica." Cambridge University Press, 2006)

Plaatsing van onderwerp en predicaat

 • “De conventionele plaatsing van onderwerp en predikaat in een gesprek helpt bij de identificatie. We verwachten het onderwerp te vinden (de wie of wat een zin gaat over) aan het begin van de zin, en zodra dat is geïdentificeerd, verwachten we dat de rest van de zin vertelt wat het onderwerp doet of is vind leuk."
  (Thomas P. Klammer, Muriel R. Schulz en Angela Della Volpe, "Analyzing English Grammar." Pearson Education, 2007)

Voorspellingen en argumenten

 • “Huidige opvattingen over grammatica houden dat vast bij het selecteren van een gezegde, een taalgebruiker bepaalt mogelijke syntactische structuren. Door het predikaat GIVE te selecteren, moet iemand een zin construeren op de regels GIVE + Noun Phrase + Noun Phrase (geef de hond een bot) of GEEF + Noun Phrase + naar + Noun Phrase (geef een bot aan de hond). De entiteiten waarover het predikaat ons vertelt, worden haar genoemd argumenten. Dus de zin Maggie geeft de hond een bot heeft drie argumenten: Maggie, hond, bot. Zinnen worden soms weergegeven in termen van hun onderliggende samenvatting predikaat / argument structuur, met behulp van een indeling waarin het predicaat verschijnt, gevolgd door de argumenten tussen haakjes: GEVEN (Maggie, hond, bot).
  (John Field, Psycholinguïstiek: "The Key Concepts." Routledge, 2004)

Predicaat woorden en aanvullingen

 • “De relatie tussen de gezegde woord, zoals DOEN, ZEGGEN, WILLEN en ZIEN, en zijn 'complementen' zoals IETS, EEN DING of IEMAND is niet hetzelfde als dat tussen een hoofd en een modificator in een attributieve relatie, al was het maar omdat een hoofd normaal optreden met of zonder het kenmerk, terwijl predikaten zoals DOEN, ZEGGEN, WENSEN en ZIEN hun aanvullingen vereisen (als ze niet ... als elliptisch worden opgevat). Tegelijkertijd is het duidelijk dat het het element IETS is dat afhankelijk is van de predikaten DOEN, ZEGGEN en WILEN, en niet andersom, want het is het predicaat dat bepaalt of een aanvulling mogelijk is, en wat het bereik van mogelijke aanvullingen is. SEE combineert bijvoorbeeld universeel met de aanvullingen IETS, IEMAND en MENSEN, terwijl ZEGEN en DOEN (en in veel talen WIL) alleen combineren met IETS. ”
  (Cliff Goddard en Anna Wierzbicka, "Semantic Primes and Universal Grammar." "Betekenis en universele grammatica: theorie en empirische bevindingen. ”John Benjamins, 2002)