Adviezen

Bias voor weggelaten variabelen definiëren

Bias voor weggelaten variabelen definiëren

Weggelaten variabelen bias (of soms weggelaten variabele bias) is een standaarduitdrukking voor de bias die voorkomt in een schatting van een parameter als de regressierun niet de juiste vorm en gegevens voor andere parameters heeft. Veel regressies met loon of inkomen als de afhankelijke variabele lijden bijvoorbeeld aan weggelaten variabelen, omdat er vaak geen praktische manier is om de aangeboren vaardigheden of motivatie van een werknemer toe te voegen als verklarende variabele. Als een gevolg hiervan zijn de geschatte coëfficiënten op variabelen zoals onderwijs waarschijnlijk vertekend vanwege de correlatie tussen opleidingsniveau en niet-waargenomen vermogen. Als de correlatie tussen opleiding en niet-waargenomen vermogen positief is, zullen weggelaten variabelen bias in opwaartse richting optreden. Omgekeerd, als de correlatie tussen een verklarende variabele en een niet-waargenomen relevante variabele negatief is, zullen weggelaten variabelen bias optreden in een neerwaartse richting.