Beoordelingen

Waarom deflatie niet gebeurt tijdens een recessie

Waarom deflatie niet gebeurt tijdens een recessie

Wanneer er economische expansie is, lijkt de vraag het aanbod te overtreffen, met name voor goederen en diensten die tijd en veel kapitaal vergen om het aanbod te vergroten. Als gevolg hiervan stijgen de prijzen over het algemeen (of is er op zijn minst prijsdruk), met name voor goederen en diensten die niet snel aan de toegenomen vraag kunnen voldoen, zoals huisvesting in stedelijke centra (relatief vast aanbod) en geavanceerd onderwijs (kost tijd om uit te breiden / nieuwe scholen bouwen). Dit geldt niet voor auto's, omdat autofabrieken behoorlijk snel kunnen schakelen.

Omgekeerd, wanneer er een economische krimp is (d.w.z. recessie), overtreft het aanbod aanvankelijk de vraag. Dit suggereert dat er een neerwaartse druk op de prijzen zou zijn, maar de prijzen voor de meeste goederen en diensten gaan niet omlaag en de lonen ook niet. Waarom lijken prijzen en lonen in neerwaartse richting 'plakkerig' te zijn?

Wat de lonen betreft, biedt de bedrijfscultuur / menselijke cultuur een eenvoudige verklaring: mensen houden er niet van om loonsverlagingen te geven ... managers neigen ertoe om te ontslaan voordat ze loonsverlagingen geven (hoewel er enkele uitzonderingen zijn). Dat gezegd hebbende, verklaart dit niet waarom de prijzen voor de meeste goederen en diensten niet dalen. In Why Does Money Have Value hebben we gezien dat veranderingen in het prijsniveau (inflatie) te wijten waren aan een combinatie van de volgende vier factoren:

  1. De geldhoeveelheid stijgt.
  2. De levering van goederen daalt.
  3. De vraag naar geld daalt.
  4. De vraag naar goederen stijgt.

In een hoog tempo verwachten we dat de vraag naar goederen sneller zal stijgen dan het aanbod. Als al het andere gelijk is, verwachten we dat factor 4 opweegt tegen factor 2 en dat het prijsniveau zal stijgen. Omdat deflatie het tegenovergestelde is van inflatie, is deflatie het gevolg van een combinatie van de volgende vier factoren:

  1. De geldhoeveelheid daalt.
  2. De aanvoer van goederen stijgt.
  3. De vraag naar geld stijgt.
  4. De vraag naar goederen daalt.

We verwachten dat de vraag naar goederen sneller zal dalen dan het aanbod, dus factor 4 moet opwegen tegen factor 2, dus als al het andere gelijk is, zouden we verwachten dat het prijsniveau zal dalen.

In een handleiding voor economische indicatoren voor beginners hebben we gezien dat inflatiemaatstaven zoals de impliciete prijsdeflator voor het bbp procyclische samenvallende economische indicatoren zijn, dus het inflatiecijfer is hoog tijdens hoogconjunctuur en laag tijdens recessies. Uit de bovenstaande informatie blijkt dat het inflatiecijfer hoger moet zijn in explosieven dan in bursts, maar waarom is het inflatiecijfer nog steeds positief in recessies?

Verschillende situaties, verschillende resultaten

Het antwoord is dat al het andere niet gelijk is. De geldhoeveelheid groeit voortdurend, dus de economie heeft een constante inflatiedruk gegeven door factor 1. De Federal Reserve heeft een tabel met de geldhoeveelheid M1, M2 en M3. Van recessie? Depressie? we zagen dat tijdens de ergste recessie die Amerika heeft meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog, van november 1973 tot maart 1975, het reële bbp met 4,9 procent daalde.

Dit zou deflatie hebben veroorzaakt, behalve dat de geldhoeveelheid in deze periode snel steeg, waarbij de seizoengecorrigeerde M2 ​​met 16,5% steeg en de seizoengecorrigeerde M3 met 24,4% steeg. Gegevens van Economagic laten zien dat de consumentenprijsindex met 14,68% steeg tijdens deze zware recessie.

Een recessieperiode met een hoge inflatie staat bekend als stagflatie, een concept beroemd gemaakt door Milton Friedman. Hoewel de inflatie in het algemeen lager is tijdens recessies, kunnen we nog steeds een hoge inflatie ervaren door de groei van de geldhoeveelheid.

Het belangrijkste punt hier is dus dat hoewel de inflatie tijdens een boom stijgt en tijdens een recessie daalt, deze in het algemeen niet onder nul komt vanwege een consequent toenemende geldhoeveelheid.

Bovendien kunnen er factoren zijn die verband houden met de consumentenpsychologie die voorkomen dat de prijzen tijdens een recessie dalen. Meer specifiek kunnen bedrijven terughoudend zijn om de prijzen te verlagen als ze het gevoel hebben dat klanten overstuur raken wanneer ze de prijzen later weer naar hun oorspronkelijke niveau verhogen. punt in de tijd.


Bekijk de video: HOE ONS MONETAIRE SYSTEEM IN ELKAAR STORT - The Bossmaker, met Ronald Heister (Juni- 2021).