Beoordelingen

Begrijp het economische concept van een begrotingslijn

Begrijp het economische concept van een begrotingslijn

De term 'begrotingslijn' heeft verschillende gerelateerde betekenissen, waaronder een paar die vanzelfsprekend zijn en een derde die dat niet is.

De begrotingslijn als een informeel consumentenbegrip

De budgetlijn is een elementair concept dat de meeste consumenten intuïtief begrijpen zonder grafieken en vergelijkingen - het is bijvoorbeeld het huishoudbudget.

Informeel genomen, beschrijft de begrotingslijn de grens van betaalbaarheid voor een bepaald budget en specifieke goederen. Bij een beperkte hoeveelheid geld kan een consument alleen datzelfde bedrag uitgeven aan het kopen van goederen. Als de consument een X-geldbedrag heeft en twee goederen A en B wil kopen, kan ze alleen goederen kopen in totaal X. Als de consument een bedrag van A nodig heeft dat 0,75 X kost, kan hij dan slechts 0,25 X uitgeven, het resterende bedrag , bij haar aankoop van B.

Dit lijkt bijna te voor de hand liggend om over te schrijven of te lezen. Het blijkt echter dat hetzelfde concept - een concept dat de meeste consumenten elke dag vele malen maken om erover na te denken - de basis is van het meer formele begrotingslijnconcept in de economie, dat hieronder wordt uitgelegd.

Lijnen in een budget

Voordat u de economische definitie van 'budgetregel' gebruikt, moet u een ander concept overwegen: het regelitembudget. Dit is in feite een kaart van toekomstige uitgaven, met alle constituerende uitgaven afzonderlijk genoteerd en gekwantificeerd. Er is hier niets heel ingewikkeld aan; in dit gebruik is een budgetregel een van de regels in het budget, met de service of het aan te schaffen goed en de gekwantificeerde kosten.

De begrotingslijn als een economisch concept

Een van de interessante manieren waarop de studie van de economie zich verhoudt tot menselijk gedrag is in het algemeen dat veel economische theorie de formalisatie is van het soort eenvoudige concept dat hierboven is beschreven - het informele begrip van een consument van het bedrag dat ze moet uitgeven en wat dat bedrag zal zijn. kopen. Tijdens het formalisatieproces kan het concept worden uitgedrukt als een wiskundige vergelijking die algemeen kan worden toegepast.

Een eenvoudige budgetlijngrafiek

Om dit te begrijpen, denk aan een grafiek waarin de verticale lijnen kwantificeren hoeveel filmkaartjes je kunt kopen en waar de horizontale lijnen hetzelfde doen voor misdaadromans. Je gaat graag naar de film en leest misdaadromans en je hebt $ 150 te besteden. Neem in het onderstaande voorbeeld aan dat elke film $ 10 kost en elke misdaadroman $ 15. De meer formele economische term voor deze twee items is budget vastgesteld.

Als films elk $ 10 kosten, dan is het maximale aantal films dat u kunt zien met het beschikbare geld 15. Om dit op te merken, maakt u een stip op nummer 15 (voor totale bioscoopkaartjes) aan de uiterste linkerkant van de grafiek. Deze zelfde stip verschijnt uiterst links boven "0" op de horizontale as omdat u geen geld meer over heeft voor boeken - het aantal beschikbare boeken in dit voorbeeld is 0.

Je kunt ook het andere uiterste in kaart brengen - alle misdaadromans en geen films. Omdat misdaadromans in het voorbeeld $ 15 kosten en je hebt $ 150 beschikbaar, kun je als je alle beschikbare geldcriminelen uitgeeft 10 kopen. Dus je zet een stip op de horizontale as op nummer 10. Je plaatst de stip op de onderkant van de verticale as, omdat u in dit geval $ 0 beschikbaar hebt voor bioscoopkaartjes.

Als u nu een lijn tekent van de hoogste, meest linkse punt naar de laagste, meest rechtse punt, hebt u een budgetlijn gemaakt. Elke combinatie van films en misdaadromans die onder de budgetlijn valt, is betaalbaar. Elke combinatie erboven is dat niet.


Bekijk de video: Tegenlicht Deltaplan Waterstof Economie. Wim Schermer: Geen H2 in aardgasnetwerk voor 25 jaar! Why? (Augustus 2021).