Leven

Comme il Faut

Comme il Faut

Uitdrukking: Comme il faut

Uitspraak: kuh meel fo

Betekenis: correct, correct en respectabel

Letterlijke vertaling: zoals het moet

Registreren: normaal

Notes

De Franse uitdrukking comme il faut komt van het onpersoonlijke werkwoord falloir. Il faut betekent "het is noodzakelijk", dus comme il faut betekent "zoals (het) noodzakelijk is" of, meer idiomatisch, "correct, respectabel." Comme il faut kan worden gebruikt voor elke situatie waarin etiquette een bepaald soort gedrag vereist.

Voorbeelden

   Habille-toi comme il faut.

Kleed u naar behoren.

   Qui peut faire ce travail comme il faut?

Wie kan dit correct doen?

   Des clients vont dîner avec nous ce soir, alors conduisez-vous comme il faut.

Klanten gaan vanavond met ons eten, dus gedraag je op je beste gedrag.

   Je ne sais pas répondre comme il faut.

Ik weet niet hoe ik goed moet reageren, ik weet niet hoe ik moet reageren.

Het kan zelfs worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord:

   des enfants très comme il faut

goed opgevoede kinderen

Comme il faut kan ook worden gebruikt in verwijzing naar dingen met een betekenis meer in de trant van "zoals het hoort" of "zoals het hoort":

   Mon ordinateur ne marche pas comme il faut.

Mijn computer werkt / werkt niet zoals zou moeten.

Wanneer comme il faut wordt gebruikt in het Engels, het heeft de neiging om een ​​ietwat snobistische nuance te hebben die niet noodzakelijk aanwezig is in de oorspronkelijke Franse uitdrukking.