Leven

Thomas Jefferson en de aankoop van Louisiana

Thomas Jefferson en de aankoop van Louisiana

De Louisiana Purchase was een van de grootste landdeals in de geschiedenis. In 1803 betaalden de Verenigde Staten ongeveer $ 15 miljoen dollar aan Frankrijk voor meer dan 800.000 vierkante mijlen land. Deze landovereenkomst was misschien wel de grootste prestatie van het presidentschap van Thomas Jefferson, maar het vormde ook een groot filosofisch probleem voor Jefferson.

Thomas Jefferson, de anti-federalist

Thomas Jefferson was sterk anti-federalist. Hoewel hij heeft deelgenomen aan het schrijven van de Onafhankelijkheidsverklaring, heeft hij de Grondwet niet geschreven. In plaats daarvan werd de Grondwet hoofdzakelijk geschreven door Federalisten zoals James Madison. Jefferson sprak tegen een sterke federale overheid en pleitte in plaats daarvan voor de rechten van staten. Hij vreesde elke vorm van tirannie en erkende alleen de behoefte aan een sterke, centrale regering op het gebied van buitenlandse zaken. Hij maakte zich zorgen dat de Grondwet geen betrekking had op de vrijheden die werden beschermd door de Bill of Rights en niet om termijnen voor de president.

De filosofie van Jefferson met betrekking tot de rol van de centrale overheid wordt het duidelijkst gezien bij het onderzoeken van zijn meningsverschil met Alexander Hamilton over de oprichting van een nationale bank. Hamilton was een fervent voorstander van een sterke centrale overheid. Een nationale bank werd niet uitdrukkelijk vermeld in de Grondwet, maar Hamilton dacht dat de elastische clausule (Amerikaanse Const. Art. I, § 8, cl. 18) de regering de macht gaf om een ​​dergelijk lichaam te creëren. Jefferson was het daar helemaal niet mee eens. Hij was van mening dat alle aan de nationale overheid verleende bevoegdheden werden opgesomd of uitgesproken. Als ze niet uitdrukkelijk in de grondwet werden genoemd, waren ze voorbehouden aan de staten.

Jefferson's compromis

Bij het voltooien van de Louisiana-aankoop moest Jefferson zijn principes opzij zetten omdat dit type transactie niet uitdrukkelijk in de grondwet werd vermeld. Had hij echter gewacht op een grondwetswijziging, dan had de deal er misschien door kunnen komen. Met de steun van het Amerikaanse volk besloot Jefferson door te gaan met de aankoop.

Jefferson moest snel handelen toen hij ontdekte dat Spanje in 1801 een geheim verdrag met Frankrijk had ondertekend en Louisiana aan Frankrijk had afgestaan. Frankrijk vormde plotseling een potentiële bedreiging voor Amerika. De angst was dat als Amerika New Orleans niet uit Frankrijk zou kopen, dit tot oorlog zou kunnen leiden.

De verandering van eigendom van Spanje in Frankrijk resulteerde in de sluiting van de pakhuizen van de haven voor Amerikanen, en er werd gevreesd dat Frankrijk zou verhuizen om de toegang van Amerika tot de haven volledig af te sluiten. Jefferson stuurde gezanten naar Frankrijk om te proberen de aankoop van New Orleans veilig te stellen. In plaats daarvan keerden ze terug met een overeenkomst om het hele grondgebied van Louisiana te kopen, omdat Napoleon geld nodig had voor de naderende oorlog tegen Engeland.

Het belang van de aankoop in Louisiana

Met de aankoop van dit nieuwe grondgebied is het landoppervlak van Amerika bijna verdubbeld. De exacte zuidelijke en westelijke grenzen werden echter niet gedefinieerd bij de aankoop. Amerika zou met Spanje moeten samenwerken om over de specifieke details van deze grenzen te onderhandelen.

Toen Meriwether Lewis en William Clark een kleine expeditiegroep, het Corps of Discovery, naar het gebied leidden, was dit slechts het begin van de fascinatie van Amerika voor het verkennen van het Westen. Of Amerika nu een "Manifest Destiny" had om van "zee tot zee" te gaan, zoals vaak de rally was van de vroege tot het midden van de 19e eeuw, zijn verlangen om dit gebied te beheersen kan niet worden ontkend.

Bronnen

  • "Louisiana Purchase, The." Monticello, Thomas Jefferson Foundation, Inc., www.monticello.org/thomas-jefferson/louisiana-lewis-clark/the-louisiana-purchase/.
  • Mullen, Pierce. "De aankoop financieren." Ontdekking van Lewis & Clark®, Lewis & Clark Fort Mandan Foundation, Lewis & Clark Trail Heritage Foundation en de National Park Service Lewis en Clark National Historic Trail, www.lewis-clark.org/article/316.