Interessant

Opwarming van de aarde en grootschalige klimaatverschijnselen

Opwarming van de aarde en grootschalige klimaatverschijnselen

Het weer dat we ervaren is een manifestatie van het klimaat waarin we leven. Ons klimaat wordt beïnvloed door de opwarming van de aarde, die heeft geleid tot veel waargenomen veranderingen, waaronder hogere zeetemperaturen, hogere luchttemperaturen en veranderingen in de hydrologische cyclus. Bovendien wordt ons weer ook beïnvloed door natuurlijke klimaatfenomenen die zich over honderden of duizenden kilometers uitstrekken. Deze gebeurtenissen zijn vaak cyclisch, omdat ze zich met tijdsintervallen van verschillende lengtes voordoen. Opwarming van de aarde kan de intensiteit en terugkeerintervallen van deze gebeurtenissen beïnvloeden. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft zijn 5 uitgegeventh Beoordelingsrapport in 2014, met een hoofdstuk gewijd aan de effecten van klimaatverandering op deze grootschalige klimaatfenomenen. Hier zijn enkele belangrijke bevindingen:

  • Moessons zijn seizoensgebonden patronen van windomkering die gepaard gaan met aanzienlijke regenval. Ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de zomeronweersperioden in Arizona en New Mexico en de hevige regenbuien in het regenseizoen van India. Over het algemeen zullen moessonpatronen in oppervlakte en intensiteit toenemen met voortdurende klimaatverandering. Ze beginnen eerder in het jaar en eindigen later dan wat het gemiddelde was geweest.
  • In Noord-Amerika, waar moessons beperkt zijn tot het zuidwesten van de Verenigde Staten, is er geen verandering in neerslag door de opwarming van de aarde duidelijk waargenomen. Er is echter een afname van de seizoensduur waargenomen en de moessons zullen naar verwachting gedurende het jaar worden uitgesteld. Er lijkt dus geen verlichting te zijn voor de waargenomen (en voorspelde) toename van de frequentie van extreme zomertemperaturen in het zuidwesten van de VS, wat bijdraagt ​​aan droogte.
  • De hoeveelheid neerslag van moessonregens is naar verwachting hoger in de meer pessimistische scenario's die door het IPCC worden overwogen. In een scenario van voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de afwezigheid van koolstofafvang en -opslag, wordt geschat dat de totale neerslag van moessons wereldwijd met 16% zal toenemen tegen het einde van de 21e eeuw.st eeuw.
  • De El Niño Southern Oscillation (ENSO) is een groot gebied met ongewoon warm water dat zich ontwikkelt in de Stille Oceaan bij Zuid-Amerika en het weer beïnvloedt over een groot deel van de wereld. Ons vermogen om toekomstige klimaten te modelleren, rekening houdend met El Niño, is verbeterd, en dat lijkt het veranderlijkheid in neerslag zal toenemen. Met andere woorden, sommige El Niño-evenementen zullen meer regenval en sneeuwval veroorzaken dan verwacht in sommige delen van de wereld, terwijl andere minder neerslag produceren dan verwacht.
  • De frequentie van tropische cyclonen (tropische stormen, orkanen en tyfoons) zal waarschijnlijk hetzelfde blijven of wereldwijd afnemen. De intensiteit van deze stormen, zowel in windsnelheid als in neerslag, zal waarschijnlijk toenemen. Er zijn geen duidelijke veranderingen voorspeld voor het spoor en de intensiteit van Noord-Amerikaanse extra-tropische stormen (orkaan Sandy werd een van die cycloonstormen buiten de tropen).

Voorspellende modellen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd en worden momenteel verfijnd om resterende onzekerheden op te lossen. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld weinig vertrouwen in het proberen voorspellen van veranderingen in moessons in Noord-Amerika. Aanwijzen van de effecten van de El Niño-cycli of de intensiteit van tropische cyclonen in specifieke gebieden is ook moeilijk geweest. Ten slotte zijn de hierboven beschreven fenomenen grotendeels bekend bij het publiek, maar er zijn veel andere cycli: voorbeelden zijn de Pacific Decadal Oscillation, de Madden-Julian Oscillation en de North Atlantic Oscillation. De interacties tussen deze fenomenen, regionale klimaten en het broeikaseffect maken het terugschroeven van voorspellingen voor wereldwijde veranderingen tot specifieke locaties verbijsterend complex.

Bron

  • IPCC, vijfde beoordelingsrapport. 2013. Klimaatverschijnselen en hun relevantie voor toekomstige regionale klimaatverandering.


Bekijk de video: 1 AARDE de opwarming van de aarde (Juli- 2021).