Beoordelingen

Wat onzekerheid betekent in de economie

Wat onzekerheid betekent in de economie

We weten allemaal wat onzekerheid betekent in de dagelijkse spraak. In sommige opzichten is het gebruik van het woord in de economie niet zo verschillend, maar er zijn twee soorten onzekerheid in de economie die moeten worden onderscheiden.

Het beroemde citaat van Rumsfeld

Tijdens een persconferentie in 2002 bood de toenmalige minister van Defensie Donald Rumsfeld een mening aan dat een onderwerp van veel discussie was. Hij onderscheidde twee soorten onbekenden: de onbekenden waarvan we weten dat we ze niet kennen en de onbekenden waarvan we niet weten dat we ze niet kennen. Rumsfeld werd bespot voor deze schijnbaar excentrieke observatie, maar in feite werd het onderscheid al jaren in inlichtingenkringen gemaakt.

Het verschil tussen "bekende onbekenden" en "onbekende onbekenden" wordt ook in de economie gemaakt met betrekking tot "onzekerheid". Zoals bij onbekenden, blijken er meer dan één soort te zijn.

Knightian Onzekerheid

Frank Knight, econoom van de Universiteit van Chicago, schreef over het verschil tussen de ene vorm van onzekerheid en de andere in zijn beursgerichte economische tekst Risico, onzekerheid en winst.

Een soort onzekerheid, schreef hij, heeft bekende parameters. Als u bijvoorbeeld een kooporder op een bepaalde voorraad plaatst tegen de huidige prijs - X, weet u niet dat de voorraad ver genoeg zal dalen om de bestelling uit te voeren. De uitkomst, althans in de dagelijkse spraak, is 'onzeker'. Je weet echter wel dat als het wordt uitgevoerd, het aan uw opgegeven prijs zal zijn. Dit soort onzekerheid heeft beperkende parameters. Om de opmerking van Rumsfeld te gebruiken, weet je niet wat er zal gebeuren, maar je weet wel dat het een van twee dingen zal zijn: de bestelling vervalt of wordt uitgevoerd.

Op 11 september 2001 troffen twee gekaapte vliegtuigen het World Trade Center, waarbij beide gebouwen werden verwoest en duizenden werden gedood. In de nasleep daalden de aandelen van zowel United als American Airlines in waarde. Tot die ochtend had niemand enig idee dat dit ging gebeuren of dat het zelfs een mogelijkheid was. Het risico was in wezen niet kwantificeerbaar en tot na de gebeurtenis. Er was geen praktische manier om de parameters van het optreden ervan te vermelden - dit soort onzekerheid is niet te kwantificeren.

Dit tweede soort onzekerheid, een onzekerheid zonder parameters af te bakenen, is bekend geworden als 'Knightiaanse onzekerheid' en wordt in de economie algemeen onderscheiden van kwantificeerbare zekerheid, die, zoals Knight opmerkte, nauwkeuriger 'risico' wordt genoemd.

Onzekerheid en sentiment

De tragedie van 9/11 richtte ieders aandacht op onder andere onzekerheid. De algemene betekenis van veel gerespecteerde boeken over het onderwerp na de ramp is dat onze gevoelens van zekerheid grotendeels illusoir zijn - we denken alleen dat bepaalde gebeurtenissen niet zullen gebeuren omdat ze dat tot nu toe niet hebben gedaan. Deze opvatting heeft echter geen plausibele reden - het is gewoon een gevoel.

Misschien wel de meest invloedrijke van deze boeken over onzekerheid is Nassim Nicholas Taleb's 'Black Swan: The Impact of thelyly Improbable'. Zijn stelling, die hij met vele voorbeelden voorstelt, is dat er een aangeboren en grotendeels onbewuste menselijke neiging bestaat om een ​​beperkende cirkel rond een gegeven realiteit te trekken. Daarom denk je dat wat er in de cirkel is alles is wat er is en alles buiten de cirkel als een onmogelijkheid of, vaker, je denkt er helemaal niet aan.

Omdat in Europa alle zwanen wit waren, had niemand ooit de mogelijkheid van een zwarte zwaan overwogen. Toch zijn ze niet zo ongewoon in Australië. De wereld, schrijft Taleb, is gevuld met 'zwarte zwaanevenementen', waarvan vele potentieel catastrofaal zijn, zoals 9/11. Omdat we ze niet hebben ervaren, denken we misschien dat ze niet kunnen bestaan. Als gevolg hiervan, beweert Taleb verder, wordt ons verhinderd preventieve maatregelen te nemen om ze te voorkomen die ons zouden zijn overkomen als we ze mogelijk hadden overwogen, of helemaal niet hadden overwogen.