Adviezen

Correct gebruik van "That" in het Engels

Correct gebruik van "That" in het Engels

Het woord 'dat' is een veelgebruikt woord in het Engels dat op veel verschillende manieren wordt gebruikt. Heb je het gebruik van 'dat' in de vorige zin opgemerkt? In dit geval werd 'dat' gebruikt als een relatief voornaamwoord als een compliment. Vaak kan 'dat' volledig worden gebruikt of weggelaten uit een zin. Veel Engelse studenten weten bijvoorbeeld (dat) dat je 'dat' kunt weglaten, afhankelijk van de instantie. Deze gids voor het gebruik van 'dat' helpt je te begrijpen wanneer je het woord moet gebruiken, en wanneer het goed is om het weg te laten.

'Dat' als bepalende factor

'Dat' wordt gebruikt als een bepalende factor aan het begin van zinnen om een ​​object aan te duiden dat ver van de spreker is. Merk op dat de meervoudsvorm van 'dat' als bepalende factor 'die' is. 'Dat' en 'die' wordt in het algemeen gebruikt met 'daar' om aan te geven dat het object niet in de buurt van de luidspreker staat.

Voorbeelden

 • Dat is mijn vriend Tom daar.
 • Dat is een potlood dat je in je hand hebt.
 • Die schilderijen zijn van Cezanne.
 • Dat is mijn huis op de hoek van de straat.

'That' als een relatief voornaamwoord

'Dat' kan worden gebruikt als een relatief voornaamwoord om twee clausules te verbinden. In dit geval kan 'dat' ook worden vervangen door 'wie' of 'welke'.

Voorbeelden: That = Which

Tom kocht de appels die de man verkocht.
OF
Tom kocht de appels die de man verkocht.

Voorbeelden: That = Who

Peter nodigde de jongen uit die nieuw was in de klas.
OF
Peter nodigde de jongen uit die nieuw was in de klas.

'Dat' in een clausule als een object

'Dat' kan worden gebruikt in clausules die fungeren als het object van een werkwoord.

Voorbeelden

 • Jennifer liet doorschemeren dat ze te laat zou komen voor de les.
 • Doug wist dat hij moest opschieten.
 • De leraar stelde voor dat we ons huiswerk af zouden maken.

'Dat' in een clausule als compliment voor een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord

'Dat' kan worden gebruikt in een bijzin na een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord als compliment. Een compliment geeft extra informatie over het zelfstandig naamwoord of bijvoeglijk naamwoord. Het beantwoordt de vraag 'waarom'.

Voorbeelden

 • Peter is overstuur dat zijn zus de middelbare school wil verlaten.
 • De heer Johnson waardeert onze inspanningen die veel donaties hebben opgeleverd.
 • Ze is er zeker van dat haar zoon wordt geaccepteerd voor Harvard.

'Die' clausule als onderwerp van een zin

'That'-clausules kunnen een zin introduceren die als het onderwerp van een zin fungeert. Dit gebruik van 'dat'-clausules is enigszins formeel en komt niet veel voor in de dagelijkse spraak.

Voorbeelden

 • Dat het zo moeilijk is, is moeilijk te begrijpen.
 • Dat Mary zo verdrietig is, is heel verontrustend.
 • Dat onze leraar van ons verwacht dat we elke dag twee uur huiswerk maken, is gek!

Het feit dat…

Gerelateerd aan het gebruik van 'dat'-clausules als onderwerp is de meer gebruikelijke uitdrukking' Het feit dat ... 'om een ​​zin in te voeren. Hoewel beide vormen correct zijn, is het veel gebruikelijker om een ​​zin te beginnen met de zin 'Het feit dat ...'

Voorbeelden

 • Het feit dat hij je wil zien, zou je gelukkig moeten maken.
 • Het feit dat de werkloosheid nog steeds hoog is, bewijst wat een moeilijke economie dit is.
 • Het feit dat Tom de test heeft doorstaan, laat zien hoeveel hij is verbeterd.

Samengestelde conjuncties met 'dat'

Er zijn een aantal samengestelde conjuncties (woorden die verbinden) met 'dat'. Deze uitdrukkingen worden meestal gebruikt in formeel Engels en omvatten:

"om dat", "zodat", "dat", "in het geval dat", "nu dat", "gegeven dat"

Voorbeelden

 • Hij kocht de computer zodat hij zijn typewerk kon verbeteren.
 • Susan vertelde hem dat ze met hem zou trouwen op voorwaarde dat hij een baan vond.
 • Alice voelt zich gelukkig nu ze is verhuisd naar een nieuw huis.

Na het rapporteren van werkwoorden

'Dat' kan worden weggelaten na het rapporteren van werkwoorden zoals zeggen (dat), iemand vertellen (dat), spijt hebben (dat), impliceren (dat), etc.

Voorbeelden

 • Jennifer zei (dat) ze had haast.
 • Jack vertelde me (dat) dat hij naar New York wilde verhuizen.
 • De baas suggereerde (dat) het bedrijf het heel goed deed.

Na bijvoeglijke naamwoorden

Sommige bijvoeglijke naamwoorden kunnen worden gevolgd door 'dat' wanneer de vraag 'waarom' wordt beantwoord. 'Dat' kan achter het bijvoeglijk naamwoord worden geplaatst.

 • Ik ben blij (dat) je een nieuwe baan hebt gevonden.
 • Ze is verdrietig (dat) hij naar New York gaat verhuizen.
 • Jack is bang (dat) hij de test niet heeft doorstaan.

Als object in relatieve clausules

Het is gebruikelijk om 'dat' te laten vallen wanneer het het object is van de relatieve clausule die het introduceert.

 • Hij nodigde de jongen (die) uit die hij in de trein ontmoette.
 • Shelly kocht de stoel (die) ze op de veiling had gezien.
 • Alfred wil het boek lezen (dat Jane aanbevolen heeft).


Bekijk de video: correct gebruik van een koksmes (Juli- 2021).